wtorek, 31 grudnia 2019

Okres Bożego Narodzenia w starym i nowym kalendarzu liturgicznym


Poniższa tabela została sporządzona w oparciu o daty obowiązujące na przełomie roku 2019 i 2020

Opracował: Michał Żaczek, na podstawie:

Kwasniewski Peter, Publikacja na Facebook'u: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2569147833140047&set=a.833157923405722&type=3&theater

Mszał Rzymski, opr. o.o. Benedyktyni z Opactwa Tynieckiego, Poznań: Wydawnictwo Pallotinum, 1963/Warszawa: Wydawnictwo Lancea Konstanty Golik, 2012.

Rubrycela Mszalna dla Archidiecezji Warszawskiej na Rok Pański 2019 wg Kalendarza Rzymskiego z r. 1960 i Kalendarza dla Diecezji Polskich z r. 1964, http://www.mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/rubrycela2019.pdf, dostęp: 31.12.2019.

Kalendarz Liturgiczny Opactwa Benedyktynów w Tyńcu Rok Pański 2019/2020, http://opactwotynieckie.pl/wp-content/uploads/2019/11/ordo_2019_2020_tyniec.pdf, dostęp: 31.12.2019.

niedziela, 29 grudnia 2019

Bractwo Kapłańskie św. Piotra w Czechach


Obecność Bractwa św. Piotra (FSSP) w kraju św. Wacława i wielu innych świętych stale wzrasta. Dzieje się to w państwie, które po Chinach ma największy odsetek ateistów na świecie. FSSP liczy obecnie trzech czeskich księży, diakona i kleryka. Kapłani  mieszkają w swoim nowym apostolacie i na zmianę odwiedzają miejsca celebracji Mszy w czterech diecezjach.

Ks. Jakub Zenter był pierwszym Czechem wyświęconym w Bractwie i już od czasów seminarium przecierał szlak w swoim rodzinnym kraju poprzez organizację obozów letnich dla młodzieży i innych aktywności związanych ze społecznością tradycyjnej Mszy. Od czasu święceń kapłańskich w 2016 r. co miesiąc odwiedza wspólnoty Mszy Łacińskiej w Pradze i  Litomierzycach w północnych Czechach.

Latem 2016 roku odbyło się tradycyjne bierzmowanie w klasztorze cysterskim w Vyšší Brod, który jest wspólnotą mnichów odprawiających wyłącznie tradycyjną liturgię. Mnóstwo wiernych z całego kraju zgromadziło się w opactwie, żeby uczestniczyć w uroczystości, którą celebrował Jego Ekscelencja biskup Athanasius Schneider (głoszący kazanie po czesku).

niedziela, 22 grudnia 2019

Pasterki w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego 2019


Wzorem ubiegłego roku publikujemy listę kościołów i kaplic, w których w noc Bożego Narodzenia będą sprawowane (zgodnie z Summorum Pontificum) Msze święte pasterskie:


 • Białystok - kościół Najświętszego Imienia Maryi i św. Stanisława BM (IBP) - godz. 24.00
 • Bydgoszcz - kościół NSPJ - godz. 22.00
 • Bytom - kościół Ducha Świętego - godz. 24.00
 • Częstochowa - kościół Najświętszego Imienia Maryi (IBP) - godz. 22.00
 • Gliwice - kościół św. Trójcy - godz. 24.00
 • Grudziądz - Kościół św. Maksymiliana Kolbe (dolny kościół) - godz. 22:00
 • Jamna - kościół MB Niezawodnej Nadziei - godz. 21.45
 • Józefów (koło Otwocka) - kościół M.B. Częstochowskiej (dolny kościół) - godz. 22.40 (o godz. 22.00 nabożeństwo jutrzni ludowej i śpiew Martyrologium na Boże Narodzenie)
 • Kraków - kościół św. Krzyża (FSSP) - godz. 22.00
 • Lublin - kościół Niepokalanego Poczęcia NMP - godz. 24.00
 • Łódź - kaplica przy ul. Żubradzkiej - godz. 23.15
 • Opole - kościół św. Sebastiana - godz. 24.00
 • Poznań - kościół św. Antoniego na Wzgórzu Przemysła - godz. 22.00
 • Rzeszów - Dom Diecezjalny Tabor im. Jana Pawła II (ul. Połonińska 25) - godz. 22.00
 • Szczecin - w cerkwi greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Mickiewicza 43- godz. 22.00
 • Tarnów - Ołtarz Świętego Józefa,  Kościół księży misjonarzy, p.w. Świętej Rodziny, ul. Krakowska 41 - godz. 22.00
 • Warszawa - kościół św. Klemensa Hofbauera - godz. 22.00
 • Warszawa - kościół środowisk twórczych (IBP) - godz. 21.30
 • Wielgolas - kaplica Zjawienia NMP - godz. 24.00
 • Wrocław - kościół NMP na Piasku - godz. 22.15
 • Zielona Góra - kościół dolny w parafii Najświętszego Zbawiciela, godz. 22.30
 • Zielonka - KAPLICA DPS, ul. Poniatowskiego 29 - godz. 24.00

Fot. Joseph Shaw
Jeśli gdzieś poza wymienionymi miejscami będzie sprawowana tradycyjna Pasterka, prosimy o wiadomość na adres kontakt@unacum.pl.  Zestawienie nie zawiera Mszy odprawianych przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

poniedziałek, 2 grudnia 2019

WARSZAWA: WIGILIJNE CZUWANIE z NIEPOKALANĄ 7/8 XII 2019

Zapraszamy do udziału w wigilijnym czuwaniu z Maryją, przed świętem Jej Niepokalanego Poczęcia 8 XII. Czuwanie rozpocznie się 7 XII /1.sobota/ o godz. 21 a w modlitewnym programie:
 • Apel Maryjny z poleceniem intencji 1.Czwartku, 1.Piątku i 1.Soboty XII
 • Msza święta wotywna /1.sobota/ Adeamus o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny - możliwość św. spowiedzi.
 • Adoracja Sanctissimum, cząstka św. różańca, adoracja indywidualna, eucharystyczne błogosławieństwo.
 • O północy 8 XII /niedziela/ Msza święta ze święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - śpiew chorałowy: Schola Gregoriańska Cantus Liturgiae pod kierunkiem Michała Sawickiego.
 • Adwentowa antyfona Alma Redemptoris Mater /około 1. w nocy/ zakończy tegoroczne czuwanie.
Do udziału w tym szczególnym wigilijnym czuwaniu z Niepokalaną Maryją, serdecznie zapraszamy! Zapraszaj i Ty! Warszawa, św. Klemens, Karolkowa 49. AVE MARIA, GRATIA PLENA.

