Polecane książki


Publikujemy listę polskich książek rekomendowanych przez nasz portal.

Są to pozycje subiektywnie uznane za najważniejsze z perspektywy upowszechniania w Kościele tradycyjnej Mszy na mocy motu proprio Summorum Pontificum.

Nie jest celem tego spisu recenzja, lecz jedynie krótkie podsumowanie ich zawartości wraz z sugestią dla jakiego kręgu odbiorców jest ona przeznaczona.

Zachęcamy do przesyłania sugestii dodania kolejnych książek.


Tradycyjna Msza Łacińska. Podstawowe regulacje prawne.

Broszurka używana przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia zawierająca tekst Summorum Pontificum, Universae Ecclesiae oraz ważną odpowiedź z Komisji Ecclesia Dei. Dostępna tylko w Internecie w formacie pdf.

Tradycyjny Mszał Rzymski, Opracowania Międzynarodowej Federacji Una Voce. Tom 1.

Przedstawiony w tej książce zbiór tzw. stanowisk (łac. Positio, ang. Position Paper) dotyczy różnic między nadzwyczajną formą rytu rzymskiego a jego formą zwyczajną. Celem publikacji jest zwięzłe wyartykułowanie powodów, dla których warto te odrębne aspekty starożytnej łacińskiej liturgii zachować.

Książka jest dostępna tylko w wersji elektronicznej pod adresem:
unacum.pl/p/positio.html


Tradycyjny Mszał Rzymski, Opracowania Międzynarodowej Federacji Una Voce. Tom 2.

Kolejna część opracowań Federacji Una Voce. Eksperci federacji wskazują dlaczego elementy Mszy znane z formy zwyczajnej niekoniecznie pasowałyby do formy nadzwyczajnej.

Książka jest dostępna tylko w wersji elektronicznej pod adresem:
unacum.pl/p/positio.html


Servite Domino! Podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Szymon Orkisz

Książka jest przeznaczona zarówno dla chłopców i mężczyzn którzy pragną rozpocząć swoją przygodę służby przy ołtarzu, jak i dla doświadczonych ministrantów. Stanowi podstawowy oraz zaawansowany kurs ministrantury do mszy św. recytowanej, śpiewanej oraz solennej, oraz innych ceremonii takich jak aspersja, wystawienie Najświętszego Sakramentu czy egzekwie. Opisy zostały zilustrowane 226 schematycznymi rysunkami.  Dodatkowo w książce znajdują się również: krótka historia mszy św., opis kalendarza liturgicznego, obszerny słowniczek pojęć oraz ordo missae z tłumaczeniem. Podręcznik został opracowany przy współpracy z Una Voce Polonia oraz wieloma doświadczonymi ceremoniarzami z całej Polski.

Mszał Rzymski 1963 - mszalik codzienny

Reprint Mszału Rzymskiego (mszalika codziennego) w przekładzie i opracowaniu benedyktynów tynieckich, wydanego w Poznaniu w 1963 r. z imprimatur ks. bp. Karola Wojtyły. Jest to obecnie jedyne pełne, współczesne polskie wydanie mszalika do starej Mszy do użytku wiernych.  Znajdziemy w nim pełny tekst łaciński Mszy trydenckiej z przekładem na język polski, jak również części zmienne Mszy włącznie z antyfonami oraz lekcją i ewangelią. Teksty te są zaczerpnięte z Mszału Rzymskiego z roku 1962 czyli dokładnie tego, którego użycie do starej Mszy nakazuje papieskie motu proprio Summorum Pontificum. Stali bywalcy Mszy w formie nadzwyczajnej widzą w tym wydaniu takie mankamenty jak:
- brak obrzędu pokropienia wiernych,
- brak modlitw po cichej Mszy świętej oraz tekstów antyfon maryjnych śpiewanych po Mszy,
- brak tekstów biblijnych w języku łacińskim.
Niektóre z tych dodatków można ściągnąć z naszej strony:
www.unacum.pl/2014/08/niezbedne-dodatki-do-popularnego.html
Mszalik ten to nie tylko teksty Mszy świętej. Książka może pełnić także funkcję modlitewnika oraz książeczki do nabożeństwa.


