środa, 21 lipca 2021

Wsparcie dla kontynuacji celebracji tradycyjnej Mszy od biskupów całego świata

 


Poniżej publikujemy publicznie wyrażone wyrazy wsparcia dla tradycyjnych katolików, lub zapewnienia biskupów ordynariuszy o kontynuacji celebracji tradycyjnej liturgii w ich diecezji. 

1.

Without the slightest empathy, one ignores the religious feelings of the (often young) participants in the Masses according to the Missal John XXIII. (1962) Instead of appreciating the smell of the sheep, the shepherd here hits them hard with his crook. It also seems simply unjust to abolish celebrations of the “old” rite just because it attracts some problematic people: abusus non tollit usum.

Bez cienia empatii zostały zignorowane uczucia religijne (często młodych) uczestników Mszy według Mszału Jana XXIII (1962). Zamiast docenić zapach owiec, w tym wypadku pasterz uderza je z całęj siły swoim pastorałem. To jest najzwyczajnie niesprawiedliwe, aby znieść celebracje "starego" rytu tylko dlatego, że przyciąga on problematyczne osoby:  abusus non tollit usum. 

Kardynał Gerhard Mueller, były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

The Catholic Thing

2.

Fot. Joseph Shaw