sobota, 30 listopada 2019

Święty Jan Henryk Newman – tradycjonalista

Jest pewną ironią, delikatnie rzecz ujmując, to że kardynał Newman często określany jest mianem „teologa Soboru Watykańskiego II” czy też wielkiego orędownika reform w ówczesnym Kościele. Tymczasem – przynajmniej w kwestiach dotyczących teologii fundamentalnej, chrześcijańskiej moralności i świętej liturgii – kardynał Newman nieustannie, w stanowczy sposób występował przeciwko racjonalizmowi, emocjonalizmowi, liberalizmowi i wszelkim przejawom „kombinowania” w tej materii. Zwłaszcza w dziedzinie liturgii zdecydowanie sprzeciwiał się modyfikacjom obrzędów oraz unowocześnianiu, które miało służyć „wyjściu do ludzi” lub, jak ujął to Paweł VI w konstytucji apostolskiej z 3 kwietnia 1969 r. promulgującej nowy mszał, „dostosowaniu do współczesnej mentalności” [1]. 

Newman nie był jedynie zwyczajnym antyliberałem (jak wyraźnie o sobie mówił). Nie był także klasycznym konserwatystą, w rozumieniu filozofii Edmunda Burke’a, nienawidzącym wszystkiego, co nosi znamiona rewolucji. Ze swoimi poglądami na temat doktryny i liturgii zostałby dzisiaj nazwany tradycjonalistą. Nie pozostawiłby suchej nitki na całym soborowym przedsięwzięciu, a już na pewno potępiłby niefortunną, skazaną na porażkę reformę liturgiczną, przeprowadzoną w imię postanowień soboru. „Jakie cechy wspólne ma religia współczesna z religią czasów św. Atanazego czy św. Chryzostoma?  Co je łączy, poza tym, że obie nazywane są chrześcijaństwem?” (Kazania parafialne i powszednie, kazanie 25, Świętowanie w niewoli) [2] .

niedziela, 24 listopada 2019

Dlaczego instytucje zajmujące się liturgią nie świętują 50 rocznicy Novus Ordo?

Artykuł opublikowany na portalu New Liturgical Movement 24.10.2019 ("Lessons from the Sixties: Selective Synodality and Princely Protests") rozpoczyna się : "To doprawdy zdumiewające jak mało w tym roku upamiętnia się reformę liturgiczną Pawła VI, szczególnie jego Novus Ordo Missae, którą wprowadził pięćdziesiąt lat temu." Ja też mam to na uwadze przez cały 2019 rok.

Powinno nas to uderzyć jako niezwykle dziwne, przynajmniej na pierwszy rzut oka, że komitety ds. liturgii, watykańskie dykasterie, departamenty teologiczne, kancelarie, zakony i każdy inny rodzaj posoborowego aparatu biurokratycznego nie angażują się w wielki śpiew i taniec wokół złotego jubileuszu nowej Mszy ogłoszonej przez papieża Pawła VI 3 kwietnia 1969 roku i wprowadzonej w większości krajów w pierwszą niedzielę adwentu, 30 listopada tamtego roku. (W taki sam sposób Summorum Pontificum ogłoszono 7/7/07, ale nie weszło w życie przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września).

Z pewnością można by pomyśleć, że jeśli jest cokolwiek posoborowego zasługującego na oddawanie honorów, fetowanie, dumne poklepywanie po plecach, to byłaby to ta monumentalna, modernistyczna przeróbka. Jednak liczbę wydarzeń, co więcej, liczbę wzmianek po stronie przyjaciół i zwolenników rytu pawłowego można by policzyć na palcach jednej ręki. W przeciwieństwie do tego, liczba zdarzeń świętujących raczej skromne rocznice (5, 10 lat ...) Summorum Pontificum już sięga wartości dwucyfrowych. Być może najbardziej popularny – choć nie szczególnie głośny - był artykuł w L’Osservatore Romano z 6 kwietnia 2019, autorstwa ks. Corrado Maggioni SMM, podsekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, opublikowany w języku angielskim na PrayTell 17 kwietnia.

sobota, 9 listopada 2019

Królowa Saby na dworze Salomona: liturgiczna nuda i ekstaza


Działanie rytualne jest nieodłącznie nie-spontaniczne, nie-oryginalne, i nie-improwizowane. Im ktoś bardziej perfekcyjnie wykonuje rytuał, tym mniej jest w nim obecne kreatywne ja tego kogoś, i tym bardziej jest taka osoba włączona w znacznie większe misterium.

Nawet poganie rozumieli to w swoich tajemniczych obrzędach, poprzez które osoba miała być wciągnięta w domenę bóstw i miała uczestniczyć w ich działaniach. Czciciel przyjmował tożsamość innego i przez moment tracił siebie z oczu. Jest to "ekstaza", o której czytamy tak dużo u starożytnych pisarzy: stanie "na zewnątrz siebie" (ek-stasis), wychodzenie z codziennego świata i umysłu, by być wciągniętym w coś pierwotnego, archetypicznego, boskiego.

wtorek, 5 listopada 2019

Bractwo Kapłańskie św. Piotra - statystyki 2019

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 31 lat temu. Dom Generalny Bractwa właśnie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 300 inkardynowanych księży (dodatkowo: 7 zrzeszonych, 5 postulantów oraz 8 włączonych ad annum)
- 17 diakonów
- 145 seminarzystów (nie wliczając diakonów)

niedziela, 3 listopada 2019

Tradiclaromontana2019 – XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.


