sobota, 23 stycznia 2021

Tradycyjna liturgia w Bielsku-Białej — 10-lecie

10 - lecie celebracji Mszy Świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz Duszpasterstwa Wiernych związanych z łacińską tradycją liturgiczną w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

W czerwcu 2020 roku w Diecezji Bielsko-Żywieckiej obchodzono jubileusz 10-lecia celebracji Mszy Świętych w tradycyjnym rycie rzymskim oraz Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej. 

Zgodę na rozpoczęcie celebracji wyraził ówczesny Ordynariusz ks. biskup Tadeusz Rakoczy. Początkowo pozwalała ona na celebracje w sposób ograniczony do jednej Mszy św. w miesiącu. Po roku uzyskano pozwolenie na celebrację liturgii według zapotrzebowania i możliwości duszpasterskich. Podstawą i ramami prawnymi stał się List apostolski papieża Benedykta XVI Motu proprio Summorum Pontificum. W ciągu tych 10 lat systematycznie sprawowane były świąteczne i niedzielne Eucharystie w Bielsku-Białej oraz z czasem w innych miejscowościach diecezji: Cieszynie, Żywcu, Kętach, Simoradzu, Oświęcimiu. We wspomnianym okresie bardzo wiele osób uczestniczyło w tradycyjnej liturgii czy to w sposób systematyczny czy okazjonalnie. 

niedziela, 10 stycznia 2021

Bractwo Kapłańskie św. Piotra - statystyki 2020

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 32 lat temu. Dom Generalny Bractwa w listopadzie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 309 inkardynowanych księży (dodatkowo: 5 zrzeszonych, 4 postulantów oraz 12 włączonych ad annum)
- 12 diakonów
- 162 seminarzystów (nie wliczając diakonów)

piątek, 8 stycznia 2021

Polacy w tradycyjnych seminariach - Raport 2020

Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Kongregacji Nauki Wiary (dawniej Papieskiej Komisji Ecclesia Dei). Seminarzyści proszą o modlitwy w intencji ich powołań kapłańskich. 


W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad studiują: kl. Aleksander z arch. warszawskiej, kl. Jan z arch. krakowskiej oraz kl. Łukasz z arch. poznańskiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton studiuje kl. Adrian pochodzący z diecezji tarnowskiej.


W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji na pierwszym roku studiuje Maciej z arch. częstochowskiej. Na wyższych latach studiów studiują: kl. Grzegorz z diec. siedleckiej oraz kl. Michał z diec. warszawsko-praskiej, kl. Jan z diec. warszawsko-praskiej oraz kl. Łukasz z arch. częstochowskiej.W międzynarodowym seminarium Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana (ICRSS) w Gricigliano pod Florencją we Włoszech na etapie studiów teologicznych są: kl. Julian, kl. Albert i kl. Oskar, zaś na etapie studiów filozoficznych są:  kl. Patryk, kl. Mateusz. Na pierwszym roku (propedeutyki) studiują: Szymon i Aron. Ponadto trzech innych Polaków przygotowuje się do wstąpienia do seminarium w różnych placówkach Instytutu.


Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!