czwartek, 28 grudnia 2017

NA WSPÓLNYM BOŻYM FUNDAMENCIE - RELACJA Z XII OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - TRADICLAROMONTANA2017

W dniach 17-18 listopada A.D.2017 wierni z całego kraju przywiązanych do liturgii sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego odbywali XII Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2017. „Na tym miejscu jesteśmy świadkami, że bogactwo duchowe, również polega na różnorodności. Tylko trzeba zawsze mieć świadomość, że jedynym fundamentem, który został położony – i to przez Boga samego – jest Jezus Chrystus, syn Niepokalanej Dziewicy, Matki Kościoła.” – tymi słowami zwrócił się do pielgrzymów zgromadzonych na Apelu Jasnogórskim JE Arcybiskup Wacław Depo, Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej. Wierni Tradycji Łacińskiej podczas pielgrzymki dziękowali Matce Najświętszej za otrzymane łaski i za duchowe owoce Motu Proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI, którego dziesiątą rocznicę wydania przeżywamy w obecnym roku.

wtorek, 26 grudnia 2017

sobota, 23 grudnia 2017

Pasterki w formie nadzwyczajnej w roku 2017

Wzorem ubiegłego roku publikujemy listę kościołów i kaplic, w których w noc Bożego Narodzenia będą sprawowane Msze święte pasterskie:

- Białystok - kościół Najświętszego Imienia Maryi i św. Stanisława BM - godz. 24.00
- Bydgoszcz - kościół NSPJ - godz. 22.00
- Bytom - kościół Ducha Świętego - 24.00
- Częstochowa - kościół Najświętszego Imienia Maryi - 22.00
- Jamna, kościół Matki Bożej Niezawodnej Nadziei - godz. 21.45
- Kraków - kościół św. Krzyża - godz. 22.00
- Lublin - kościół Niepokalanego Poczęcia NMP - godz. 24.00
- Łódź - kaplica przy ul. Żubradzkiej - godz. 23.30
- Opole - kościół św. Sebastiana - godz. 24.00
- Rzeszów - Dom Diecezjalny Tabor im. Jana Pawłą II (Połonińska 25) - godz. 22.00 
- Poznań - kościół św. Antoniego na Górze Przemysła - godz. 22.00
- Warszawa - kościół św. Klemensa Hofbauera - godz. 22.00
- Wielgolas - kaplica Zjawienia NMP - godz. 24.00
- Wrocław - kościół NMP na Piasku - godz. 22.15


Fot. Joseph Shaw
Jeśli gdzieś poza wymienionymi miejscami będzie sprawowana tradycyjna Pasterka, prosimy o wiadomość na adres kontakt@unacum.pl.

wtorek, 19 grudnia 2017

Fragment podręcznika Servite Domino


Na blogu Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec można pobrać fragment podręcznika Servite Domino autorstwa Szymona Orkisza. Zostały zaprezentowane przykładowe treści, ilustracje oraz pełen spis treści. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z zawartością tej ciekawej publikacji.


Fragment można pobrać na stronie:
http://blog.tyniec.com.pl/prezentujemy-fragment-podrecznika-servite-domino-dla-ministrantow-i-ceremoniarzy-do-liturgii-w-nadzwyczajnej-formie-rytu-rzymskiego/

sobota, 9 grudnia 2017

Abp Fulton Sheen : Kapłan nie należy do siebie

Z wstępu abpa Sheena:

My, którzy przyjęliśmy sakrament święceń, nazywamy siebie „kapłanami”. Autor nie przypomina sobie, aby którykolwiek ksiądz powiedział kiedyś: „Zostałem wyświęcony na żertwę”, nie powiedział też nigdy: „Studiuję, aby stać się żertwą”. Ten aspekt wydawał się niemal obcy kapłaństwu. Seminarium zawsze kazało nam być „dobrymi” kapłanami; nigdy nie powiedziano nam, abyśmy byli ochotnymi żertwami.
A jednak czyż Chrystus, Kapłan, nie był Żertwą? Czyż nie przyszedł po to, aby umrzeć? Nie ofiarował baranka, wołu ani gołębi; nigdy nie ofiarował niczego poza samym sobą.
Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. (Ef 5,2)
Pogańscy kapłani, kapłani starotestamentowi, szamani – wszyscy oni składali ofiarę z czegoś poza samymi sobą. Ale nie nasz Pan. On był Kapłanem-Żertwą (Sacerdos-Victima).
Ponieważ jest właśnie tak, to podobnie jak tracimy wiele z życia Chrystusa, nie ukazując cienia Krzyża rzuconego nawet na żłóbek, na warsztat ciesielski i na Jego publiczną działalność, tak okaleczamy koncepcję naszego kapłaństwa, jeśli abstrahujemy od stawania się żertwą w ramach kontynuacji Jego Wcielenia. W niniejszej książce przedstawiona jest wyłącznie ta idea.  I jeśli czytelnik chciałby usłyszeć, jak akord ten wybrzmiewa po stokroć, może czytać dalej.

Z przedmowy abpa Gądeckiego:

Każdemu kapłanowi, który przypomni sobie, że nie należy do siebie oraz że został powołany przede wszystkim do bycia żertwą na wzór Chrystusa, Kapłana-Żertwy, łatwiej będzie postrzegać swoje powołanie jako najcenniejszy dar, niezrównany honor i największe szczęście. Dzięki tej perspektywie każde jego jarzmo stanie się słodsze, a każde brzemię – lżejsze.
Ufam, że książka ta będzie również ogromnie cenną i pożyteczną lekturą dla rodzin, a w szczególności dla rodziców kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Jakże wiele matek i ojców niepokoi się o synów, dla których pragnęli być może innej przyszłości. Niech znajdą pociechę w świadomości, że dostępują zaszczytu analogicznego do zaszczytu rodziców żołnierzy idących na wojnę z wrogiem ojczyzny. Ich synowie również idą na wojnę – przez całe swoje życie będą walczyć ze złem. Niekiedy służba żołnierzy Chrystusowych będzie bardzo trudna i znojna, nierzadko przyjdzie im zapłacić za nią wyrzeczeniami, zdrowiem, a nawet życiem. Ale – jeśli tylko zachowają do końca wierność swojemu Boskiemu Dowódcy i Panu – zwyciężą! Czyż może istnieć większy powód do dumy i radości dla rodziców kapłana niż świadomość faktu, że ich syn zdobył wiele dusz dla Chrystusa?
Polecam wreszcie lekturę tej książki wszystkim wiernym. Niech pomoże im ona w zrozumieniu trudności, z jakimi boryka się kapłan, oraz rozterek, z którymi musi się mierzyć w przeżywaniu swojego powołania. Każdy kapłan niesie drogocenny skarb w kruchym, słabym naczyniu swojego ciała! Niech lektura tej książki pomoże wiernym w uświadomieniu sobie, jak bezcennym darem dla całej wspólnoty katolickiej są święci kapłani.

Więcej o książce:

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Warszawa: 7-8 XII CZUWANIE z NIEPOKALANĄ

W kościele św. Klemensa na Karolkowej 49, czuwanie rozpoczynamy w 1.Czwartek o godz. 21.15 a zakończymy Mszą świętą o północy ze święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas czuwania będzie również adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, litania...

Świąteczny dzień - 8 XII (piątek) - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny zakończymy Nieszporami łacińskimi które rozpoczną się około godz. 21 - wcześniej (godz. 20.30) sprawowana będzie Msza święta.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy! AVE MARIA GRATIA PLENA.