niedziela, 13 października 2019

Komu brakuje tradycyjnej Mszy w Polsce? - wyniki ankiety ze strony StabilnaGrupa.pl

Przez ponad dwa lata na stronie StabilnaGrupa.pl dostępna była ankieta dotycząca potrzeb wiernych z całej Polski związanych z dodatkowymi miejscami celebracji tradycyjnej Mszy Świętej. W ankiecie wzięło udział 813 osób (identyfikowanych przez konto google), które wskazywały nowe miejsca dla celebracji tradycyjnej Mszy. Celowo z ankiety zostały wyłączone osoby, które mają już dostęp do tradycyjnej Mszy i nie czują potrzeby, aby celebracje odbywały się bliżej ich miejsca zamieszania. Z ankiety wykluczano dekanaty, gdzie już odprawiane są tradycyjne Msze. Dodatkowo, w ankiecie zadaliśmy szereg pytań odnośnie preferencji częstości uczęszczania na starą Mszę w zależności od godzin jej odprawiania oraz lokalizacji. Próbowaliśmy także zrozumieć czy osoby pragnące starej Mszy w nowych miejscach mają już za sobą doświadczenia uczestniczenia w tradycyjnej liturgii.
Poniżej zamieszczamy wnioski z ankiety.
Strona StabilnaGrupa.pl pozostaje miejscem, gdzie publikujemy kontakty do liderów nowych grup Summorum Pontificum. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy poprzez wpłatę darowizny na utrzymanie domeny przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia. Numer konta Stowarzyszenia: 76 1750 0012 0000 0000 4099 4718  .

Rozproszenie

813 osób, które wypełniło ankietę wskazało 410 dekanatów, w których chcieliby uczestniczyć w tradycyjnej Mszy.
Najbardziej popularne dekanaty wskazało 10-11 osób. Jedynie 30 dekanatów zostało wskazanych przez minimum 5 osób (w sumie 195 osób). Są to dekanaty:
(Diec. Warszawsko-Praska) Praski, Legionowski. Bródnowski
(Arch. Warszawska) Bielański, Pruszkowski, Ochocki, Mokotowski, Żoliborski, Ursuski
(Arch. Katowicka) Katowice-Śródmieście, Katowice-Panewniki, Ruda Śl.
(Arch. Gnieźnieńska) Inowrocławski I, Inowrocławski II
(Diec. Sandomierska) Tarnobrzeg, Ostrowiec Świętokrzyski
(Diec. Sosnowiecka) XI św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, IX św. Wojciech i Katarzyny w Jaworznie
(Diec. Bielsko- Żywiecka) Oświęcim, Bielsko-Biała II - Stare Bielsko
(Diec. Kaliska) Ostrzeszów
(Diec. Bydgoska) Bydgoszcz V - Fordon
(Arch. Wrocławska) Wrocław Południe
(Diec. Łomżyńska) Wyszków
(Diec. Tarnowska) Tarnów Wschód
(Diec. Zielonogórsko-Gorzowska) Świebodzin - NMP Królowej Polski
(Diec. Legnicka) Jelenia Góra Zachód
(Diec. Łowicka) Żyrardów
(Arch. Poznańska) Poznań-Winogrady
(Diec. Pelplińska) Tczew

Ankietę wypełniły osoby z ok. 40%  dekanatów w Polsce we wszystkich diecezjach. Ze względu na brak wyraźnych trendów trudno wywnioskować z ankiety, że w którymś z dekanatów już jest wyraźnie duża grupa pragnących uczestniczyć w tradycyjnej Mszy. 5-10 osób, które wzięły udział w ankiecie z danego dekanatu może jednak stanowić zachętę do wyłonienia lidera starań o tradycyjną Mszę.

„Promieniowanie” tradycyjnej Mszy 

Wymienione wyżej dekanaty to w większości miejsca, gdzie wierni mogą już uczestniczyć w tradycyjnej Mszy dojeżdżając do kościoła w czasie mniejszym niż 1 godzina.
W całej ankiecie jedynie 19% osób nigdy nie było na tradycyjnej Mszy, podczas gdy 34% wskazało, że już regularnie w niej uczestniczy (reszta była kilka razy, bywa sporadycznie lub była tylko przed reformą). Ankietowani to w większości ludzie, którzy znają tradycyjną Mszę, ale woleliby na nią uczęszczać bliżej swojego miejsca zamieszkania. 
Nie wiemy jednak ile osób nie wypełniło ankiety, gdyż uznali, że mają wystarczająco blisko dostępną tradycyjną Mszę, nawet jeśli jest ona poza swoją parafią czy dekanatem.

Wiek ankietowanych

Odpowiedzi odnośnie wieku ankietowanych przedstawiają się następująco:
<18 120 osób,
19-25 249 osób,
26-39 238 osób,
40-59 171 osób,
>60 24 osoby,
"wolę nie podawać" 11 osób.
Taki rozkład wieku raczej odzwierciedla rozkład wieku użytkowników Internetu. Ankieta co najwyżej potwierdza powszechną obserwację, że zainteresowanie tradycyjną Mszę nie jest związane z jakąś partykularną grupą wiekową, a co najwyżej starą Mszą interesują się nieco bardziej osoby młodsze. 

Godzina celebracji

Dla 35% ankietowanych godzina celebracji nie ma znaczenia - najprawdopodobniej ucieszyłaby ich każda godzina. Pozostali w ok. 60% wskazywali na godziny przedpołudniowe jako najlepsze godziny celebracji. Z godzin przedpołudniowych prawie dwukrotnie bardziej preferowane są godziny 10-12 aniżeli 7-9. 

Deklarowana częstotliwość uczestnictwa

Ponad 78% ankietowanych deklaruje, że w swojej parafii uczestniczyłaby w tradycyjnej Mszy w każdą niedzielę. Dodatkowe 8% deklaruje uczestnictwo coniedzielne jeśli Msza będzie odprawiana o preferowanej przez nich godzinie. Wśród deklarujących uczestnictwo coniedzielne w swojej parafii, tylko ok. 50% deklarowałoby uczestnictwo coniedzielne jeśli Msza byłaby odprawiana w innej parafii ich dekanatu. 

Oferowane umiejętności

Ponad połowa ankietowanych wskazała na jakąś swoją umiejętność, która mogłaby pomóc w organizacji tradycyjnej Mszy. W większości są to informacje o byciu ministrantem lub o umiejętności śpiewu.

Szczegółowe wyniki

Pełne lub cząstkowe wyniki ankiety mogą być udostępnione na uzasadnioną prośbę wysłaną na email: pomoc@unavocepolonia.pl oraz po wpłaceniu darowizny na utrzymanie domeny stabilnagrupa.pl . Wyniki ankiety nie zawierają żadnych danych osobowych, nie zawierają także adresów email ankietowanych, które to adresy są ukryte przez mechanizm ankietowania Google Forms.