Mój Niedzielny Mszalik, Ks. Józef Stedman

Reprint mszalika z lat 40-tych. Mszalik ułożony specjalnie dla osób, które nie mają doświadczenia w śledzeniu obrzędów tradycyjnej Mszy.
Kryzys i odrodzenie. Tradycyjna liturgia łacińska a odnowa Kościoła, Peter Kwasniewski


Amerykański teolog przekonuje, że powrót tradycyjnej liturgii nie jest jedynie umożliwieniem praktykowania specjalnej duchowości nielicznym grupkom wiernym, ale jest warunkiem niezbędnym do odnowy całego Kościoła. Obrzędy Chrztu Świętego oraz Wywód wg Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego, ks. Grzegorz Śniadoch IBP

Broszura zawiera pełny tekst ceremonii chrztu w formie nadzwyczajnej. Dodatkowo opisano także obrzęd Wywodu oraz zawarto wstęp dotyczący teologii chrztu a także artykuł o chrzcie w starszej formie rytu rzymskiego.
Sakramenty w starszej formie rytu rzymskiego, Paweł Milcarek

 Każda z siedmiu książek zawiera omówienie i obrzędy jednego sakramentu w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz zmian wprowadzonych w nim po Soborze Watykańskim II. Książki zawierają również dwujęzyczny (łaciński i polski) tekst obrzędu wraz z rubrykami z 1962 roku.
Vademecum Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego, ks. Piotr Wulgaris (red.)

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla księży i ceremoniarzy. Zawiera niemalże wszystkie oficjalne dokumenty Kościoła opisujące celebrację Mszy tradycyjnej, jej ministranturę oraz przepisy dotyczące śpiewu.


Msza po dawnemu się odprawia. Rozmowy z kapłanami, Kajetan Rajski

Książka odpowiada na pytanie dlaczego kapłani chcą celebrować starą, tradycyjną liturgię. Wywiady z 13. kapłanami pozwalają zrozumieć dlaczego kolejne kapłanów coraz chętniej sięga do skarbów tradycji kościoła.

Duch liturgii, Kard. Joseph Ratzinger

Każdy kto chce zrozumieć dlaczego Benedykt XVI przywrócił wolność odprawiania Mszy w tradycyjnej formie musi przeczytać tę książkę. W postaci albumu książka jest idealnym prezentem dla kapłana, szczególnie dla tych, którzy odrzucają tezę, że liturgia jest "źródłem i szczytem życia Kościoła".

Twoja Msza (komiks), o. Demetrius Manousos OFMCap 

Przetłumaczony na polski reprint komiksu wydanego w latach pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Komiks w przystępny sposób tłumaczy znaczenie wszystkich części tradycyjnej Mszy świętej. Nie jest to jednak infantylna i uproszczona opowieść o Mszy, ale poważne wprowadzenie dziecka w teologię Najświętszej Ofiary. Z tego powodu pozycja ta będzie także bardzo ciekawa i użyteczna dla wszystkich dorosłych.


Mój mały mszalik, Katarzyna Robaczewska

Książka jest krótkim objaśnieniem tradycyjnej Mszy świętej dla dzieci. Zawiera także teksty wszystkich podstawowych modlitw wraz z tekstem łacińskim.

Skan innej, bardzo starej publikacji dla dzieci można znaleźć tutaj.
Msza św. trydencka. Mity i prawda, ks. Grzegorz Śniadoch IBP

Idealna książka dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają poznawanie Mszy tradycyjnej, ale wciąż spotykają się z niezrozumieniem otoczenia, które powtarza oklepane stereotypy o rzekomej szkodliwości starego rytu. Książka w bardzo prostych słowach podaje argumenty odpowiadające na szereg mitów i stereotypów dotyczących odprawiania Mszy w formie nadzwyczajnej. Autorem jest polski ksiądz, który po ukończeniu seminarium w Polsce zdecydował się wstąpić do francuskiego zgromadzenia na prawie papieskim, celebrującego Mszę i wszystkie sakramenty tylko w formie nadzwyczajnej.
Krótka historia mszału rzymskiego, ks. Maciej Zachara

