czwartek, 28 grudnia 2017

NA WSPÓLNYM BOŻYM FUNDAMENCIE - RELACJA Z XII OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - TRADICLAROMONTANA2017

W dniach 17-18 listopada A.D.2017 wierni z całego kraju przywiązanych do liturgii sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego odbywali XII Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2017. „Na tym miejscu jesteśmy świadkami, że bogactwo duchowe, również polega na różnorodności. Tylko trzeba zawsze mieć świadomość, że jedynym fundamentem, który został położony – i to przez Boga samego – jest Jezus Chrystus, syn Niepokalanej Dziewicy, Matki Kościoła.” – tymi słowami zwrócił się do pielgrzymów zgromadzonych na Apelu Jasnogórskim JE Arcybiskup Wacław Depo, Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej. Wierni Tradycji Łacińskiej podczas pielgrzymki dziękowali Matce Najświętszej za otrzymane łaski i za duchowe owoce Motu Proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI, którego dziesiątą rocznicę wydania przeżywamy w obecnym roku.

wtorek, 26 grudnia 2017

sobota, 23 grudnia 2017

Pasterki w formie nadzwyczajnej w roku 2017

Wzorem ubiegłego roku publikujemy listę kościołów i kaplic, w których w noc Bożego Narodzenia będą sprawowane Msze święte pasterskie:

- Białystok - kościół Najświętszego Imienia Maryi i św. Stanisława BM - godz. 24.00
- Bydgoszcz - kościół NSPJ - godz. 22.00
- Bytom - kościół Ducha Świętego - 24.00
- Częstochowa - kościół Najświętszego Imienia Maryi - 22.00
- Jamna, kościół Matki Bożej Niezawodnej Nadziei - godz. 21.45
- Kraków - kościół św. Krzyża - godz. 22.00
- Lublin - kościół Niepokalanego Poczęcia NMP - godz. 24.00
- Łódź - kaplica przy ul. Żubradzkiej - godz. 23.30
- Opole - kościół św. Sebastiana - godz. 24.00
- Rzeszów - Dom Diecezjalny Tabor im. Jana Pawłą II (Połonińska 25) - godz. 22.00 
- Poznań - kościół św. Antoniego na Górze Przemysła - godz. 22.00
- Warszawa - kościół św. Klemensa Hofbauera - godz. 22.00
- Wielgolas - kaplica Zjawienia NMP - godz. 24.00
- Wrocław - kościół NMP na Piasku - godz. 22.15


Fot. Joseph Shaw
Jeśli gdzieś poza wymienionymi miejscami będzie sprawowana tradycyjna Pasterka, prosimy o wiadomość na adres kontakt@unacum.pl.

wtorek, 19 grudnia 2017

Fragment podręcznika Servite Domino


Na blogu Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec można pobrać fragment podręcznika Servite Domino autorstwa Szymona Orkisza. Zostały zaprezentowane przykładowe treści, ilustracje oraz pełen spis treści. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z zawartością tej ciekawej publikacji.


Fragment można pobrać na stronie:
http://blog.tyniec.com.pl/prezentujemy-fragment-podrecznika-servite-domino-dla-ministrantow-i-ceremoniarzy-do-liturgii-w-nadzwyczajnej-formie-rytu-rzymskiego/

sobota, 9 grudnia 2017

Abp Fulton Sheen : Kapłan nie należy do siebie

Z wstępu abpa Sheena:

