środa, 21 lipca 2021

Wsparcie dla kontynuacji celebracji tradycyjnej Mszy od biskupów całego świata

 


Poniżej publikujemy publicznie wyrażone wyrazy wsparcia dla tradycyjnych katolików, lub zapewnienia biskupów ordynariuszy o kontynuacji celebracji tradycyjnej liturgii w ich diecezji. 

1.

Without the slightest empathy, one ignores the religious feelings of the (often young) participants in the Masses according to the Missal John XXIII. (1962) Instead of appreciating the smell of the sheep, the shepherd here hits them hard with his crook. It also seems simply unjust to abolish celebrations of the “old” rite just because it attracts some problematic people: abusus non tollit usum.

Bez cienia empatii zostały zignorowane uczucia religijne (często młodych) uczestników Mszy według Mszału Jana XXIII (1962). Zamiast docenić zapach owiec, w tym wypadku pasterz uderza je z całęj siły swoim pastorałem. To jest najzwyczajnie niesprawiedliwe, aby znieść celebracje "starego" rytu tylko dlatego, że przyciąga on problematyczne osoby:  abusus non tollit usum. 

Kardynał Gerhard Mueller, były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

The Catholic Thing

2.

Fot. Joseph Shaw 

środa, 7 lipca 2021

Summorum Pontificum w Polsce - statystki po 14 latach

Czternaście lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum przez Benedykta XVI, w Polsce jest 58 kościołów lub kaplic z regularnie odprawianą coniedzielną Mszą trydencką. To dziesięć miejsc więcej niż rok temu. Dodatkowo, w blisko 100 innych miejscach stara Msza jest celebrowana regularnie, lecz nie w każdą niedzielę. Jedynie w diecezji sosnowieckiej nie odnotowaliśmy żadnego kościoła z regularną celebracją tradycyjnej Mszy.  Nasze statystki obejmują miejsca, gdzie zgodnie z naszą wiedzą Msza odbywała się jeszcze w czerwcu. W wielu z tych miejsc w okresie wakacyjnym jest przerwa w celebracjach. Nie jest pewne, że wszystkie celebracje wrócą po wakacjach.

Skupiamy się jedynie na śledzeniu wdrażania motu proprio Summorum Pontificum w Kościele w Polsce, toteż nasza mapa i statystyki nie zawierają kilkunastu miejsc z coniedzielną Mszą trydencką odprawianą przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. 

Przypominamy, że na bieżąco uaktualniamy mapę Polski zaznaczając na niej wszystkie miejsca, gdzie regularnie można uczestniczyć w Mszy trydenckiej (nie tylko w niedzielę). Prosimy o przesyłanie nam informacji na adres e-mail redakcji: kontakt@unacum.pl w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek braków lub nieaktualnych danych. Zachęcamy do umieszczania naszej mapki na wszystkich stronach związanych z Mszą trydencką.