Książka w zwięzły sposób odpowiada na pytania: Skąd się wzięły mszały w Kościele rzymskim? Jak powstawały i ewoluowały mszały na przestrzeni wieków? W jaki sposób powstał mszał posoborowy? Skąd pochodzi mszał św. Jana XXIII z 1962 r. obecnie używany podczas tzw. Mszy trydenckiej?
Książka będzie idealnym prezentem dla każdego kapłana uparcie wyrażającego sprzeciw wobec powrotu tradycyjnej liturgii do naszych kościołów.Historia Mszy, Paweł Milcarek

Znakomite opracowanie doktora Pawła Milcarka dotyczące stopniowej eliminacji Mszy w rycie tradycyjnym z Kościoła powszechnego. Książka polecana tym, którzy chcą poznać pełną złożoność rewolucji liturgicznej końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Książka dostępna bezpłatnie także w internecie.


Przewodnik po Mszy świętej, Jean-Denis Chalufour OSB

Przewodnik zawiera objaśnienie części stałych Mszy św. według Mszału wydanego w 1962 r. przez bł. Jana XXIII (stanowiącego nadzwyczajną formę rytu rzymskiego) z dodaniem komentowanych tekstów Mszału z 1969 r. (w formie zwyczajnej rytu rzymskiego), mszałów: lyońskiego i dominikańskiego oraz liturgii św. Jana Chryzostoma. Autorem jest benedyktyński mnich z Opactwa Matki Bożej w Fontgombault. Polecamy dla wszystkich, którzy chcą bardziej szczegółowo poznać symbolikę tradycyjnej liturgii.


W obronie Mszy świętej i tradycji katolickiej, ks. Dariusz Olewiński

Książka wydana w 1997 roku, czyli na długo przed motu proprio Summorum Pontificum. Ks. Dr Olewiński w formie wykładów uniwersyteckich (z bardzo licznymi przypisami) broni sprawy tradycyjnej Mszy osadzając tę kwestię w szerszym kontekście konieczności obrony tradycji katolickiej. Książka polecana przede wszystkim dla osób szukających pozycji solidnie zakorzenionej w źródłach teologicznych. Styl księdza Olewińskiego jest jednak także zrozumiały dla osób, które nigdy nie studiowały teologii na poziomie uniwersyteckim.


Według Boga czy według świata?, Paweł Milcarek

Wywiad rzeka z Pawłem Milcarkiem, który jak jeden z pierwszych w Polsce poznawał w okresie posoborowym Mszę tradycyjną. Książka jest polecana szczególnie tym, którzy poprzez lekką formę wywiadu chcą lepiej zrozumieć „o co chodzi tradycjonalistom”.

Pomiędzy modernizmem i Tradycją, ks. Tomasz Jochemczyk

Pierwsza część wywiadu z ks. Jochemczykiem to opis kilkunastoletniej skomplikowanej drogi prowadzącej szczęśliwie do święceń kapłańskich. Książka doskonale dokumentuje różnorakie przeszkody jakim musiał sprostać ks. Tomasz tylko dlatego, że umiłował liturgię, którą dokument watykański z roku 2011 nazywa "cennym skarbem, który należy zachować".

Tradycja i kryzys w Kościele, ks. Tomasz Jochemczyk

Druga część wywiadu z ks. Jochemczykiem to kolejna książka dla osób, które chcą lepiej zrozumieć "o co chodzi tradycjonalistom". Książka jest unikatowa, gdyż ks. Jochemczyk mówiąc o kryzysie w Kościele umiejętnie obrazuje go licznymi przykładami ze swojej włoskiej diecezji, gdzie bardzo wyraźnie widać wszystkie symptomy kryzysu katolicyzmu w Europie Zachodniej.Poza Summorum Pontificum:
Sobór. Reforma liturgiczna. Kryzys w Kościele. 

Poniżej zamieszczamy subiektywny wybór książek wydanych na rynku polskim, które bardzo rzeczowo i faktograficznie, z punktu widzenia tradycyjnych katolików, opisują zmiany jakie zaszły w Kościele od czasu Soboru Watykańskiego II. Jest to lektura dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć dlaczego środowisko tradycyjnych katolików często negatywnie ocenia kondycję współczesnego Kościoła.