środa, 21 lipca 2021

Wsparcie dla kontynuacji celebracji tradycyjnej Mszy od biskupów całego świata

 


Poniżej publikujemy publicznie wyrażone wyrazy wsparcia dla tradycyjnych katolików, lub zapewnienia biskupów ordynariuszy o kontynuacji celebracji tradycyjnej liturgii w ich diecezji. 

1.

Without the slightest empathy, one ignores the religious feelings of the (often young) participants in the Masses according to the Missal John XXIII. (1962) Instead of appreciating the smell of the sheep, the shepherd here hits them hard with his crook. It also seems simply unjust to abolish celebrations of the “old” rite just because it attracts some problematic people: abusus non tollit usum.

Bez cienia empatii zostały zignorowane uczucia religijne (często młodych) uczestników Mszy według Mszału Jana XXIII (1962). Zamiast docenić zapach owiec, w tym wypadku pasterz uderza je z całęj siły swoim pastorałem. To jest najzwyczajnie niesprawiedliwe, aby znieść celebracje "starego" rytu tylko dlatego, że przyciąga on problematyczne osoby:  abusus non tollit usum. 

Kardynał Gerhard Mueller, były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

The Catholic Thing

2.

Fot. Joseph Shaw 

środa, 7 lipca 2021

Summorum Pontificum w Polsce - statystki po 14 latach

Czternaście lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum przez Benedykta XVI, w Polsce jest 58 kościołów lub kaplic z regularnie odprawianą coniedzielną Mszą trydencką. To dziesięć miejsc więcej niż rok temu. Dodatkowo, w blisko 100 innych miejscach stara Msza jest celebrowana regularnie, lecz nie w każdą niedzielę. Jedynie w diecezji sosnowieckiej nie odnotowaliśmy żadnego kościoła z regularną celebracją tradycyjnej Mszy.  Nasze statystki obejmują miejsca, gdzie zgodnie z naszą wiedzą Msza odbywała się jeszcze w czerwcu. W wielu z tych miejsc w okresie wakacyjnym jest przerwa w celebracjach. Nie jest pewne, że wszystkie celebracje wrócą po wakacjach.

Skupiamy się jedynie na śledzeniu wdrażania motu proprio Summorum Pontificum w Kościele w Polsce, toteż nasza mapa i statystyki nie zawierają kilkunastu miejsc z coniedzielną Mszą trydencką odprawianą przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. 

Przypominamy, że na bieżąco uaktualniamy mapę Polski zaznaczając na niej wszystkie miejsca, gdzie regularnie można uczestniczyć w Mszy trydenckiej (nie tylko w niedzielę). Prosimy o przesyłanie nam informacji na adres e-mail redakcji: kontakt@unacum.pl w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek braków lub nieaktualnych danych. Zachęcamy do umieszczania naszej mapki na wszystkich stronach związanych z Mszą trydencką.
 

niedziela, 9 maja 2021

Już wkrótce nowy mszalik dla wiernych

Pierwsza połowa XX w. to silnie rozwijający się Ruch Liturgiczny. Jego cechą jest m.in. popularyzowanie mszału rzymskiego aby jego teksty były dostępne wiernych. Spośród wielu wydanych wydań i wersji wydanych w Polsce do lat 60-tych najbogatsza jest edycja polska Mszału Rzymskiego z dodatkiem nabożeństw nieszpornych wydanego przez belgijskie opactwo św. Andrzeja pod redakcją o. Lefebvre'a OSB. Jest to także jedyna wersja mszału w całości polsko-łacińska.

Pierwsze wydanie z 1931 r. w tłumaczeniu sióstr Niepokalanek wyczerpało się już w pierwszych miesiącach wojny. W kolejnym wydaniu z roku 1949 gruntownie przejrzano tłumaczenia łacińskie, dodano nowych świętych a w 1956 uwzględniono zmiany w Wielkim Tygodniu z roku 1955 oraz zmiany w kalendarzu i rubrykach (zniesiono wiele świąt i oktaw, etc.)

Już niedługo ukaże się na polskim rynku wznowienie edycji z 1949 r. - ostatniego w pełni tradycyjnego wydania zawierającego kalendarz i rubryki bez późniejszych zmian - z czego się bardzo cieszymy. Mamy nadzieje, że ucieszy to wielu wiernych w Polsce i nie tylko.

MSZAŁ RZYMSKI

z dodatkiem nabożeństw nieszpornych

editio 1949


Eleganckie wydanie, papier biblijny, złocone brzegi.

Prosimy śledzić internet.

sobota, 23 stycznia 2021

Tradycyjna liturgia w Bielsku-Białej — 10-lecie

10 - lecie celebracji Mszy Świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz Duszpasterstwa Wiernych związanych z łacińską tradycją liturgiczną w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

W czerwcu 2020 roku w Diecezji Bielsko-Żywieckiej obchodzono jubileusz 10-lecia celebracji Mszy Świętych w tradycyjnym rycie rzymskim oraz Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej. 

Zgodę na rozpoczęcie celebracji wyraził ówczesny Ordynariusz ks. biskup Tadeusz Rakoczy. Początkowo pozwalała ona na celebracje w sposób ograniczony do jednej Mszy św. w miesiącu. Po roku uzyskano pozwolenie na celebrację liturgii według zapotrzebowania i możliwości duszpasterskich. Podstawą i ramami prawnymi stał się List apostolski papieża Benedykta XVI Motu proprio Summorum Pontificum. W ciągu tych 10 lat systematycznie sprawowane były świąteczne i niedzielne Eucharystie w Bielsku-Białej oraz z czasem w innych miejscowościach diecezji: Cieszynie, Żywcu, Kętach, Simoradzu, Oświęcimiu. We wspomnianym okresie bardzo wiele osób uczestniczyło w tradycyjnej liturgii czy to w sposób systematyczny czy okazjonalnie. 

niedziela, 10 stycznia 2021

Bractwo Kapłańskie św. Piotra - statystyki 2020

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 32 lat temu. Dom Generalny Bractwa w listopadzie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 309 inkardynowanych księży (dodatkowo: 5 zrzeszonych, 4 postulantów oraz 12 włączonych ad annum)
- 12 diakonów
- 162 seminarzystów (nie wliczając diakonów)

piątek, 8 stycznia 2021

Polacy w tradycyjnych seminariach - Raport 2020

Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Kongregacji Nauki Wiary (dawniej Papieskiej Komisji Ecclesia Dei). Seminarzyści proszą o modlitwy w intencji ich powołań kapłańskich. 


W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad studiują: kl. Aleksander z arch. warszawskiej, kl. Jan z arch. krakowskiej oraz kl. Łukasz z arch. poznańskiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton studiuje kl. Adrian pochodzący z diecezji tarnowskiej.


W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji na pierwszym roku studiuje Maciej z arch. częstochowskiej. Na wyższych latach studiów studiują: kl. Grzegorz z diec. siedleckiej oraz kl. Michał z diec. warszawsko-praskiej, kl. Jan z diec. warszawsko-praskiej oraz kl. Łukasz z arch. częstochowskiej.W międzynarodowym seminarium Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana (ICRSS) w Gricigliano pod Florencją we Włoszech na etapie studiów teologicznych są: kl. Julian, kl. Albert i kl. Oskar, zaś na etapie studiów filozoficznych są:  kl. Patryk, kl. Mateusz. Na pierwszym roku (propedeutyki) studiują: Szymon i Aron. Ponadto trzech innych Polaków przygotowuje się do wstąpienia do seminarium w różnych placówkach Instytutu.


Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!