My, którzy przyjęliśmy sakrament święceń, nazywamy siebie „kapłanami”. Autor nie przypomina sobie, aby którykolwiek ksiądz powiedział kiedyś: „Zostałem wyświęcony na żertwę”, nie powiedział też nigdy: „Studiuję, aby stać się żertwą”. Ten aspekt wydawał się niemal obcy kapłaństwu. Seminarium zawsze kazało nam być „dobrymi” kapłanami; nigdy nie powiedziano nam, abyśmy byli ochotnymi żertwami.
A jednak czyż Chrystus, Kapłan, nie był Żertwą? Czyż nie przyszedł po to, aby umrzeć? Nie ofiarował baranka, wołu ani gołębi; nigdy nie ofiarował niczego poza samym sobą.
Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. (Ef 5,2)
Pogańscy kapłani, kapłani starotestamentowi, szamani – wszyscy oni składali ofiarę z czegoś poza samymi sobą. Ale nie nasz Pan. On był Kapłanem-Żertwą (Sacerdos-Victima).
Ponieważ jest właśnie tak, to podobnie jak tracimy wiele z życia Chrystusa, nie ukazując cienia Krzyża rzuconego nawet na żłóbek, na warsztat ciesielski i na Jego publiczną działalność, tak okaleczamy koncepcję naszego kapłaństwa, jeśli abstrahujemy od stawania się żertwą w ramach kontynuacji Jego Wcielenia. W niniejszej książce przedstawiona jest wyłącznie ta idea.  I jeśli czytelnik chciałby usłyszeć, jak akord ten wybrzmiewa po stokroć, może czytać dalej.

Z przedmowy abpa Gądeckiego:

Każdemu kapłanowi, który przypomni sobie, że nie należy do siebie oraz że został powołany przede wszystkim do bycia żertwą na wzór Chrystusa, Kapłana-Żertwy, łatwiej będzie postrzegać swoje powołanie jako najcenniejszy dar, niezrównany honor i największe szczęście. Dzięki tej perspektywie każde jego jarzmo stanie się słodsze, a każde brzemię – lżejsze.
Ufam, że książka ta będzie również ogromnie cenną i pożyteczną lekturą dla rodzin, a w szczególności dla rodziców kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Jakże wiele matek i ojców niepokoi się o synów, dla których pragnęli być może innej przyszłości. Niech znajdą pociechę w świadomości, że dostępują zaszczytu analogicznego do zaszczytu rodziców żołnierzy idących na wojnę z wrogiem ojczyzny. Ich synowie również idą na wojnę – przez całe swoje życie będą walczyć ze złem. Niekiedy służba żołnierzy Chrystusowych będzie bardzo trudna i znojna, nierzadko przyjdzie im zapłacić za nią wyrzeczeniami, zdrowiem, a nawet życiem. Ale – jeśli tylko zachowają do końca wierność swojemu Boskiemu Dowódcy i Panu – zwyciężą! Czyż może istnieć większy powód do dumy i radości dla rodziców kapłana niż świadomość faktu, że ich syn zdobył wiele dusz dla Chrystusa?
Polecam wreszcie lekturę tej książki wszystkim wiernym. Niech pomoże im ona w zrozumieniu trudności, z jakimi boryka się kapłan, oraz rozterek, z którymi musi się mierzyć w przeżywaniu swojego powołania. Każdy kapłan niesie drogocenny skarb w kruchym, słabym naczyniu swojego ciała! Niech lektura tej książki pomoże wiernym w uświadomieniu sobie, jak bezcennym darem dla całej wspólnoty katolickiej są święci kapłani.

Więcej o książce:

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Warszawa: 7-8 XII CZUWANIE z NIEPOKALANĄ

W kościele św. Klemensa na Karolkowej 49, czuwanie rozpoczynamy w 1.Czwartek o godz. 21.15 a zakończymy Mszą świętą o północy ze święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas czuwania będzie również adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, litania...

Świąteczny dzień - 8 XII (piątek) - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny zakończymy Nieszporami łacińskimi które rozpoczną się około godz. 21 - wcześniej (godz. 20.30) sprawowana będzie Msza święta.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy! AVE MARIA GRATIA PLENA.

wtorek, 28 listopada 2017

Servite Domino – podręcznik dla ministrantów

Okładka podręcznika,
Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich

W styczniu 2018 roku ukaże się drukiem podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, autorstwa Szymona Orkisza.

Podręcznik zostanie wydany przez Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich pod patronatem Stowarzyszenia Una Voce Polonia, Christianitas oraz Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

W publikacji będzie można znaleźć między innymi: krótką historię liturgii rzymskiej, podstawy kalendarza liturgicznego, opis budowy kościoła i prezbiterium, podstawowe regulacje prawne, ogólne normy służby ministranta, szczegółowy opis służby do mszy św.: recytowanej, śpiewanej (forma prosta i uroczysta) oraz solennej; szczegółowy opis innych ceremonii takich jak np. aspersja, egzekwie czy wystawienie Najświętszego Sakramentu; oprócz tego: zachowanie się chóru kleryckiego podczas różnych obrzędów, obszerny słowniczek pojęć oraz ordo missae z tłumaczeniem na język polski.