W dniach 22-23 listopada A.D.2019 po raz czternasty na Jasnej Górze zgromadzą się wierni z całej Polski, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Intencją pielgrzymki jest rozwój wspólnot Tradycji Łacińskiej i tym samym jak najszersze rozlanie się skarbów Tradycji Kościoła na lud boży. Pielgrzymka Tradiclaromontana to najważniejsze wydarzenie o wymiarze krajowym w dorocznym kalendarzu tej wspólnoty, a Msza Święta główna pielgrzymki w Bazylice Jasnogórskiej stanowi jednocześnie największą w Polsce celebrację w tej formie rytu pod względem ilości uczestników. Msza Święta w Kaplicy Cudownego obrazu poprzedzona zostanie uroczystym odsłonięciem wizerunku Królowej Polski. W programie pielgrzymki przewidziano tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe oraz spotkanie formacyjne. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie zwyczajowo Akt Zawierzenia Tradycji Łacińskiej. Wszystkich pielgrzymujących księży, osoby zakonne oraz wiernych świeckich organizator prosi o wcześniejsze zapisanie swojego udziału.

niedziela, 27 października 2019

Polacy w tradycyjnych seminariach - Raport 2019


Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Kongregacji Nauki Wiary (dawniej Papieskiej Komisji Ecclesia Dei). Seminarzyści proszą o modlitwy w intencji ich powołań kapłańskich. 

W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad na pierwszym roku studiują: Aleksander z arch. warszawskiej, Jan z arch. krakowskiej oraz Łukasz z arch. poznańskiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton studiuje kl. Adrian pochodzący z diecezji tarnowskiej.


W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji na pierwszym roku studiuje Grzegorz z diec. siedleckiej oraz Michał z diec. warszawsko-praskiej. Na etapie studiów filozoficznych jest kl. Jan z diec. warszawsko-praskiej oraz kl. Łukasz z arch. częstochowskiej.W seminarium Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana w Gricigliano we Włoszech na etapie studiów filozoficznych jest kl. Mateusz z arch. krakowskiej. Instytut prowadzi także pre-seminarium w Niemczech, w którym także przygotowują się Polacy. 
Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!

Rozpoczęcie zapisów!

Rozpoczeliśmy zapisy na tegoroczną pielgrzymkę Tradiclaromontana2019!

Wyjazdowe rekolekcje adwentowe

Ruszają zapisy na rekolekcje w Otorowie pod Poznaniem nt. cnoty nadziei i ufności - 6-7-8 grudnia (piątek-sobota-niedziela) z mszą w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego. Serdecznie zapraszam całe rodziny i osoby indywidualne z różnych wspólnot Kościoła, nie tylko z środowisk tradycji liturgicznej. Zapisy na rekolekcje.
x. Dawid Pietrassobota, 26 października 2019

Rośnie liczna wiernych w parafiach FSSP w USA

Bractwo Świętego Piotra w Stanach Zjednoczonych w październiku przeprowadza doroczny spis wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy świętej w parafiach i kaplicach FSSP. W tym roku, po zebraniu jedynie połowy danych, Bractwo odnotowało znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zdecydowaną poprawę można zaobserwować w nowych apostolatach. W przypadku niektórych miejsc możemy mówić o stuprocentowym wzroście w porównaniu do roku ubiegłego. Tak było w Los Angeles, gdzie liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy wzrosła z 250 do 500 osób. Trzeba zaznaczyć, że tamtejszy apostolat do 2018 roku nie miał swojego stałego miejsca. Tak bardzo potrzebną stabilizację zapewniło przeniesienie działalności do małego kościoła w San Fernando, co w znaczący sposób przyczyniło się do poprawy frekwencji.
– W tej chwili głównym problemem jest brak przestrzeni – mówił latem ksiądz Federico Masutti, wikariusz w parafii św. Wita. Jego słowa odzwierciedlają sytuację wielu innych apostolatów FSSP, których liczebność przewyższa możliwości budynków, w których funkcjonują. Trzeba jednak przyznać, że jest to całkiem „przyjemny problem”.
– Kiedy mieliśmy 200 osób, uznaliśmy, że dodamy czwartą Mszę. Poprzez dodanie tej jednej Mszy, z tygodnia na tydzień przybyło nam kolejne 200 osób.
Ksiądz Masutti przyznaje, że wzrost był imponujący.

niedziela, 13 października 2019

Komu brakuje tradycyjnej Mszy w Polsce? - wyniki ankiety ze strony StabilnaGrupa.pl

Przez ponad dwa lata na stronie StabilnaGrupa.pl dostępna była ankieta dotycząca potrzeb wiernych z całej Polski związanych z dodatkowymi miejscami celebracji tradycyjnej Mszy Świętej. W ankiecie wzięło udział 813 osób (identyfikowanych przez konto google), które wskazywały nowe miejsca dla celebracji tradycyjnej Mszy. Celowo z ankiety zostały wyłączone osoby, które mają już dostęp do tradycyjnej Mszy i nie czują potrzeby, aby celebracje odbywały się bliżej ich miejsca zamieszania. Z ankiety wykluczano dekanaty, gdzie już odprawiane są tradycyjne Msze. Dodatkowo, w ankiecie zadaliśmy szereg pytań odnośnie preferencji częstości uczęszczania na starą Mszę w zależności od godzin jej odprawiania oraz lokalizacji. Próbowaliśmy także zrozumieć czy osoby pragnące starej Mszy w nowych miejscach mają już za sobą doświadczenia uczestniczenia w tradycyjnej liturgii.
Poniżej zamieszczamy wnioski z ankiety.
Strona StabilnaGrupa.pl pozostaje miejscem, gdzie publikujemy kontakty do liderów nowych grup Summorum Pontificum. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy poprzez wpłatę darowizny na utrzymanie domeny przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia. Numer konta Stowarzyszenia: 76 1750 0012 0000 0000 4099 4718  .

niedziela, 22 września 2019

Kwasniewski: Czy liczba wiernych spada, gdy ludzie nie rozumieją co się dzieje na mszy?


W jednym z wpisów na zabawnym i ogólnie rzecz biorąc tendencyjnym blogu PrayTell, prałat M. Francis Mannion przedstawił swoją teorię dotyczącą wyższości języków narodowych w liturgii. Krótko mówiąc, jeśli ludzie nie rozumieją słów wypowiadanych w trakcie sprawowania obrzędów, frekwencja spada w zastraszającym tempie.

