niedziela, 25 czerwca 2017

Msza tradycyjna w Polsce w liczbach - 10 lat Summorum Pontificum

Fot. Joseph Shaw
Dziesięć lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum przez Benedykta XVI, w Polsce jest 40 kościołów i kaplic z regularnie odprawianą coniedzielną Mszą trydencką. To o sześć miejsc więcej niż rok temu. W około 80 miejscach stara Msza jest celebrowana regularnie, lecz nie co niedzielę. Pełna lista miejsc jest dostępna na naszej mapie oraz na liście duszpasterstw.

Msza coniedzielna jest dostępna w dwóch trzecich diecezji w Polsce, chociaż w zaledwie ułamku procenta wszystkich parafii w Polsce.

Regularne celebracje Mszy tradycyjnej odbywają się praktycznie w każdej diecezji w Polsce, statystycznie w co dziesiątym dekanacie i w co setnej parafii.

W szczegółach sytuacja w Polsce wygląda następująco:


40 miejsc z coniedzielną Mszą tradycyjną 
(5 w 2007 r.)


0.39% parafii
3.8% dekanatów 
63% diecezji


➤119 wszystkich miejsc (kościołów, kaplic), gdzie regularnie celebrowana jest (w tym co niedzielę) Msza tradycyjna w Polsce
(9 w 2007 r.)

1,15% parafii
9.3% dekanatów 
praktycznie każda diecezja12 polskich księży inkardynowanych w tradycyjnych instytutach kapłańskich Papieskiej Komisji Ecclesia Dei 
(3 w 2007 r.)6 w Bractwie Kapłańskim Św. Piotra 
6 w Instytucie Dobrego Pasterza
sobota, 24 czerwca 2017

Rygorystyczni młodzi ludzie i Msza tradycyjna

Papież Franciszek znów skrytykował 'rygorystycznych młodych ludzi' (ang. rigid). Kościół jest wielką przestrzenią i jestem pewien, że papieska krytyka jest trafna względem niektórych. Sprawa hipokryckich i rygorystycznych katolików jest motywem w książce The Devil Hates Latin (pl. Diabeł nienawidzi łaciny) i może tak być, że papież Franciszek ma właśnie taki rodzaj ludzi na uwadze – przynajmniej między innymi. Problemem jest to, w jaki sposób ton papieża może zostać odebrany przez wielu katolików na zachodzie (którzy przeczytają jakieś streszczenie papieskich uwag) ponieważ można łatwo je interpretować jako krytycyzm ludzi, którzy podchodzą, lub też chcieliby podchodzić, do swojej Wiary poważnie.

piątek, 23 czerwca 2017

Msza w Narodziny św. Jana Chrzciciela w Krakowie

W najbliższą sobotę (24 czerwca), w święto Narodzin św. Jana Chrzciciela, ks. Kacper Nawrot odprawi Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w krakowskim kościele św. Wojciecha na Rynku Głównym. Początek Mszy o godzinie 13:30.

Liturgia będzie sprawowana w formie śpiewanej (missa cantata) — gregoriańskie części stałe i zmienne wykona schola gregoriańska pod kierownictwem Pawła Kasprzyka.

Dla wiernych przygotowano broszury z tekstem liturgii w układzie polsko-łacińskim.

środa, 21 czerwca 2017

ABC Summorum Pontificum: Jakimi środkami biskupi udostępniają wiernym Mszę w formie nadzwyczajnej?

Motu Proprio Summorum Pontificum stanowi istotny wyraz Magisterium Papieża i jego munus, którym jest regulowanie Świętej Liturgii Kościoła i kierowanie nią, i przejaw jego troski Zastępcy Chrystusa i Pasterza Kościoła powszechnego.
Jego celem jest:
a) udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus   Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować;
b)  zagwarantowanie i zapewnienie w sposób rzeczywisty, wszystkim, którzy o to poproszą, możliwości posługiwania się forma extraordinaria, w przekonaniu, że posługiwanie się Liturgią Rzymską, obowiązującą w 1962 r., jest uprawnieniem przyznanym dla dobra wiernych i dlatego powinno być interpretowane na korzyść wiernych, dla których jest ona głównie przeznaczona; (...)  (pkt. 8 Universae Ecclesiae)
Zadaniem Biskupa diecezjalnego jest zastosowanie wszelkich koniecznych środków, aby zagwarantować poszanowanie forma extraordinaria Rytu Rzymskiego, zgodnie ze wskazaniami Motu Proprio Summorum Pontificum. (pkt. 14 Universae Ecclesiae)

wtorek, 20 czerwca 2017

ABC Summorum Pontificum: Kiedy odprawia się Mszę w formie nadzwyczajnej?


