poniedziałek, 2 grudnia 2019

WARSZAWA: WIGILIJNE CZUWANIE z NIEPOKALANĄ 7/8 XII 2019

Zapraszamy do udziału w wigilijnym czuwaniu z Maryją, przed świętem Jej Niepokalanego Poczęcia 8 XII. Czuwanie rozpocznie się 7 XII /1.sobota/ o godz. 21 a w modlitewnym programie:
  • Apel Maryjny z poleceniem intencji 1.Czwartku, 1.Piątku i 1.Soboty XII
  • Msza święta wotywna /1.sobota/ Adeamus o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny - możliwość św. spowiedzi.
  • Adoracja Sanctissimum, cząstka św. różańca, adoracja indywidualna, eucharystyczne błogosławieństwo.
  • O północy 8 XII /niedziela/ Msza święta ze święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - śpiew chorałowy: Schola Gregoriańska Cantus Liturgiae pod kierunkiem Michała Sawickiego.
  • Adwentowa antyfona Alma Redemptoris Mater /około 1. w nocy/ zakończy tegoroczne czuwanie.
Do udziału w tym szczególnym wigilijnym czuwaniu z Niepokalaną Maryją, serdecznie zapraszamy! Zapraszaj i Ty! Warszawa, św. Klemens, Karolkowa 49. AVE MARIA, GRATIA PLENA.