piątek, 20 stycznia 2017

Apostolat IBP - Spotkanie Formacyjne w Częstochowie

ks. Karol celebruje Pasterkę w Częstochowie
ź: http://tradi.czest.pl/galeria-zdjec/

W każdą sobotę o godz. 15.00 w salce na plebanii Kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, przy ul. Bohaterów Katynia 40/42 w Częstochowie, w ramach Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej, odbywają się spotkania formacyjne dotyczące liturgii, prowadzone przez ks. Karola Załęskiego IBP.
Uczestnicy spotkań formacyjnych mają okazję dowiedzieć się więcej o istocie i tajemnicy Mszy świętej, historii jej rozwoju oraz obrzędach, postawach i gestach w niej występujących, w oparciu o dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, takie jak encyklika „Mediator Dei” Piusa XII czy publikacje teologiczne, takie jak „Duch liturgii” Kard. Josepha Ratzingera – późniejszego papieża Bendykta XVI. Spotkania mają na celu pomóc wiernym w świadomym, czynnym i głębszym przeżywaniu liturgii Kościoła świętego.
W ramach Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej, wierni mają także możliwość codziennego uczestnictwa w Mszy świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w Kościele p.w. Najświętszego Imienia Maryi (kościół rektoracki), znajdującym się przy Al. Najświętszej Maryi Panny 56. Msze św. w dni powszednie odprawiane są o godz. 7.15, zaś w niedziele i święta o godz. 13.30.
Więcej informacji na stronie www.tradi.czest.pl

Adam Mateusz Brożyński