wtorek, 11 lipca 2017

Płockie obchody 10. rocznicy „Summorum Pontificum”

Dnia 7 lipca br., w pierwszy piątek miesiąca, płocka wspólnota wiernych uczestniczących we Mszy św. w formie nadzwyczajnej, podczas Najświętszej Ofiary dziękowała Panu Bogu za dziesięć lat od wydania Listu Apostolskiego motu proprio „Summorum Pontificum” Benedykta XVI (7 lipca 2007 r.).Msza św. poranna w święto Świętych Cyryla i Metodego, które w kalendarzu tradycyjnym wypada właśnie 7 lipca, była okazją do wyrażenia wdzięczności ludziom, dzięki którym w liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego rozszerza się szacunek dla Najświętszej Ofiary. Uroczystość celebrował ks. Wojciech Kućko, duszpasterz płockiej grupy wiernych. W kazaniu przypomniał istotę dokumentu papieskiego, opisującego troskę Najwyższych Pasterzy Kościoła o liturgię, w myśl zasady: „lex orandi, lex credendi” („norma modlitwy jest normą wiary”). Wśród wielu Papieży, którzy podjęli trud reformy liturgii, byli m.in.: św. Pius V, który po Soborze Trydenckim wydał poprawione księgi liturgiczne, Urban VIII, św. Pius X i św. Jan XXIII. Ks. Wojciech mówił: „We wspomnianym Liście Apostolskim Benedykt XVI wyjaśnił, że istnieją dwie formy jednego Rytu Rzymskiego: forma zwyczajna, sprawowana według Mszału Rzymskiego, wydanego przez bł. Pawła VI i ponowionego przez św. Jana Pawła II, oraz forma nadzwyczajna, inaczej zwana klasyczną czy potocznie „trydencką”, sprawowana według Mszału św. Piusa V, ostatnio wydanego przez św. Jana XXIII w 1962 roku”. Duszpasterz cytował fragment Listu Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji „Summorum Pontificum”: „Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tymi dwoma wydaniami Rytu Rzymskiego. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Skłania nas to do tego, byśmy zachowali i bronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce”. Kaznodzieja zachęcił wiernych do wdzięczności Biskupowi Płockiemu za możliwość celebrowania Mszy św. w formie nadzwyczajnej w Płocku od niemal dziesięciu lat i otoczenie grupy wiernych troską duszpasterzy. Ponadto zaprosił wszystkich do modlitwy o powołania kapłańskie, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą sprawować Najświętszą Ofiarę, idąc śladami Najwyższego Pasterza i jego następców, jak Święci Apostołowie Słowian Cyryl i Metody. Po Komunii św. odśpiewano hymn dziękczynny „Te, Deum, laudamus”.

Miejscami regularnego celebrowania Mszy św. trydenckiej w Płocku w ostatnich dziesięciu latach były: kościół pw. św. Jana Chrzciciela, sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku, dolny kościół parafii św. Stanisława Kostki. Od 19 marca br., dzięki życzliwości parafian i ks. kan. Stanisława Kaźmierczaka, wspólnota spotyka się regularnie na Mszach świętych w bocznej kaplicy w kościele parafii św. Jadwigi. Dzięki hojności wielu wiernych kaplica została wyposażona w podstawowe sprzęty liturgiczne do sprawowania Mszy św., a w czerwcu br. w pracowni stolarskiej Pana Lewickiego z Bodzanowa został wykonany nowy ołtarz z trzema stopniami, predellą i portatylem z relikwiami Świętych Męczenników Eufrozyny i Towarzyszy. Ponadto zakupiono figury św. Józefa, Oblubieńca NMP i Opiekuna Kościoła Powszechnego oraz Matki Bożej Fatimskiej, w 100. rocznicę Jej Objawień.

Msze św. w kaplicy odbywają się w ciągu roku w niedziele o godz. 10.00, a w okresie wakacyjnym w niedziele o godz. 19.00. Sprawują je: ks. Piotr Grzywaczewski, ks. Andrzej Janicki, ks. Wojciech Kućko, ks. Aleksander Pasternakiewicz i ks. Łukasz Zdunkiewicz. W diecezji płockiej Msze św. w formie nadzwyczajnej regularnie sprawowane są także w Płońsku.

Za informacje i zdjęcia dziękujemy ks. Wojciechowi Kućko.