Dodatkowo wszystkie opisy ceremonii zostały zilustrowane 226 schematycznymi rysunkami, które wykonano specjalnie na potrzeby podręcznika.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla osób które chcą rozpocząć swoją przygodę służby przy ołtarzu jak i dla doświadczonych ministrantów i ceremoniarzy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności. Podręcznik może również okazać się pomocą dla opiekunów i duszpasterzy ministrantów. Został on opracowany przy współpracy z wieloma doświadczonymi ceremoniarzami z całej Polski oraz w oparciu o liczne ceremoniały polskie jak i zagraniczne.

Książka zyskała uznanie również J.E. ks. abp. Guido Pozzo, sekretarza papieskiej komisji Ecclesia Dei, który tak napisał o niej we wstępie:

W liście do biskupów towarzyszącym Motu Proprio "Summorum Pontificum" z 7 lipca 2007 r. papież Benedykt XVI pisał, że posługiwanie się dawnym mszałem zakłada pewien poziom formacji liturgicznej. Dlatego też każdy wysiłek zmierzający do pogłębienia znajomości złożonego dziedzictwa, jakim jest forma nadzwyczajna rytu rzymskiego, należy powitać z wielką przychylnością.
Jestem zatem wdzięczny, że z pomocą Stowarzyszenia Una Voce Polonia oraz Wydawnictwa Benedyktynów w Tyńcu doprowadzono do szczęśliwego końca redakcję i opublikowano podręcznik w języku polskim do użytku ministrantów przy celebracjach liturgicznych w "usus antiquior". Publikacja ta przysłuży się niewątpliwie bardziej odpowiedniemu, ujednoliconemu i wielowymiarowemu rozwojowi ceremonii, co zaowocuje u wszystkich uczestników celebracji pogłębioną i osobistą zażyłością z liturgią, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego.
Ufam przeto, że podręcznik nie tylko będzie przyjęty z wdzięcznością przez tych, którzy zaangażowani są w służbę liturgiczną, ale że stanie się on instrumentem, który pozwoli podnieść jakość "ars celebrandi", a dzięki temu nastąpi pogłębienie życia wiary, nadziei i miłości ludu chrześcijańskiego."
abp Guido Pozzo
Arcybiskup Tytularny Bagnoregio
Sekretarz Komisji Papieskiej „Ecclesia Dei”

czwartek, 16 listopada 2017

Tradiclaromontana2017

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę - obraz z kaplicy jasnogórskiej - można łączyć się z pielgrzymami i śledzić na żywo modlitwę przeżywaną w kaplicy Jasnogórskiej Matki Boskiej http://www.jasnagora.pl/612,372,artykul,Kaplica_Matki_Bozej.aspx
 • Piątek - 17 listopada 2017
13:30 Odsłonięcie Cudownego Obrazu i tradycyjna Msza Święta
21:00 Apel Jasnogórski
 • Sobota - 18 listopada 2017
5:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
15:00 Modlitwa zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej

piątek, 10 listopada 2017

11 XI - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W Narodowe Święto Niepodległości, w warszawskim kościele św. Klemensa, ul. Karolkowa 49, tradycyjna Msza święta sprawowana będzie o godz. 9.30. Podczas Mszy świętej, okolicznościowe kazanie wygłosi rev. ks. Jacek Bałemba SDB. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY ZA NASZĄ OJCZYZNĘ!
 Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix...

czwartek, 2 listopada 2017

Bractwo Kapłańskie św. Piotra - statystyki 2017

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 29 lat temu. Dom Generalny Bractwa właśnie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 272 inkardynowanych księży (dodatkowo: 5 zrzeszonych, 2 postulantów oraz 8 włączonych ad annum)
- 21 diakonów
- 129 seminarzystów (nie wliczając diakonów)

poniedziałek, 23 października 2017

Tradiclaromontana2017 – XII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę

