sobota, 30 listopada 2019

Święty Jan Henryk Newman – tradycjonalista

Jest pewną ironią, delikatnie rzecz ujmując, to że kardynał Newman często określany jest mianem „teologa Soboru Watykańskiego II” czy też wielkiego orędownika reform w ówczesnym Kościele. Tymczasem – przynajmniej w kwestiach dotyczących teologii fundamentalnej, chrześcijańskiej moralności i świętej liturgii – kardynał Newman nieustannie, w stanowczy sposób występował przeciwko racjonalizmowi, emocjonalizmowi, liberalizmowi i wszelkim przejawom „kombinowania” w tej materii. Zwłaszcza w dziedzinie liturgii zdecydowanie sprzeciwiał się modyfikacjom obrzędów oraz unowocześnianiu, które miało służyć „wyjściu do ludzi” lub, jak ujął to Paweł VI w konstytucji apostolskiej z 3 kwietnia 1969 r. promulgującej nowy mszał, „dostosowaniu do współczesnej mentalności” [1]. 

Newman nie był jedynie zwyczajnym antyliberałem (jak wyraźnie o sobie mówił). Nie był także klasycznym konserwatystą, w rozumieniu filozofii Edmunda Burke’a, nienawidzącym wszystkiego, co nosi znamiona rewolucji. Ze swoimi poglądami na temat doktryny i liturgii zostałby dzisiaj nazwany tradycjonalistą. Nie pozostawiłby suchej nitki na całym soborowym przedsięwzięciu, a już na pewno potępiłby niefortunną, skazaną na porażkę reformę liturgiczną, przeprowadzoną w imię postanowień soboru. „Jakie cechy wspólne ma religia współczesna z religią czasów św. Atanazego czy św. Chryzostoma?  Co je łączy, poza tym, że obie nazywane są chrześcijaństwem?” (Kazania parafialne i powszednie, kazanie 25, Świętowanie w niewoli) [2] .

niedziela, 24 listopada 2019

Dlaczego instytucje zajmujące się liturgią nie świętują 50 rocznicy Novus Ordo?

Artykuł opublikowany na portalu New Liturgical Movement 24.10.2019 ("Lessons from the Sixties: Selective Synodality and Princely Protests") rozpoczyna się : "To doprawdy zdumiewające jak mało w tym roku upamiętnia się reformę liturgiczną Pawła VI, szczególnie jego Novus Ordo Missae, którą wprowadził pięćdziesiąt lat temu." Ja też mam to na uwadze przez cały 2019 rok.

Powinno nas to uderzyć jako niezwykle dziwne, przynajmniej na pierwszy rzut oka, że komitety ds. liturgii, watykańskie dykasterie, departamenty teologiczne, kancelarie, zakony i każdy inny rodzaj posoborowego aparatu biurokratycznego nie angażują się w wielki śpiew i taniec wokół złotego jubileuszu nowej Mszy ogłoszonej przez papieża Pawła VI 3 kwietnia 1969 roku i wprowadzonej w większości krajów w pierwszą niedzielę adwentu, 30 listopada tamtego roku. (W taki sam sposób Summorum Pontificum ogłoszono 7/7/07, ale nie weszło w życie przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września).

Z pewnością można by pomyśleć, że jeśli jest cokolwiek posoborowego zasługującego na oddawanie honorów, fetowanie, dumne poklepywanie po plecach, to byłaby to ta monumentalna, modernistyczna przeróbka. Jednak liczbę wydarzeń, co więcej, liczbę wzmianek po stronie przyjaciół i zwolenników rytu pawłowego można by policzyć na palcach jednej ręki. W przeciwieństwie do tego, liczba zdarzeń świętujących raczej skromne rocznice (5, 10 lat ...) Summorum Pontificum już sięga wartości dwucyfrowych. Być może najbardziej popularny – choć nie szczególnie głośny - był artykuł w L’Osservatore Romano z 6 kwietnia 2019, autorstwa ks. Corrado Maggioni SMM, podsekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, opublikowany w języku angielskim na PrayTell 17 kwietnia.

sobota, 9 listopada 2019

Królowa Saby na dworze Salomona: liturgiczna nuda i ekstaza


Działanie rytualne jest nieodłącznie nie-spontaniczne, nie-oryginalne, i nie-improwizowane. Im ktoś bardziej perfekcyjnie wykonuje rytuał, tym mniej jest w nim obecne kreatywne ja tego kogoś, i tym bardziej jest taka osoba włączona w znacznie większe misterium.

Nawet poganie rozumieli to w swoich tajemniczych obrzędach, poprzez które osoba miała być wciągnięta w domenę bóstw i miała uczestniczyć w ich działaniach. Czciciel przyjmował tożsamość innego i przez moment tracił siebie z oczu. Jest to "ekstaza", o której czytamy tak dużo u starożytnych pisarzy: stanie "na zewnątrz siebie" (ek-stasis), wychodzenie z codziennego świata i umysłu, by być wciągniętym w coś pierwotnego, archetypicznego, boskiego.

wtorek, 5 listopada 2019

Bractwo Kapłańskie św. Piotra - statystyki 2019

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 31 lat temu. Dom Generalny Bractwa właśnie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 300 inkardynowanych księży (dodatkowo: 7 zrzeszonych, 5 postulantów oraz 8 włączonych ad annum)
- 17 diakonów
- 145 seminarzystów (nie wliczając diakonów)

niedziela, 3 listopada 2019

Tradiclaromontana2019 – XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.


W dniach 22-23 listopada A.D.2019 po raz czternasty na Jasnej Górze zgromadzą się wierni z całej Polski, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Intencją pielgrzymki jest rozwój wspólnot Tradycji Łacińskiej i tym samym jak najszersze rozlanie się skarbów Tradycji Kościoła na lud boży. Pielgrzymka Tradiclaromontana to najważniejsze wydarzenie o wymiarze krajowym w dorocznym kalendarzu tej wspólnoty, a Msza Święta główna pielgrzymki w Bazylice Jasnogórskiej stanowi jednocześnie największą w Polsce celebrację w tej formie rytu pod względem ilości uczestników. Msza Święta w Kaplicy Cudownego obrazu poprzedzona zostanie uroczystym odsłonięciem wizerunku Królowej Polski. W programie pielgrzymki przewidziano tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe oraz spotkanie formacyjne. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie zwyczajowo Akt Zawierzenia Tradycji Łacińskiej. Wszystkich pielgrzymujących księży, osoby zakonne oraz wiernych świeckich organizator prosi o wcześniejsze zapisanie swojego udziału.