Osobom przywiązanym do łaciny w liturgii (głównie w kontekście Mszy trydenckiej) polecam zapoznać się z sytuacją greckiego prawosławnego Kościoła w USA. W swoim ostatnim badaniu, George Demacoupoulos z Uniwersytetu w Fordham zaproponował, by grecki Kościół rozważył porzucenie używanego w liturgii starożytnego języka greckiego na rzecz angielskiego lub współczesnego greckiego. Do wysnucia takiego wniosku doprowadził poważny spadek frekwencji spowodowany w znacznej mierze niezrozumieniem języka używanego do sprawowania obrzędów. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, którzy przez problem z językiem nie są w stanie włączyć się do liturgii. Piszę o tym ze względu na przywiązanie niektórych katolików do tzw. Mszy łacińskiej. Jeżeli nie wiedzą oni, co dzieje się w trakcie liturgii (nawet używając dwujęzycznego mszalika), ich przywiązanie może sprowadzać się jedynie do kwestii estetyki. Pomimo mitu głoszącego uznanie młodych katolików dla łaciny, myślę, że ten żar przygaśnie.

Myślałem sobie, cóż to za zbieg okoliczności, że największy odpływ wiernych z Kościoła katolickiego od czasów protestanckiej reformacji przypadł na lata 60. i 70. XX wieku, czyli czas postępowego wprowadzania języków narodowych do liturgii. Czyż to nie interesujące, że generalnie (uwzględniając odchylenia w statystykach) ten upadek postępuje do dzisiaj. Biskupi scalają i zamykają kolejne parafie – a to wszystko w rzeczywistości, gdzie liturgia jest jak najbardziej zrozumiała i faktycznie zachęca, a nawet narzuca aktywny udział wiernych. Dlaczego więc mielibyśmy wybrzydzać? Niesłychane, że wbrew wszystkim prawom natury i kultury, liczba tradycyjnych środowisk w USA wzrosła z kilku w latach 80., przez około 250 w 2007 roku, do około 500 obecnie. Całkiem niezły wynik jak na zanikający i odstraszający wiernych rytuał. Nie mówiąc już o odpowiedziach, jakich udzielili tradycyjni katolicy w ankiecie dotyczącej min. kwestii aborcji czy antykoncepcji.

wtorek, 17 września 2019

Piegrzymka Środowiska Bytomskiego do Piekar Śląskich - 21 września 2019 rCC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35130487

Z radością informujemy, że w Sobotę Suchych Dni Wrześniowych 21 września br. odbędzie się tradycyjna, coroczna pielgrzymka Bytomskiego Środowiska Tradycji do Piekar Śląskich. Program pielgrzymki przedstawia się następująco: 
6:30 - Msza w Kościele Ducha Św. w Bytomiu
8:00 - Błogosławieństwo pielgrzymów, 
10:00 - Msza św. w kościele kalwaryjskim w Piekarach Śląskich.
15.00 - Powrót do Bytomia


wtorek, 23 lipca 2019

mszalrzymski.pl - nowy serwis z codziennym mszalikiem po polskuStrona Mszał Rzymski powstała na chwałę Boską i pożytek ludzki, aby w jednym miejscu zebrać i w przystępnej formie udostępnić cyfrową wersję kalendarza liturgicznego i wszystkich czytań mszalnych wg układu z 1962 r. dla Mszy Trydenckiej. Mszalik z czytaniami na niedziele i święta dostępny jest również jako e-book na czytniki w formacie epub oraz mobi (Kindle).

Teksty polskie pochodzą z “Mszału Rzymskiego” Wydawnictwa Pallotinum 1965 r. – za zgodą Wydawnictwa. Teksty łacińskie pochodzą w większości z czcigodnej strony Divinum Officium oraz częściowo z w/w Mszału. Kod strony dostępny jest w repozytorium github – wolontariusze mile widziani. Strona została zbudowana jako prywatny projekt i nie reprezentuje ona żadnej oficjalnej organizacji ani grupy.

Autorzy polecają się modlitwie.

Dobrowolne datki na utrzymanie i rozwój projektu: (PL)23195000012006002143730001 (Idea)

☩ A. M. D. G. ☩

niedziela, 7 lipca 2019

Msza trydencka wcale nie wypiera Novus Ordo MissaeTradycyjni katolicy są święcie przekonani o nieuchronności zwycięstwa w liturgicznych i doktrynalnych bojach jednak nie dojdzie do niego bez ewangelizacji. Tradycyjne społeczności są dla nas twierdzami, w których znajdujemy schronienie, lecz nie możemy zadowalać się życiem jedynie w obrębie ich murów. 

Wielu wiernych oraz księży wybierających Mszę trydencką uważa, że Novus Ordo umiera. Są powody, aby sądzić, że Kościół powróci do tradycyjnej liturgii. Ciekawych informacji dotyczących różnic między przekonaniami wiernych przywiązanych do liturgii łacińskiej a tymi, którzy uczestniczą w Novus Ordo Missae dostarcza badanie zrealizowane dla strony internetowej liturgyguy.com. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez ks. Donalda Klostera, dr Shę Balizet Fisher oraz Briana Williamsa pokazują, że tradycyjni katolicy surowo przestrzegają nauczania Kościoła w kwestii moralności, czego nie można powiedzieć o wiernych wybierających Novus Ordo. Na przykład: 99% tradycyjnych katolików twierdzi, że co tydzień uczestniczy we Mszy świętej, w porównaniu z jedynie 22% wiernych wybierających nową Mszę. Jeśli chodzi o kwestię akceptacji antykoncepcji to jest to odpowiednio 2% w pierwszej grupie respondentów oraz 89% w drugiej grupie.

Kościoły z tradycyjną Mszą w Polsce - statystyki 2019

Dwanaście lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum przez Benedykta XVI, w Polsce jest 45 kościołów lub kaplic z regularnie odprawianą coniedzielną Mszą trydencką. To trzy miejsca więcej niż rok temu. Dodatkowo, w około 80 miejscach stara Msza jest celebrowana regularnie, lecz nie w każdą niedzielę. Jedynie w diecezji sosnowieckiej nie odnotowaliśmy żadnego kościoła z regularną celebracją tradycyjnej Mszy.  