W dniach 17-18 listopada A.D.2017, wierni z duszpasterstw oraznieformalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej z całej Polski jak co roku pielgrzymować będą na Jasną Górę, do tronu Matki Kościoła. W bieżącym roku pielgrzymka będzie również stanowić główne polskie uroczystości jubileuszowe X rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum. Pielgrzymi z racji jubileuszu złożą wotum dziękczynne za liczne owoce togo doniosłego Motu Proprio. Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebrowane będą przedCudownym Obrazem oraz w Bazylice Jasnogórskiej. W programie pielgrzymki jak co roku przewidziano też tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe, a także spotkanie formacyjne pielgrzymów. Obecnie trwają już – za pośrednictwem strony internetowej pielgrzymki – zapisy pielgrzymów indywidualnych oraz pielgrzymów do grup zorganizowanych. Począwszy od bieżącego roku prowadzone są również zapisy pielgrzymów duchowych. 

Czytaj więcej: https://www.tradiclaromontana.pl/.....

poniedziałek, 16 października 2017

Program Tradiclaromontana 2017

Podajemy program tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę, za www.tradiclaromontana.pl:


PIĄTEK – 17 listopada A.D.2017

12:45 – 13:15 Sala Rycerska
Fot: www.tradiclaromontana.pl
Wydawanie identyfikatorów pielgrzymom indywidualnym
*wolontariusze wydają identyfikatory wyłącznie pielgrzymom indywidualnym zapisanym wcześniej jako uczestnicy pielgrzymki za pośrednictwem formularza na stronie internetowej pielgrzymki

13:30 Kaplica Cudownego Obrazu
Odsłonięcie Cudownego Obrazu oraz pokłon Królowej Polski a następnie Msza Święta z kazaniem
*Msza Święta celebrowana wedle formularza o Matce Bożej Jasnogórskiej (Fundamenta eius) strona 1066 Mszału Rzymskiego dla wiernych (Wydawnictwo Pallottinum – Poznań 1963)

17:00 Wały Jasnogórskie
Droga Krzyżowa
*na Drogę Krzyżową prosimy zabrać świece

17:30 – 19:30 Sala Rycerska
Wydawanie identyfikatorów pielgrzymom indywidualnym
*wolontariusze wydają identyfikatory wyłącznie pielgrzymom indywidualnym zapisanym wcześniej jako uczestnicy pielgrzymki za pośrednictwem formularza na stronie internetowej pielgrzymki

19:45 Kaplica Sakramentu Pokuty
Nieszpory ludowe o Najświętszej Maryi Pannie z konferencją duchową
*Nieszpory celebrowane wedle zwyczaju podanego na stronie 1435 Mszału Rzymskiego dla wiernych (Wydawnictwo Pallottinum – Poznań 1963)

21:00 Kaplica Matki Bożej
Apel Jasnogórski


SOBOTA – 18 listopada A.D.2017

5:30 Kaplica Cudownego Obrazu
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

8:15 – 10:15 Sala Rycerska
Wydawanie identyfikatorów pielgrzymom indywidualnym
*wolontariusze wydają identyfikatory wyłącznie pielgrzymom indywidualnym zapisanym wcześniej jako uczestnicy pielgrzymki za pośrednictwem formularza na stronie internetowej pielgrzymki

9:00 Bazylika, Kaplica św. Pawła Pustelnika, Kaplica św. Antoniego
Msze Święte ciche wedle formularza z dnia
*Msze Święte celebrowane wedle formularza z dnia bieżącego

9:30 Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Msza Święta recytowana wedle formularza z dnia
*Msza Święta celebrowana wedle formularza z dnia bieżącego

10:00 Bazylika
Różaniec

10:30 Bazylika
Msza Święta główna pielgrzymki z kazaniem
*Solenna Msza Święta celebrowana wedle formularza o Krzyżu Świętym (Nos autem) strona 1230 Mszału Rzymskiego dla wiernych (Wydawnictwo Pallottinum – Poznań 1963)

14:00 Sala Ojca Kordeckiego
Spotkanie formacyjne pielgrzymów oraz wpisy do księgi pamiątkowej

15:00 Kaplica Cudownego Obrazu
Modlitwa zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej

15:20 Plac przed bramą Lubomirskich
Wspólna fotografia pamiątkowa

Wszystkie Msze Święte wymienione w programie pielgrzymki Tradiclaromontana są odprawiane w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

niedziela, 15 października 2017

Polacy w tradycyjnych seminariach 2017/2018

Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Seminarzyści proszą o modlitwy w intencji ich powołań kapłańskich. 

