niedziela, 24 września 2017

Instytut Świętego Filipa Neri w Berlinie

Zdj. http://www.institut-philipp-neri.de/
Instytut Filipa Neri jest jednym z najmniejszych zgromadzeń tradycyjnych działających na prawie papieskim. Księża tego instytutu używają w liturgii wyłącznie formy nadzwyczajnej, a Instytut podlega Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.

Głównym charyzmatem, działającego w stolicy Niemiec Instytutu jest, na wzór Oratorium Świętego Filipa, pielęgnacja liturgii w nadzwyczajnej formie a także śpiewu sakralnego. Oprócz tego, prowadzone jest apostolstwo parafialne, czyli codzienna posługa w konfesjonale, katechizacja dzieci i młodzieży, kierownictwo duchowe. Instytut oferuje także możliwość odprawiania rekolekcji indywidualnych, zwłaszcza dla kapłanów którzy celebrują w rycie nadzwyczajnym.

Przełożonym wspólnoty jest ks. dr. Gerald Goesche. Warunkiem wstąpienia do Instytutu jest dobra znajomość języka niemieckiego. Dnia 1 listopada 2012 roku, przełożony Instytutu erygował Akademię kard. Baroniusza. Akademia kształci przyszłych kapłanów Instytutu, ale jej zajęcia są otwarte dla wszystkich. Studia na Akademii trwają 6 lat i są zgodne z wytycznymi rzymskimi w zakresie kształcenia kapłanów z filozofii i teologii.

Instytut prowadzi duszpasterstwo w kościele św. Afry w Berlinie (Graunstraße 31). Msze święte odbywają się w tygodniu o godz. 18.00, w soboty o 9.00, a w niedziele o 10.30. W niedziele i święta śpiewane jest proprium gregoriańskie, a w większe święta Msze polifoniczne przez chór Palestrina Esemble Berlin. Przed każdą Mszą św. wierni odmawiają różaniec św. wraz z litanią do św. Józefa.

Strona instytutu: http://www.institut-philipp-neri.de/
Albumy ze zdjęciami:
https://www.flickr.com/photos/138074444@N08/albums/with/72157685459867640