Nasze statystki obejmują miejsca, gdzie zgodnie z naszą wiedzą Msza odbywała się jeszcze w czerwcu. W wielu z tych miejsc w okresie wakacyjnym jest przerwa w celebracjach. Nie jest pewne, że wszystkie celebracje wrócą po wakacjach.

Skupiamy się jedynie na śledzeniu wdrażania motu proprio Summorum Pontificum, toteż nasza mapa i statystyki nie zawierają 14 miejsc z coniedzielną Mszą trydencką odprawianą przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. 

Przypominamy, że na bieżąco uaktualniamy mapę Polski zaznaczając na niej wszystkie miejsca, gdzie regularnie można uczestniczyć w Mszy trydenckiej (nie tylko w niedzielę). Prosimy o przesyłaniem nam informacji na adres e-mail redakcji: kontakt@unacum.pl w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek braków lub nieaktualnych danych. Zachęcamy do umieszczania naszej mapki na wszystkich stronach związanych z Mszą trydencką.wtorek, 2 lipca 2019

Wierni Tradycji Łacińskiej z całej Polski na wspólnym spotkaniu formacyjnym – już 7 lipca rozpoczyna się Tradicamp2019.

Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp to dni w których wierni Tradycji Łacińskiej z całej Polski gromadzą się aby budować więzi pomiędzy sobą oraz umacniać i rozwijać swoją wspólnotę kościelną. Zwieńczeniem spotkań są dziękczynno-błagalne uroczystości związane z rocznicą wydania Motu Proprio Summorum Pontificum Ojca Świętego Benedykta XVI. Tradicamp to jedno ze stałych ważnych dorocznych wydarzeń w życiu Tradycji Łacińskiej w Polsce. Spotkania te obok pielgrzymki Tradiclaromontana oraz Tradicolekcji stanowią niezbędny element kształtowania się wspólnoty Tradycji Łacińskiej jako organicznej części polskiego Kościoła. Opiekę duszpasterską zapewniają kapłani ze zgromadzeń tradycyjnych oraz duszpasterze diecezjalni i zakonni z poszczególnych wspólnot lokalnych. Spotkania Tradicamp ze względu na swą formułę to propozycja dla całych rodzin, młodzieży, dzieci i seniorów, słowem dla wszystkich. Uczestnicy sami wybierają formułę i czas uczestnictwa, można bowiem przyjechać na całość wydarzenia jak również na wybrane dni. 

sobota, 22 czerwca 2019

XIII PIESZA PIELGRZYMKA RÓŻAŃCOWA do GIETRZWAŁDU 2019.

PER MARIAM AD JESUM z pokutnym, wynagradzającym i dziękczynnym różańcem, w duchu tradycji katolickiej, zapraszamy na pątniczy szlak z Warszawy/Milanówka do Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie... AVE MARIA.

Podczas tej pielgrzymki, tradycyjna Msza święta sprawowana będzie: Milanówek, Leszno, Modlin, Nowe Miasto, Sulerzyż, Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Nidzica, Gietrzwałd. ORATE, FRATRES.

informacje:

środa, 12 czerwca 2019

Pilne zapotrzebowanie na „nowy sposób myślenia” – MIT wskazuje na tradycyjną Mszę
Tak, dobrze przeczytaliście, chodzi o MIT, czyli amerykański Massachusetts Institute of Technology (jedną z najsłynniejszych politechnik na świecie - przyp. red.). Jednak tytuł artykułu może wprowadzać w błąd, ponieważ w żadnych działaniach MIT nie sposób doszukać się bezpośredniego poparcia dla tradycyjnej Mszy (nie są aż tak oryginalni). Tymczasem, w niedawno opublikowanym podcaście, profesor Alan Lightman z MIT, który mówi o wpływie technologii i społeczeństwa na to, jak spędzamy czas oraz na sposób organizacji samego społeczeństwa, wspomina o kilku pilnych potrzebach współczesnego człowieka, które można zaspokoić uczestnicząc w tradycyjnym kulcie Kościoła katolickiego.

wtorek, 11 czerwca 2019

Rekolekcje wakacyjne: "Eschatologia katolicka, czyli rzeczy ostateczne" ks. Dawid Pietras


Dla osób indywidualnych i rodzin
Harmonogram: 21- 28 lipca 2019 r.
Adres: Ośrodek Rekolekcyjny Domowego Kościoła Archidiecezji Poznańskiej, ul. Ledóchowskiej 1, 64-551 Otorowo
(ok. 45 min z centrum Poznania)
Kontakt: (+48) 603 755 301 biurorodzina@gmail.com
Przybliżony Program:
21 VII – (przyjazd) od. 17.00 – zakwaterowanie, 18.00 OFIARA MSZY ŚW., 19.20 kolacja, 20.00 katecheza, 21.00 rozmowy w kawiarence
22 VII – 27 VII ramowy plan dnia : 8.00 modlitwy poranne, 8.30 śniadanie, 10.00 katecheza dla dorosłych, 12.00 OFIARA MSZY ŚW., 14.00 obiad 14.30 czas wolny, integracja 17.40 katecheza dla dzieci, 18:00 katecheza dla dorosłych, 19.00 kolacja, 20.00 modlitwy wieczorne, rozmowy w kawiarence
28 VII - (odjazd) 8.00 modlitwy poranne, 8.30 śniadanie, 10.00 katecheza, 12.00 OFIARA MSZY ŚW., 14.00 obiad, pożegnanie

Zakwaterowanie 65 zł/os. z wyżywieniem dorosły/doba, dzieci 45 zł/os./doba, w zależności od wielkości rodziny możliwy rabat, dzieci poniżej 3 lat bezpłatnie. W czasie katechez jest zapewniona opieka dla dzieci.
Samo wyżywienie dla dojeżdżających na Msze Św. i katechezy - ok. 20 zł obiad, 10 zł kolacja.

