sobota, 9 listopada 2019

Królowa Saby na dworze Salomona: liturgiczna nuda i ekstaza


Działanie rytualne jest nieodłącznie nie-spontaniczne, nie-oryginalne, i nie-improwizowane. Im ktoś bardziej perfekcyjnie wykonuje rytuał, tym mniej jest w nim obecne kreatywne ja tego kogoś, i tym bardziej jest taka osoba włączona w znacznie większe misterium.

Nawet poganie rozumieli to w swoich tajemniczych obrzędach, poprzez które osoba miała być wciągnięta w domenę bóstw i miała uczestniczyć w ich działaniach. Czciciel przyjmował tożsamość innego i przez moment tracił siebie z oczu. Jest to "ekstaza", o której czytamy tak dużo u starożytnych pisarzy: stanie "na zewnątrz siebie" (ek-stasis), wychodzenie z codziennego świata i umysłu, by być wciągniętym w coś pierwotnego, archetypicznego, boskiego.

wtorek, 5 listopada 2019

Bractwo Kapłańskie św. Piotra - statystyki 2019

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 31 lat temu. Dom Generalny Bractwa właśnie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 300 inkardynowanych księży (dodatkowo: 7 zrzeszonych, 5 postulantów oraz 8 włączonych ad annum)
- 17 diakonów
- 145 seminarzystów (nie wliczając diakonów)

niedziela, 3 listopada 2019

Tradiclaromontana2019 – XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.


W dniach 22-23 listopada A.D.2019 po raz czternasty na Jasnej Górze zgromadzą się wierni z całej Polski, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Intencją pielgrzymki jest rozwój wspólnot Tradycji Łacińskiej i tym samym jak najszersze rozlanie się skarbów Tradycji Kościoła na lud boży. Pielgrzymka Tradiclaromontana to najważniejsze wydarzenie o wymiarze krajowym w dorocznym kalendarzu tej wspólnoty, a Msza Święta główna pielgrzymki w Bazylice Jasnogórskiej stanowi jednocześnie największą w Polsce celebrację w tej formie rytu pod względem ilości uczestników. Msza Święta w Kaplicy Cudownego obrazu poprzedzona zostanie uroczystym odsłonięciem wizerunku Królowej Polski. W programie pielgrzymki przewidziano tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe oraz spotkanie formacyjne. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie zwyczajowo Akt Zawierzenia Tradycji Łacińskiej. Wszystkich pielgrzymujących księży, osoby zakonne oraz wiernych świeckich organizator prosi o wcześniejsze zapisanie swojego udziału.