wtorek, 28 listopada 2017

Servite Domino – podręcznik dla ministrantów

Okładka podręcznika,
Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich

W styczniu 2018 roku ukaże się drukiem podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, autorstwa Szymona Orkisza.

Podręcznik zostanie wydany przez Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich pod patronatem Stowarzyszenia Una Voce Polonia, Christianitas oraz Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

W publikacji będzie można znaleźć między innymi: krótką historię liturgii rzymskiej, podstawy kalendarza liturgicznego, opis budowy kościoła i prezbiterium, podstawowe regulacje prawne, ogólne normy służby ministranta, szczegółowy opis służby do mszy św.: recytowanej, śpiewanej (forma prosta i uroczysta) oraz solennej; szczegółowy opis innych ceremonii takich jak np. aspersja, egzekwie czy wystawienie Najświętszego Sakramentu; oprócz tego: zachowanie się chóru kleryckiego podczas różnych obrzędów, obszerny słowniczek pojęć oraz ordo missae z tłumaczeniem na język polski.

Dodatkowo wszystkie opisy ceremonii zostały zilustrowane 226 schematycznymi rysunkami, które wykonano specjalnie na potrzeby podręcznika.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla osób które chcą rozpocząć swoją przygodę służby przy ołtarzu jak i dla doświadczonych ministrantów i ceremoniarzy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności. Podręcznik może również okazać się pomocą dla opiekunów i duszpasterzy ministrantów. Został on opracowany przy współpracy z wieloma doświadczonymi ceremoniarzami z całej Polski oraz w oparciu o liczne ceremoniały polskie jak i zagraniczne.

Książka zyskała uznanie również J.E. ks. abp. Guido Pozzo, sekretarza papieskiej komisji Ecclesia Dei, który tak napisał o niej we wstępie:

W liście do biskupów towarzyszącym Motu Proprio "Summorum Pontificum" z 7 lipca 2007 r. papież Benedykt XVI pisał, że posługiwanie się dawnym mszałem zakłada pewien poziom formacji liturgicznej. Dlatego też każdy wysiłek zmierzający do pogłębienia znajomości złożonego dziedzictwa, jakim jest forma nadzwyczajna rytu rzymskiego, należy powitać z wielką przychylnością.
Jestem zatem wdzięczny, że z pomocą Stowarzyszenia Una Voce Polonia oraz Wydawnictwa Benedyktynów w Tyńcu doprowadzono do szczęśliwego końca redakcję i opublikowano podręcznik w języku polskim do użytku ministrantów przy celebracjach liturgicznych w "usus antiquior". Publikacja ta przysłuży się niewątpliwie bardziej odpowiedniemu, ujednoliconemu i wielowymiarowemu rozwojowi ceremonii, co zaowocuje u wszystkich uczestników celebracji pogłębioną i osobistą zażyłością z liturgią, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego.
Ufam przeto, że podręcznik nie tylko będzie przyjęty z wdzięcznością przez tych, którzy zaangażowani są w służbę liturgiczną, ale że stanie się on instrumentem, który pozwoli podnieść jakość "ars celebrandi", a dzięki temu nastąpi pogłębienie życia wiary, nadziei i miłości ludu chrześcijańskiego."
abp Guido Pozzo
Arcybiskup Tytularny Bagnoregio
Sekretarz Komisji Papieskiej „Ecclesia Dei”