środa, 22 maja 2019

Pierwsza tradycyjna parafia personalna w Wielkiej Brytanii

Artykuł księdza Matthew Goddarda, przełożonego apostolatu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra (FSSP) w Reading
 

Uzyskanie statusu parafii było ważnym wydarzeniem w życiu apostolatu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra w Reading. Parafia pod wezwaniem św. Jana Fishera została założona w diecezji Porsmouth 8 września 2018 roku (w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) przez biskupa Philipa Egana. Jej powstanie było odpowiedzią na duchowe potrzeby wiernych przywiązanych do tradycyjnego rytu. Na mocy formalnego porozumienia pomiędzy diecezją a Bractwem Kapłańskim Świętego Piotra posługę w parafii pełnią księża z FSSP.

poniedziałek, 13 maja 2019

Tradycja – czy można kochać ją za bardzo?
Niestrudzony bloger, ksiądz Dwight Longenecker po raz kolejny porusza tę kwestię. W artykule z 15 marca 2019 roku zatytułowanym Traditionis the Democracy of the Dead (pol. „Tradycja to demokracja umarłych”) przekonuje, że kocha tradycję, choć nie do przesady.

Słusznie zauważa, że katolikiem powinno się być lub zostać nim ze względu na tradycję dwóch, a dokładniej czterech tysiącleci (prawo, proroctwa oraz kult Izraela wypełniają się w Kościele). Z drugiej jednak strony, Longenecker nie uznaje tradycji za coś niezmiennego. W związku z tym uważa, że zamiast ubóstwiać przeszłość, powinniśmy być – zgodnie z rzymskimi zaleceniami – otwarci na ducha czasów.

niedziela, 28 kwietnia 2019

Psychologia tradycjonalizmu

Przed pojawieniem się serii postów na temat książki Normana Dixona Psychology of Military Incompetence (pol. „O psychologii niekompetencji wojskowej”), pisałem o prałacie Basilu Loftusie, który pokazuje, że szacunek do zasad charakteryzuje pedantycznych konformistów ze słabym ego.  Taki wniosek pozwala jemu – a także wielu innym – sądzić, że teologiczny i liturgiczny tradycjonalizm przejawia się pewnego rodzaju „sztywnością” utrudniającą skuteczną działalność duszpasterską.

W ogólny sposób pokazałem już, co jest nie tak z tym argumentem. Jest rzeczą oczywistą, że ludzie ze słabym ego i chorobliwym strachem przed porażką będą unikać ryzyka i szukać aprobaty u swoich kolegów i przełożonych nie wychodząc przed szereg. Tymczasem w realiach posoborowych to nie konserwatyści i tradycjonaliści są obsypywani pochwałami ze strony katolickich czy nie-katolickich instytucji wpisujących się w główny nurt. Uznanie zdobywają natomiast osoby postępujące zgodnie z liberalnymi standardami. Może więc dziwić, że Loftus i jemu podobni tego nie dostrzegli. Jednak, jak zauważyłem, klasyczne ujęcia teorii psychologicznych, z których czerpali – w tym teorie Dixona – często mylą nonkonformistyczną skłonność do podejmowania ryzyka przez osoby z silnym ego i odwagą cywilną z liberalnym naruszaniem tradycyjnych norm oraz z naruszeniem norm przez osoby skoncentrowane jedynie na własnej przyjemności.

wtorek, 23 kwietnia 2019

Joseph Shaw: Kardynał Sarah proponuje reformę Mszy trydenckiej


W zeszły weekend, z okazji 10. rocznicy ogłoszenia motu proprio Summorum Pontificum, kardynał Robert Sarah zwrócił się do uczestników rzymskiej pielgrzymki Populus Summorum Pontificum. Gwinejski purpurat odniósł się także do reakcji na jego wcześniejsze wypowiedzi dotyczące „pogodzenia” zwyczajnej oraz nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

W lipcu mówiłem o możliwym przyszłym pojednaniu między obiema formami rytu rzymskiego. Niektórzy odebrali moją prywatną opinię jako zapowiedź powstania planu obliczonego na narzucenie hybrydowego rytu mającego być wyrazem kompromisu, który nie zadowalałby nikogo, a przy okazji znosiłby usus antiquior. Taka interpretacja stoi w sprzeczności z tym, co miałem na myśli. Moim pragnieniem jest, by zachęcić do jeszcze głębszej refleksji nad tymi sprawami w duchu pobożnej roztropności. Obie formy rytu rzymskiego, które są dzisiaj w użyciu mogą zostać ulepszone w odpowiednim czasie. 

Kardynał Sarah wyraźnie chce uspokoić katolików przywiązanych do formy nadzwyczajnej, przy czym nie rezygnuje ze swoich planów. Do pojednania, którego pragnie, powinno dojść jedynie po uważnej analizie oraz z uwzględnieniem wrażliwości wiernych przywiązanych do formy nadzwyczajnej.

niedziela, 14 kwietnia 2019

Triduum Sacrum 2019Publikujemy zestawienie świątyń, w których podczas tegorocznego Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego (18-20 kwietnia) będzie celebrowana liturgia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana na mocy motu proprio Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI. 

Jeśli w jakimś innym kościele także planowane są takie celebracje, prosimy o wiadomość na redakcyjny adres lub wiadomość na naszym profilu fb.


Białystok - kaplica pw. Imienia Maryi i św. Stanisława BM:
Wielki Poniedziałek - 7.00 i 18.00
Wielki Wtorek - 7.00 i 18.00
Wielka Środa - 7.00 i 18.00
Wielki Czwartek:
      – Msza Wieczerzy Pańskiej – godz.: 18:00,
      – Gorzkie Żale,
      –  adoracja w ciemnicy do północy.
Wielki Piątek:
      – Droga Krzyżowa – godz.: 15:00,
      – Liturgia Męki Pańskiej – godz.: 17:00,
      – adoracja przy grobie przez całą noc.
Wielka Sobota
      – poświecenie pokarmów – godz.: 12:00
      – Wigilia Paschalna – godz.: 19:30
      – czuwanie przy grobie przez całą sobotę (z przerwą na Wigilię Paschalną), aż do rezurekcji
Niedziela Zmartwychwstania
      – czuwanie przy grobie do rezurekcji
      – Rezurekcja – godz.: 6:00

Bytom - kościół pw. Ducha Świętego:
Wielki Czwartek - 19.00 (po liturgii adoracja do godz. 24.00)
Wielki Piątek - 19.00
Wigilia Paschalna - 21.00 (święcenie pokarmów pięć minut przed liturgią)

Częstochowa – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  w Częstochowie przy ul. ks. Kordeckiego 49 (w starym kościele):
Wielki Czwartek – 18.00
Wielki Piątek – 17.00
Wigilia Paschalna – 20.00

Józefów (koło Warszawy) – dolny kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Wielki Czwartek – 20.00
Wielki Piątek – 15.00
Wigilia Paschalna – 20.30

Kraków – kościół pw. Świętego Krzyża:
Wielki Czwartek – 20.30
Wielki Piątek – 15.00
Wigilia Paschalna – 21.00 (po liturgii poświęcenie pokarmów)
Liturgie będą sprawowane według obrzędów Triduum Sacrum sprzed reform Piusa XII.