W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad w Bawarii do kapłaństwa przygotowuje się diakon Michał z archidiecezji warszawskiej. Na etapie studiów teologicznych jest kl. Wojciech z diecezji bielsko-żywieckiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton na etapie studiów filozoficznych jest kl. Adrian pochodzący z archidiecezji krakowskiej.W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji na etapie studiów teologicznych jest kl. Przemysław z archidiecezji warszawskiej. W tym roku do seminarium wstąpił Jan z diecezji warszawsko-praskiej oraz Łukasz z archidiecezji częstochowskiej. 
Instytucie Św. Filipa Neri (ISPN) z siedzibą w Berlinie, do kapłaństwa przygotowuje się diakon Marcin pochodzący z diecezji rzeszowskiej.


Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!

sobota, 14 października 2017

Coniedzielne celebracje w Niepokalanowie

By Fczarnowski (Own work) [CC BY-SA 3.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Od dnia 29.10.2017 (niedziela, Uroczystość Chrystusa Króla) celebracje Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Niepokalanowie w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego odbywać się będą wedle następującego porządku:

 • w każdą niedzielę (z wyjątkiem II niedzieli miesiąca) - o godz. 9.30
 • w II niedzielę miesiąca - o godz. 8.00. 


W roku 2017 odprawione będą dodatkowe Msze św. w następujące dni:

 • 1.11.2017 (wtorek)  - o godz. 9.30. 
 • 25.12.2017 (poniedziałek) - o godz. 9.30. 


Po każdej Mszy św. kapłan z wiernymi odmówią część Różańca św. oraz Akt Poświęcenia Niepokalanej według św. Maksymiliana (zalecane wcześniejsze gruntowne przygotowanie do tego aktu).

Kontakt i informacje: bratek.mniejszy@gmail.com

poniedziałek, 9 października 2017

Brwinów - celebrans z Instytutu Dobrego Pasterza

Od niedzieli 15 października 2017 r. Msze w niedziele i święta w Brwinowie w Archidiecezji Warszawskiej będzie celebrował ks. Wojciech Pobudkowski IBP.

Wnętrze kościoła w Brwinowie
By Krzysztof Dudzik (Own work)
[CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons]
Msze odbywają się w niedziele i święta o godzinie 15.00 w kościele parafialnym św. Floriana (ul. Biskupicka 2). Przed Mszą będzie okazja do spowiedzi świętej.

Ze względu na remont linii kolejowej nie kursują obecnie pociągi Kolei Mazowieckich z Warszawy do Brwinowa. Połączenia odbywają się autobusową komunikacja zastępczą ZB z Dworca Zachodniego. 

niedziela, 1 października 2017

Co przedstawia mapa ze strony StabilnaGrupa.pl?

Celem serwisu StabilnaGrupa.pl jest szukanie potencjału na nowe miejsca, gdzie powinna być odprawiana tradycyjna Msza.

Na mapie Polski na stronie StabilnaGrupa.pl zaznaczyliśmy:

 • Dekanaty, gdzie dużo więcej niż przeciętnie osób zadeklarowało, że pragnęłoby Mszy w swojej okolicy,
 • Dekanaty lub miejscowości, gdzie są już osoby, które dążą do celebracji Mszy w starym rycie - zamieszczamy tam kontakt do nich. 
Jak serwis StabilnaGrupa.pl może Ci pomóc?


