O stronie UnaCum.plNazwa portalu Una Cum nawiązuje do słów z Kanonu Rzymskiego Mszy świętej oznaczających "razem z". Słowa te są wypowiadane przez kapłana przed podaniem imienia papieża i lokalnego biskupa, w łączności z którymi odprawiana jest Msza. Ruch Summorum Pontificum nie jest żadnym formalnym ruchem w Kościele Katolickim. Jest to raczej pewien skrót myślowy, którym określamy wszystkie zjawiska związane z popularyzacją wśród wiernych tradycyjnego rytu Mszy świętej. Podstawą tych działań jest papieskie motu proprio Summorum Pontificum ogłoszone przez Benedykta XVI w roku 2007. W tym dokumencie papież Benedykt potwierdził możliwość szerokiego stosowania starszej formy rytu rzymskiego w Kościele włącznie z powoływaniem w tym celu przez biskupów różnych struktur duszpasterskich - w tym także parafii personalnych dla wiernych przywiązanych do tradycyjnej formy Mszy świętej. Ruch Summorum Pontificum dynamicznie rozwija się w Polsce oraz przyciąga wielu młodych ludzi. Na naszym portalu chcemy dokumentować ten rozwój a także zachęcać kolejnych katolików do poznawania tradycji liturgicznej i doktrynalnej Kościoła katolickiego.  


Moderatorem i właścicielem strony jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia, członek Międzynarodowej Federacji Una Voce. Federacja Una Voce jest uznawana przez Stolicę Apostolską a przedstawiciele Federacji są z szacunkiem przyjmowani w kongregacjach watykańskich. 
Una Voce Polonia jest stowarzyszeniem wiernych, którzy za cel stawiają sobie wsparcie dla rozpowszechnienia w Kościele katolickim nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Wśród celów statutowych Stowarzyszenia znajdujemy między innymi: działanie na rzecz parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką; propagowanie języka łacińskiego, chorału gregoriańskiego oraz polifonii sakralnej; ochrona dzieł sztuki i architektury sakralnej; pomoc w kształtowaniu i rozwoju stabilnych grup wiernych dążących do uczestnictwa w celebracjach tradycyjnej liturgii katolickiej.

Redakcję strony stanowią osoby, które posiadają prawa publikacji tekstów na stronie. Obecnie jest to ponad 20 osób z różnych organizacji i środowisk z całej Polski.

Każdy kto chciałby dołączyć do redakcji może wysłać swoje zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@unacum.pl 


Wsparcie

Jeśli podoba Ci się strona, to zachęcamy do wsparcia projektu poprzez darowizny na konto Stowarzyszenia (tytułem: darowizna na cele statutowe):

76 1750 0012 0000 0000 4099 4718