Positio


Tradycyjny Mszał Rzymski
Opracowania Międzynarodowej Federacji Una Voce

Książka zawiera zestaw publikacji przedstawiających stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce. Artykuły ukazują się od 2012 roku w Internecie na blogu Rorate Caeli. Przedstawiony w tej książce zbiór tzw. stanowisk (łac. Positio, ang. Position Paper) dotyczy różnic między nadzwyczajną formą rytu rzymskiego a jego formą zwyczajną a także znaczenia tradycyjnej liturgii w świecie współczesnym. Celem publikacji jest zwięzłe wyartykułowanie powodów, dla których warto te odrębne aspekty starożytnej łacińskiej liturgii zachować.Tom 2. (110 stron A4)Positio Tom 2 pdf

Positio Tom 2 epub

Positio Tom 2 mobi


Spis treści:

Positio 11. Ewangelizacja i kultura zachodnia

Positio 12. Nauka łaciny w seminariach

Positio 13. Dni świąteczne nakazane

Positio 14: Reforma Wielkiego Tygodnia z 1955 roku. Część pierwsza: Uwagi ogólne

Positio 14: Reforma Wielkiego Tygodnia z 1955 roku. Część druga: Liturgie

Positio15. Lekcjonarz Formy Nadzwyczajnej

Positio 16. Wygłaszanie lekcji po łacinie w formie nadzwyczajnej

Positio 17. Przyjmowanie Komunii św. wyłącznie pod postacią chleba w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Positio 18. Msza czytana

Positio 19. Pocałunek pokoju

Positio 20. Przedpoście oraz Wigilie i Oktawy w Formie Nadzwyczajnej
Tom 1. (114 stron A5)

Positio Tom 1 pdf

Positio Tom 1 epub

Positio Tom 1 mobi


Spis treści:

Positio1: Służba mężczyzn i chłopców przy ołtarzu

Positio 2: Pobożność liturgiczna i uczestnictwo

Positio 3: Sposób przyjmowania Komunii Świętej

Positio 4: Orientacja liturgiczna

Positio 5: Stosowanie Wulgaty i dawnych Psałterzy łacińskich

Positio 6: Pluralizm liturgiczny i forma nadzwyczajna

Positio 7: Łacina jako język liturgiczny

Positio 8: Prefacje

Positio 9: Cisza i niesłyszalność w formie nadzwyczajnej

Positio 10: Post Eucharystyczny