  • Gdy grupa wiernych o to prosi

W myśl art. 5 § 1 Motu Proprio Summorum Pontificum coetus fidelium można uznać za stabiliter exsistens, kiedy składa się z paru osób należących do danej parafii, które również po ogłoszeniu Motu Proprio łączy umiłowanie liturgii wedle Usus Antiquior, i które wyrażają prośbę, aby była ona sprawowana w kościele parafialnym bądź w kaplicy; coetus może składać się również z osób pochodzących z różnych parafii lub Diecezji, które w tym celu gromadzą się w wyznaczonym kościele parafialnym bądź w kaplicy. (art. 15 Universae Ecclesiae)
Zadaniem Biskupa diecezjalnego jest zastosowanie  wszelkich koniecznych środków, aby zagwarantować poszanowanie forma extraordinaria Rytu Rzymskiego, zgodnie ze wskazaniami Motu Proprio Summorum Pontificum. (art. 14 Universae Ecclesiae)

  • Gdy kapłan chce odprawiać Mszę prywatną

W Mszach odprawianych bez udziału ludu, każdy ksiądz katolicki obrządku łacińskiego, diecezjalny czy zakonny, może używać Mszału Rzymskiego ogłoszonego przez bł. Jana XXIII w 1962 (…) (art. 2 Summorum Pontificum)
W Mszach odprawianych zgodnie z przepisami art. 2. mogą uczestniczyć z własnej woli – zachowując wszystkie normy prawne – wierni, którzy wyrażą taką chęć. (art. 4 Summorum Pontificum) 

  • Przy specjalnych okazjach

Dla wiernych i księży, którzy o to proszą, proboszcz powinien zezwolić na odprawianie dodatkowych ceremonii w nadzwyczajnej formie przy specjalnych okazjach takich jak śluby, pogrzeby czy w jednorazowych sytuacjach np. pielgrzymkach. (art. 5 pkt. 3  Summorum Pontificum)
Proboszcz, po dokładnym rozważeniu wszystkich okoliczności, może wyrazić zgodę na użycie starego rytuału przy sprawowaniu sakramentów: Chrztu, Małżeństwa, Pokuty, Namaszczenia Chorych, jeśli dobro dusz tego wymaga. (art. 9 pkt. 1 Summorum Pontificum)

  • W sporadycznych przypadkach

W sporadycznym przypadku, gdy kapłan z kilkoma osobami zgłosi się w kościele parafialnym bądź w kaplicy z zamiarem celebrowania w forma extraordinaria, zgodnie z artykułami 2 i 4 Motu Proprio Summorum Pontificum, proboszcz lub rektor kościoła bądź kapłan odpowiedzialny za kościół winni zgodzić się na sprawowanie liturgii (…) (art. 16 Universae Ecclesiae)

  • Podczas pielgrzymek do sanktuariów

Również w sanktuariach i miejscach będących celem pielgrzymek należy dawać możliwość celebrowania w forma extraordinaria grupom pielgrzymów, którzy o to proszą (por. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5, § 3), jeżeli jest kapłan spełniający odpowiednie wymogi. (art. 18 Universae Ecclesiae)

  • Gdy gospodarz kościoła chce włączyć Mszę tradycyjną do grafiku Mszy

Czy wolno proboszczowi, albo innemu kapłanowi ze swojej własnej inicjatywy celebrować publicznie w formie nadzwyczajnej – obok zwyczajnego regularnego stosowania nowej formy, po to „aby wszyscy wierni – młodzi i starsi – mieli możliwość zaznajomienia się ze starszym rytem i mogli czerpać z jego odczuwalnego piękna i transcendencji”?
Odpowiedź Papieskiej Komisji Ecclesia Dei: Sprawę należy pozostawić roztropnemu osądowi proboszcza (…) (Pytanie skierowane w 2010 roku do Papieskiej Komisji Eccelsia Dei przez ks. Krzysztofa Tyburowskiego z Diecezji Rzeszowskiej)

Zachęcamy także do używania naszej broszury Msza Trydencka Podstawowe Regulacje Prawne

Fot. Krzysztof Ziętarski

sobota, 17 czerwca 2017

Wakacje z tradycją 2017

Autor zdjęcia: Anita Rutkowska
Lipiec i sierpień są tradycyjnie miesiącami pielgrzymek, rekolekcji czy obozów organizowanych przez różne ruchy i stowarzyszenia kościelne. 

