Porady dla grup wiernych

Stowarzyszenie Una Voce Polonia prowadzi stałą działalność związaną z doradzaniem wiernym odnośnie stosowania papieskiego motu proprio Summorum Pontificum. Dokument Universae Eccelesiea wyjaśnia, że papież ma na celu „udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować". Z drugiej strony papieskie motu prioprio wskazuje na wiernych jako inicjatorów celebracji Mszy w starym rycie. Nie zawsze jednak wierni wiedzą jako to robić. Z tego powodu oferujemy naszą pomoc.

Nie obiecujemy, że nasza pomoc sprawi cuda, ale na pewno pomożemy w uniknięciu typowych i częstych błędów. Grupy, które potrzebują pomocy mogą skontaktować się ze Stowarzyszeniem poprzez adres poczty elektronicznej: pomoc@unavocepolonia.pl 

Stowarzyszenie pragnie pomagać grupom wiernych, dążących do uczestnictwa w Mszach w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, przede wszystkim poprzez konsekwentne wypełnianie woli Ojca Świętego zawartej w art. 7 Summorum Pontificum: "Jeśli grupa wiernych świeckich nie otrzymała od proboszcza zgody na swoją prośbę, o której mowa w art. 5 par. 1 informuje o tym biskupa diecezjalnego, który jest usilnie proszony o spełnienie ich prośby. Jeśli biskup z jakiegokolwiek powodu nie może zapewnić takiej celebracji, sprawa kierowana jest do Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”.

Zachęcamy do zgłaszania się do Stowarzyszenia w szczególności grupy, które:
- nie wiedzą do kogo się zwrócić w sprawie Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego,
- nie otrzymały na swoją prośbę zgody i nie są pewne jakie powinny być kolejne kroki, 
- nie wiedzą jak sformułować dobre pismo do proboszcza lub biskupa,
- potrzebują zewnętrznej opinii, oceny lub porady odnośnie kontaktów z władzami kościelnymi,
- chcą swoją sprawę przedstawić do osądu Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, a nie wiedzą jak dobrze się do tego zabrać. 

Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Federacji Una Voce, która utrzymuje bezpośrednie i stałe kontakty z Komisją Ecclesia Dei i jednocześnie chętnie wspiera Stowarzyszenie Una Voce Polonia w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych z dostępem do Mszy w formie nadzwyczajnej.
Każdy kto chciałby wspomóc to i inne przedsięwzięcia Stowarzyszenia Una Voce Polonia, może wpłacić darowiznę na konto Stowarzyszenia nr:

76 1750 0012 0000 0000 4099 4718