1. Jeśli pragniesz tradycyjnej Mszy w swoim dekanacie, wypełnij ankietę!

2. Jeśli chcesz być liderem starań o tradycyjną Mszę w Twojej okolicy, ogłoś to na stronie StabilnaGrupa.pl!


3. Użyj kontaktów ze strony StabilnaGrupa.pl jeśli także pragniesz tradycyjnej Mszy w tej okolicy!

Fot. Joseph Shaw


czwartek, 28 września 2017

StabilnaGrupa.pl: Najlepsza godzina na niedzielną Mszę tradycyjną to...


Kolejny Polak duchownym w tradycyjnym instytucie

fot: http://www.institut-philipp-neri.de/
W niedzielę 15 października 2017 roku święcenia diakonatu w Instytucie Św. Filipa Neri przyjmie kl. Marcin Góral pochodzący z diecezji rzeszowskiej. Święcenia zostaną udzielone podczas Mszy pontyfikalnej w Berlinie w kościele św. Afry o godz. 10.30. Święceń udzieli biskup Atanazy Schneider z Kazachstanu.

O Instytucie św. Filipa Neri. 

Polecajmy kl. Marcina w naszych modlitwach!

Źródło: http://www.institut-philipp-neri.de/

poniedziałek, 25 września 2017

Dzień tradycji w Diecezji Drohiczyńskiej

Środowisko Tradycji Katolickiej w diecezji Drohiczyńskiej zaprasza na Dzień Tradycji – 14 października w Hajnówce oraz 15 października w Drohiczynie. Serdecznie zapraszamy.

Plan wydarzenia:

Hajnówka 14 października 2017 (sobota)
Klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji

9.30 – Rozpoczęcie Dnia Tradycji – ks. dr Rafał Pokrywiński
9.45-11.00 –  Msza uroczysta „Salve, Sancta Parens”
                      celebrans: o. Cuthbert Brogan OSB
                      śpiewy własne: schola „Vox Iucunda”, dyr. Agnieszka Mycka
11.30-12.15 – Wykład 1: prof. dr hab. Beata Bodzioch
                       „Śpiewy w języku polskim – dzieje ich miejsca w liturgii rzymskiej”
12.15-13.00 – Wykład 2: dr Paweł Milcarek „Cisza w liturgii”
13.00-14.30 – Obiad
14.30-15.15 – Wykład 3: ks. dr Rafał Pokrywiński
                       „Teologiczna refleksja o muzyce sakralnej”
15.15-16.30 – Przegląd muzyki religijnej:
                       Schola ss. Klarysek, dyr. s. M. Franciszka,
                       Schola gregoriańska KUL, dyr. Beata Bodzioch,
                       Chór „Tercja” SDK Świdnik i chór gminy Kurów, dyr. Bogdan Lipiński.
16.45-17.30 – Uroczyste Nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu

Drohiczyn 15 października 2017 (niedziela)
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny „pofranciszkański”

15.00-15.05 – Rozpoczęcie - ks. dr Rafał Pokrywiński
15.05-15.50 – Wykład 4: dr Jerzy Mycka,
                       „Wprowadzenie do modlitwy tradycyjną liturgią”
15.50-16.00 – Ustalenia organizacyjne i zamierzenia celebracji tradycyjnej liturgii w Drohiczynie
16.00-17.15 – Msza uroczysta z XIX Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego
                        celebrans: o. Cuthbert Brogan OSB
                        śpiewy własne: schola „Vox Iucunda”, dyr. Agnieszka Mycka
17.30-18.30 – Spotkanie integracyjne

Informacje dostępne również na profilu fb, środowiska w Drohiczynie: https://www.facebook.com/FormacjaTradycjiKatolickiej/

niedziela, 24 września 2017

Paix Liturgique: Sondaż wśród polskich praktykujących katolików w dziesiątą rocznicę motu proprtio Summorum Pontificum