W tegorocznej ofercie wakacyjnej nie mogło zabraknąć także wydarzeń dla wiernych przywiązanych do tradycyjnego nauczania Kościoła i starszej formy liturgii. Są nimi (w kolejności chronologicznej):


Informacje o wakacyjnych wydarzeniach związanych z tradycją katolicką prosimy przesyłać na nasz redakcyjny adres e-mail.

czwartek, 15 czerwca 2017

XI Piesza Różańcowa Pielgrzymka: Warszawa - Gietrzwałd

30 czerwca (piątek) wyruszy spod warszawskiego Milanówka do Gietrzwałdu na Warmii XI piesza, różańcowa pielgrzymka. Pątnicy dotrą do Gietrzwałdu po dziewięciu dniach 8 lipca (sobota). Pod duchową opieką warszawskiego duszpasterstwa tradycji, pielgrzymi każdego dnia uczestniczyć będą w tradycyjnej Mszy świętej, zawierzając również Maryi Kościół, Ojczyznę oraz nasze Rodziny i wszelkie powierzone intencje...

W rocznice objawień: 140. w Gietrzwałdzie oraz 100. w Fatimie serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce oraz prosimy o dzielenie się tym zaproszeniem w swoich rodzinach, środowiskach i duszpasterstwach. Praktyczne informacje o tej pielgrzymce www.mszatrydencka.waw.pl

środa, 14 czerwca 2017

Parafia dla tradycyjnych katolików - opcje w prawie kanonicznym

Biskup Liverpoolu podczas Mszy inaugurującej przekazanie
kościoła w Warrington Bractwu Kapłańskiemu Świętego Piotra.
Parafia

Dziesięć lat temu, gdy ogłaszano Summorum Pontificum, kardynał Hoyos mówił o odprawianiu tradycyjnej Mszy w każdej parafii. Dzisiaj wiemy jak odległa jest realizacja tej wizji. Tradycyjna Msza prawie nigdy nie jest tylko wydarzeniem danej parafii, ale przyciąga osoby z dziesiątek okolicznych parafii. Rozwinięte duszpasterstwa tradycyjne są wręcz de facto parafiami personalnymi, gdyż osoby uczęszczające tam na coniedzielne Msze tworzą osobną wspólnotę, której członkowie często nie korzystają już z duszpasterstwa swojej parafii terytorialnej. Jednak możliwość przyjmowania w takim duszpasterstwie sakramentów świętych w tradycyjnym rycie takich jak I Komunia, Chrzest, Bierzmowanie czy Małżeństwo wciąż zależy od pozwolenia proboszcza terytorialnego.

Parafia w Kościele katolickim to, ujmując to w pewnym uproszczeniu, wspólnota plus jurysdykcja duszpasterza. Msza trydencka staje się coraz bardziej dostępna we wspólnotach związanych z duszpasterstwami tradycyjnymi. Aby jednak powszechnie były dostępne wymienione wyżej sakramenty, konieczna jest także jurysdykcja tradycyjnego duszpasterza. Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że jurysdykcja proboszcza terytorialnego może być dzielona z jurysdykcją proboszcza parafii personalnej. Jest to tzw. jurysdykcja kumulatywna. Jest ona dość powszechnie stosowana w przypadku Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, gdzie proboszczowie personalnych parafii wojskowych posiadają jurysdykcję równolegle z proboszczami terytorialnymi.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Seria książek o sakramentach w starszej formie rytu rzymskiego

Wydawnictwo Dębogóra wydało serię 7 książek o sakramentach w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego autorstwa p. Pawła Milcarka. Każda z nich zawiera omówienie i obrzędy jednego sakramentu w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz zmian wprowadzonych w nim po Soborze Watykańskim II. Książki zawierają również dwujęzyczny (łaciński i polski) tekst obrzędu wraz z rubrykami z 1962 roku.

Książki do nabycia w sklepie internetowym wydawnictwa Dębogóra:
http://debogora.com/product-pol-103-Sakramenty-w-starszej-formie-rytu-rzymskiego-Komplet.html

TRADICAMP2017 – ROZPOCZYNAMY ŚWIĘTOWANIE X ROCZNICY WYDANIA MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM

Już za niecały miesiąc, w niedzielę 2 lipca A.D. 2017 tradycyjną Mszą Świętą solenną o godz. 17:30 oraz uroczystymi Nieszporami ludowymi rozpoczną się coroczne Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp2017. Przypadający w tym roku w trakcie spotkań Tradicamp jubileusz X rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum, jest okazją do wspólnotowego przeżywania wielkiej radości z wiary, jaka towarzyszy wiernym przywiązanym „z miłością i zaangażowaniem do wcześniejszych form liturgicznych, które głęboko naznaczyły ich kult i ich ducha”. Spotkania Tradicamp2017 rozpoczynają szereg wydarzeń jakie na przestrzeni najbliższego roku wpisują się w obchody tego jubileuszu. W sam dzień rocznicy (7 lipca) uczestnicy spotkań Tradicamp2017 odbędą pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Skarżycach. Punktem kulminacyjnym spotkań będzie uroczysta Msza Święta jubileuszowa celebrowana w sobotę 8 lipca o godz. 10:30 w kościele św. Bartłomieja we Włodowicach, w intencji większych owoców Motu Proprio Summorum Pontificum. Msza połączona będzie z uroczystym aktem dziękczynienia i śpiewem „Te Deum laudamus” przed Najświętszym Sakramentem. Dopełnieniem rocznicowego świętowania będzie piknik oraz „Kana Rzędkowicka” inspirowana weselem w Kanie Galilejskiej. Corocznych uczestników spotkań zachęcamy do zapoznania się z programem z uwagi na szereg modyfikacji w stosunku do lat ubiegłych. 

