czwartek, 4 maja 2017

10 lat Summorum Pontificum. Konferencja na KULu.

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 pt. "10 lat Summorum Pontificum. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego", która odbędzie się 11 maja 2017 r. w Collegium Joannis Pauli II-1031 na KULu.Plan konferencji:

8:00 Jutrznia – czwartek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego (teksty będą przygotowane)

8:15 Rozpoczęcie sympozjum – Urszula Tomasiak (Prezes KNT)
8:20 „Stara Msza” w nowych czasach – ludzie i idee – dr Jerzy Mycka (UMCS)

8:50 Dyskusja
9:15 Przerwa kawowa

Sesja I (prowadzenie: mgr Agnieszka Kasprzak)

9:30 Batalia o ryt rzymski. Klaus Gamber o „ritus romanus” i „ritus modernus” – Bartłomiej K. Krzych (UR)
9:45 Czy Mszał Jana XXIII został kiedykolwiek zakazany? – mgr lic. Dawid Mielnik (KUL)
10:00 Pomiędzy zwyczajną a nadzwyczajną formą rytu rzymskiego „Divine Worship: The Missal” – ks. mgr lic. Mariusz Szypa (KUL)
10:15 Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego a kwestia inkulturacji liturgii w krajach misyjnych po Soborze Watykańskim II – mgr Katarzyna Mich (UKSW)

10:30 Dyskusja
11:00 Przerwa kawowa

Sesja II (prowadzenie: mgr Joanna Łastowska)

11:15 Posługa ministranta w obu formach rytu rzymskiego – kl. Grzegorz Antczak (UWM)
11:30 Porównanie form aktu pokutnego w nadzwyczajnej i zwyczajnej formie rytu rzymskiego – kl. Piotr Olszewski (UWM)
11:45 Praktyka przyjmowania Komunii Świętej w nadzwyczajnej i zwyczajnej formie rytu rzymskiego – kl. Karol Gawryś (UWM)

12:00 Dyskusja
12:30 Przerwa kawowa

Sesja III (prowadzenie: mgr lic. Dawid Mielnik)

12:45 Prawne aspekty Summorum Pontificum i ich recepcja na terenie Konferencji Episkopatu Polski – mgr lic. Igor Kilanowski (UKSW, SWPS Warszawa)
13:00 Recepcja Summorum Pontificum w wybranych diecezjach polskich (opolskiej, gliwickiej, częstochowskiej, katowickiej i sosnowieckiej) – kl. Marcin Krężelok (UPJPII)
13:15 Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Polsce na przykładzie Archidiecezji Wrocławskiej – mgr lic. Joanna Duda (PWT Wrocław)
13:30 Krajobraz muzyczny tradycyjnych liturgii w Polsce – mgr lic. Agnieszka Mycka (KUL)

13:45 Dyskusja
14:15 Przerwa obiadowa

Sesja IV (prowadzenie: mgr lic. Anicet Piotr Gruszczyński OFM)

15:15 Dlaczego „starsza forma”? Źródła atrakcyjności form nienowoczesnych w świecie nowoczesnym – dr Paweł Milcarek
15:30 Współczesna nauka w służbie liturgii. Argumenty epistemologiczne i kognitywne za starszą formą rytu rzymskiego – ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP (UPJPII)
15:45 Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego wobec „nowej ewangelizacji” – mgr Arkadiusz Robaczewski

16:00 Dyskusja
16:30 Podsumowanie i zakończenie sympozjum

17:30 Msza w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16A

Informacja za: http://www.wieden1683.pl/news/x-lat-summorum-pontificum-konferencja-na-kulu-patronat-centrum-kultury-i-tradycji/