Kraków - kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego
Ciemna Jutrznia, piątek - 8.00

Lublin – kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP:
Wielki Czwartek – 18.00
Wielki Piątek – 18.00 (o 17.00 Droga Krzyżowa)
Wigilia Paschalna – 20.30
Ciemne Jutrznie (piątek i sobota) – 9.00

Łódź – kaplica przy kościele pw. Chrystusa Odkupiciel, ul. Żubardzka:
Wielki Czwartek – 19.00
Wielki Piątek – 20.00
Wigilia Paschalna – 21.00

Poznańkaplica pw. Świętej Rodziny, ul Krysiewicza:
Wielki Czwartek – 18.30
Wielki Piątek – 18.30
Wigilia Paschalna – 20.30

Poznań – kościół pw. Maryi Królowej na Wildzie:
Wielki Piątek – 15.00

Rzeszów - kaplica Domu Diecezjalnego TABOR, ul. Połonińska 25
Wielki Czwartek - 20.00
Wielki Piątek - 20.00
Wigilia Paschalna - 16.00 (święcenie pokarmów po liturgii)

Stobno (koło Szczecina) – kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej:
Wielki Czwartek – 19.30
Wielki Piątek – 19.30
Wielka Sobota – 21.00

Szczecin – kościół pw. św. Antoniego z Padwy:
Ciemne Jutrznie:
Wielki Czwartek – 8.00
Wielki Piątek – 7.00
Wielka Sobota – 7.00
Brak Mszy św.

Warszawa - kościół pw. św. Klemensa
Wielki Czwartek - 22.15
Wielki Piątek - 15.30
Wielka Sobota - 23.00


Wrocław – kościół pw. NMP na Piasku:
Wielki Poniedziałek – 19.00
Wielki Wtorek – 19.00
Wielka Środa – 19.00
Wielki Czwartek – 20.00
Wielki Piątek – 20.30
Wigilia Paschalna – 16.00
Ciemne Jutrznie (18–20 marca) – 6.30

------
2019: 12

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

P. Kwasniewski: Dwanaście powodów, aby nie faworyzować Novus Ordo — polemika z ks. LongeneckeremKs. Longenecker napisał kilka dobrych książek i artykułów. Przed laty z przyjemnością czytałem jego publikację o św. św. Benedykcie i Teresie z Lisieux. Jej lektura wiele mi dała. Również najnowsze dzieło księdza na temat prawdziwości podania o Trzech Królach jest interesujące.

Jednak gdy chodzi o kwestie związane z liturgią, wydaje się, że ks. Longenecker nie wie, o czym mówi. Każde twierdzenie wyrażone przez niego w artykule „Dwanaście rzeczy, które lubię wnowej mszy” można obalić i obalono już w obszernej literaturze przedmiotu, której zdaje się być nieświadomy. W rzeczy samej artykuł ten ujawnia jego słabą znajomość historii, przebiegu i istoty reformy liturgicznej (dobrze udokumentowanych np. w biografii abp. Annibale Bugniniego) oraz kontrastującego z nią bogactwa tradycyjnej mszy.

Przyjrzyjmy się zatem dwunastu zaletom nowej mszy, jakie przedstawia w swoim artykule ks. Longenecker.

 1. Jest przystępna. Sprawowanie liturgii w języku narodowym czyni ją zrozumiałą dla ludzi. Co w tym złego?

niedziela, 31 marca 2019

Warszawa: Rekolekcje Wielkopostne 2019.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w warszawskim kościele św. Klemensa, przeżywać będziemy 1, 2 oraz 3 kwietnia /poniedziałek, wtorek, środa/ o godz. 19.30. 

Nauki rekolekcyjne, podczas tradycyjnej Mszy świętej wygłosi J.E. Abp. Jan Paweł Lenga. Zapraszamy!

niedziela, 24 marca 2019

II Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej


Zapraszamy serdecznie na Gdańską Konferencję Tradycji Katolickiej! Jest to całkowicie otwarte coroczne wydarzenie, podczas którego mówcy z całej Polski wygłaszają wykłady i prelekcje o tematyce związanej z tradycją i kulturą katolicką. Wystąpienia zawierają treści z różnych dziedzin: teologii, historii, liturgii, kultury, muzyki, sztuki i innych. Wykłady mogą mieć charakter naukowy, jak i popularyzatorski.

Każdy może wziąć udział w konferencji, zapraszamy także do zgłaszania wykładów. Więcej szczegółów na naszej stronie: www.gktk.pl, wszelkie aktualności będziemy publikować także na profilu fb, dlatego zachęcamy do jego śledzenia.poniedziałek, 4 marca 2019

Ogólnopolskie Rekolekcje Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicolekcje2019.

„Oby (…) nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednim miejscem dla takiego doświadczenia duchowego są wyjazdowe rekolekcje” – powiedział w 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI. Odpowiadając na tę potrzebę w dniach 14-17 marca (dla Pań) i 21-24 marca (dla Panów) odbędą się rekolekcje stanowe w ciszy dedykowane wiernym Tradycji Łacińskiej. W programie: tradycyjne Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa, kazania, czytania duchowe, spowiedź i osobista rozmowa z księdzem. Uczestnicy w trakcie rekolekcji (za wyjątkiem modlitw) zachowują milczenie i poświęcają dużo czasu na rozważania. Rekolekcje odbywają się w zamkniętym domu rekolekcyjnym obok Jasnej Góry.