czwartek, 8 czerwca 2017

Nowe miejsce celebracji w Olsztynie

Kolejne duszpasterstwo tradycji w Polsce! Ks. abp. Górzyński erygował dekretem duszpasterstwo tradycji katolickiej w Archidiecezji Warmińskiej. Była to jedna z ostatnich białych plam na mapie celebracji w Polsce. Gratulujemy duszpasterzowi ks. Bartłomiejowi Koziejowi.

Msze w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego będą sprawowane w każdą 3. niedzielę miesiąca o godz. 14.00, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, ul. Adama Mickiewicza 10.

środa, 7 czerwca 2017

Duszpasterstwa w Polsce i ich statutyDlaczego powstają duszpasterstwa dla wiernych przywiązanych do tradycyjnej Mszy? Czy nie wystarczyłoby, aby w parafii zacząć po prostu odprawiać tradycyjną Mszę w parafiach?  Odpowiedzi na te pytania można znaleźć we wciąż aktualnym artykule z 2009 roku dostępnym na naszym portalu.

Z okazji 10-lecia Summorum Pontificum zebraliśmy informacje o diecezjach, gdzie biskup nie tylko powołał duszpasterza czy duszpasterstwo, ale także nadał mu statut. Zidentyfikowaliśmy pięć takich diecezji (prosimy o e-mail jeśli jakąś diecezję pominęliśmy). Poniżej podajemy linki do dostępnych dokumentów z tekstami statutów.


Lektura tekstów tych statutów jest bardzo ciekawa. Odbijają się w nich jak w lustrze różne (często bardzo dziwne i niezrozumiałe) obawy kurii związane z celebracjami tradycyjnej Mszy. Jest jednak także wiele dobrych zapisów, które stanowią próbę zagwarantowania trwałego miejsca dla tradycyjnej Mszy w diecezji wobec często nieprzychylnych warunków. 

Można zadać sobie pytanie czy takie statuty są konieczne? Są wszak diecezje, gdzie nikt statutu nie stworzył a miejsc celebracji tradycyjnej Mszy jest tyle samo lub nawet więcej niż w przytoczonych powyżej diecezjach.  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Statut jest jedynie taktycznym środkiem do osiągnięcia strategicznego celu jakim jest szerokie udostępnienie tradycyjnej liturgii wiernym. Jeśli pomaga a nie przeszkadza w osiągnięciu tego celu strategicznego to na pewno będzie elementem wspierającym budowanie wspólnoty wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii. 

wtorek, 6 czerwca 2017

Wykład w Szczecinie

Zapraszamy na wykład ks. Dawida Pietrasa pt. "Status prawny nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego po II Soborze Watykańskim" w środę 14 czerwca 2017 r. o godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się w ramach serii "Msza trydencka - mity i prawda" w szczecińskim Civitas Christiana. Szczecin ul. Kaszubska 20/3.

piątek, 2 czerwca 2017

Warszawa: Wigilia Zesłania Ducha Świętego u św. Klemensa


3 VI w wigilijną sobotę przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego zapraszamy do modlitewnego czuwania w kościele św. Klemensa na Karolkowej... o godz. 21.15 sprawowana będzie tradycyjna Msza święta z rozważaniem a potem adoracja Najświętszego Sakramentu... litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz uczczenie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny... Veni, Sancte Spiritus...

Konferencja o Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.

Do najbliższego piątku, tj. 2 czerwca, można przysyłać zgłoszenia na ogólnopolską konferencję naukową zorganizowaną przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ pt. "Prawo kanoniczne na ziemiach polskich. 100-lecie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.". Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i poświęcone będzie staremu Kodeksowi, ze szczególnym naciskiem na jego stosowanie w Polsce i oddziaływanie na świeckie prawodawstwo Państwa Polskiego. Nie powinno zabraknąć również zestawień "starego" CIC z "nowym", aktualnie obowiązującym.

Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: kanonistyka@gmail.com zaś formularz zgłoszeniowy i wszelkie niezbędne informacje dostępne są na fanpage'u wydarzenia - https://www.facebook.com/events/323301641423497/