Czytaj całość: http://tradicolekcje.pl/2019/03/04/ogolnopolskie-rekolekcje-wiernych-tradycji-lacinskiej-tradicolekcje2019/

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Motu Proprio o Papieskiej Komisji Ecclesia Dei


Stolica Apostolska opublikowała, w dniu 19 stycznia 2019 r., List Apostolski Motu Proprio o Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, która zajmowała się, oprócz kwestią dialogu z Bractwem św. Piusa X, sprawami wiernych związanymi z nadzwyczajną formą rytu rzymskiego. Poniżej publikujemy nieoficjalne (i robocze) tłumaczenie wspomnianego Listu Apostolskiego Motu Proprio. Oryginał jest dostępny w języku włoskim na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190117_ecclesia-dei.pdf


LIST APOSTOLSKI
W FORMIE "MOTU PROPRIO"

PAPIEŻA FRANCISZKA
O PAPIESKIEJ KOMISJI
"ECCLESIA DEI"

Przez ponad trzydzieści lat Papieska Komisja Ecclesia Dei, ustanowiona przez List Apostolski Motu proprio Ecclesia Dei adflicta, z 2 lipca 1988 r., wypełniała ze szczerą i chwalebną troską zadanie współpracy z biskupami i z dykasteriami Kurii Rzymskiej, by ułatwić pełną komunię eklezjalną kapłanom, seminarzystom, wspólnotom lub pojedynczym zakonnikom i zakonnicom, związanym z Bractwem założonym przez abpa Marcela Lefebvre, którzy chcieli pozostać zjednoczeni z Następcą św. Piotra w Kościele Katolickim, zachowując swoje duchowe i liturgiczne tradycje [1].

Tym sposobem mogła ona rozciągnąć swoją władzę i kompetencje w imieniu Stolicy Apostolskiej nad wspomnianymi społecznościami i stowarzyszeniami, dopóki nie zostanie to uregulowane w inny sposób [2].

Następnie, na mocy Listu Apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum, z 7 lipca 2007 r., Stolica Apostolska rozszerzyła władzę Papieskiej Komisji nad tymi instytutami i wspólnotami zakonnymi, które przylgnęły do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego i przyjęły poprzednie tradycje życia zakonnego, nadzorując przestrzeganie i stosowanie ustalonych dyspozycji [3].

Dwa lata później, mój czcigodny poprzednik Benedykt XVI, Listem Apostolskim Motu proprio Ecclesiae unitatem, z dnia 2 lipca 2009 r., zrestrukturyzował Papieską Komisję, aby bardziej dostosować ją do nowej sytuacji jaka nastała wskutek odwołania ekskomuniki czterech biskupów konsekrowanych bez papieskiego mandatu. I, utrzymując między innymi, że po tym akcie łaski, kwestie rozpatrywane przez tę Papieską Komisję były głównie o charakterze doktrynalnym, związał on ją w sposób bardziej organiczny z Kongregacją Nauki Wiary, zachowując jednakże jej pierwotne cele, lecz zmieniając strukturę [4].

Teraz, jako że posiedzenie Kongregacji Nauki Wiary, z dnia 15 listopada 2017 r., złożyło wniosek, aby dialog między Stolicą Apostolską a Bractwem Kapłańskim św. Piusa X był moderowany bezpośrednio przez wspomnianą Kongregację, z powodu że omawia się kwestie o charakterze doktrynalnym, na który to wniosek udzieliłem mojej aprobaty podczas audiencji jakiej udzieliłem Prefektowi 24 dnia owego miesiąca, oraz propozycja ta znalazła akceptację na Spotkaniu Ogólnym tejże Kongregacji, odbywającej się od 23 do 26 stycznia 2018, podjąłem, po długiej refleksji, następującą decyzję.

Uważając, że zmieniły się dziś warunki które spowodowały, że św. Papież Jan Paweł II powołał Papieską Komisję Ecclesia Dei;

zauważając, że instytuty i wspólnoty religijne, które na stałe celebrują w nadzwyczajnej formie, dziś osiągnęły pewną własną stabilność co do liczby i życia; zauważając, że cele i kwestie, którymi zajmuje się Papieska Komisja Ecclesia Dei, mają głównie charakter doktrynalny;

pragnąc, aby te cele były coraz bardziej ewidentne dla świadomości wspólnot kościelnych,

obecnym listem apostolskim zarządzam co następuje (Motu proprio data):

1. Papieska Komisja Ecclesia Dei, ustanowiona w dniu 2 lipca 1988 r., na mocy Listu Apostolskiego Motu Proprio Ecclesia Dei adflicta, zostaje zniesiona.

2. Zadania tej Komisji zostają w całości powierzone Kongregacji ds. Doktryny Wiary, w ramach której zostanie powołana specjalna Sekcja, która będzie kontynuowała prace związane z nadzorem, promocją i opieką dotychczas prowadzoną przez zniesioną Papieską Komisję Ecclesia Dei.

3. Budżet Papieskiej Komisji zostaje włączony do rachunkowości wyżej wymienionej Kongregacji.

Co więcej, ustalam, aby niniejsze Motu proprio, zostało promulgowane przez publikację w dzienniku L'Osservatore Romano wychodzącym w dniu 19 stycznia 2019 r., wchodząc natychmiast w życie, pomimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, a następnie aby zostało zawarte w oficjalnym biuletynie Stolicy Apostolskiej, Acta Apostolicae Sedis.

Dano w Rzymie, u św. Piotra, 17 stycznia 2019 r, w VI roku Naszego Pontyfikatu.
Franciszek

--------------------------------------
[1] Patrz. Jan Paweł II, List Apostolski Motu Proprio Ecclesia Dei adflicta, 2 lipca 1988, AAS, LXXX (1988), 12 (15 listopada 1988), 1495-1498, 6a.

[2] Patrz. Audiencja z dnia 18 października 1988, AAS, LXXXII (1990), 5 (3 maja 1990), 533-534, 6.

[3] Patrz. Benedykt XVI, List Apostolski Motu Proprio Summorum Pontificum, 7 lipca 2007, AAS, XCIX (2007), 9 (7 września 2007), 777-781, 12.

[4] Patrz. Benedykt XVI, List Apostolski Motu Proprio Ecclesiae unitatem, 2 lipca 2009, AAS, CI (2009), 8 (7 sierpienia 2009), 710-711, 5.