W dziesiątą rocznicę ogłoszenia listu apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum (7 lipca 2007 roku) postanowiliśmy uzupełnić naszą kampanię międzynarodowych badań przyjęcia listu apostolskiego Benedykta XVI. Do kampanii sondaży przeprowadzonych w Europie w latach 2009-2011 (patrz tutaj) nie włączyliśmy Polski, kraju, który pod względem żywotności Kościoła zajmuje dziś pierwsze miejsce w Europie.  
Za radą stowarzyszenia Una Voce Polonia, nie powierzyliśmy przeprowadzenia sondażu komercyjnemu instytutowi badań opinii publicznej, ale Instytutowi StatystykiKościoła Katolickiego (ISKK), założonemu w 1972 roku przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (ojców Pallotynów), który przeprowadza badania również dla Konferencji Episkopatu Polski. Wybierając ISKK a nie organizację komercyjną, nasi polscy partnerzy nadali temu sondażowi wyjątkowy charakter, ponieważ badania zostały przeprowadzone wyłącznie na grupie praktykujących katolików. Zespół ISKK przeprowadził badanie, po uprzednim dostosowaniu naszego pytań zgodnie z ich doskonałą znajomością polskiego środowiska katolickiego, wśród tak zwanych katolików zaangażowanych w życie Kościoła[1] (1). Z 800 otrzymanych odpowiedzi wybrano reprezentatywna grupę 635.

Przedstawiamy wyniki sondażu wraz z naszym komentarzem.
Wyniki sondażu przeprowadzonego w Polsce
Sondaż został przeprowadzony przez ISKK (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego) w dniach 13 maja – 4 czerwca 2017 roku, metodą badań online, na reprezentatywnej grupie 635 katolików zaangażowanych w życie Kościoła.

Instytut Świętego Filipa Neri w Berlinie

Zdj. http://www.institut-philipp-neri.de/
Instytut Filipa Neri jest jednym z najmniejszych zgromadzeń tradycyjnych działających na prawie papieskim. Księża tego instytutu używają w liturgii wyłącznie formy nadzwyczajnej, a Instytut podlega Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.

Głównym charyzmatem, działającego w stolicy Niemiec Instytutu jest, na wzór Oratorium Świętego Filipa, pielęgnacja liturgii w nadzwyczajnej formie a także śpiewu sakralnego. Oprócz tego, prowadzone jest apostolstwo parafialne, czyli codzienna posługa w konfesjonale, katechizacja dzieci i młodzieży, kierownictwo duchowe. Instytut oferuje także możliwość odprawiania rekolekcji indywidualnych, zwłaszcza dla kapłanów którzy celebrują w rycie nadzwyczajnym.

Przełożonym wspólnoty jest ks. dr. Gerald Goesche. Warunkiem wstąpienia do Instytutu jest dobra znajomość języka niemieckiego. Dnia 1 listopada 2012 roku, przełożony Instytutu erygował Akademię kard. Baroniusza. Akademia kształci przyszłych kapłanów Instytutu, ale jej zajęcia są otwarte dla wszystkich. Studia na Akademii trwają 6 lat i są zgodne z wytycznymi rzymskimi w zakresie kształcenia kapłanów z filozofii i teologii.

Instytut prowadzi duszpasterstwo w kościele św. Afry w Berlinie (Graunstraße 31). Msze święte odbywają się w tygodniu o godz. 18.00, w soboty o 9.00, a w niedziele o 10.30. W niedziele i święta śpiewane jest proprium gregoriańskie, a w większe święta Msze polifoniczne przez chór Palestrina Esemble Berlin. Przed każdą Mszą św. wierni odmawiają różaniec św. wraz z litanią do św. Józefa.

Strona instytutu: http://www.institut-philipp-neri.de/
Albumy ze zdjęciami:
https://www.flickr.com/photos/138074444@N08/albums/with/72157685459867640

sobota, 16 września 2017

III Pielgrzymka Tradycji Łacińskiej do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu

Serdecznie zapraszamy na III Pielgrzymkę Tradycji Łacińskiej do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu, która odbędzie się 14 października A. D. 2017

Program:
10.30 – rejestracja pielgrzymów
11.00 – konferencja – ks. Jarosław Wąsowicz SDB „Tryumf Maryi i Kościoła w wizji św. Jana Bosko”; przygotowanie do Mszy Świętej
12.00 – uroczysta Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim z asystą wyższą; celebrans – ks. Tomasz Mędrek
13.30 – przerwa obiadowa, czas wolny
14.30 – Różaniec
15.30 – spotkanie integracyjne
17.00 – zakończenie

Dojazd: http://skrzatusz.intrux.pl/jak-dojechac/

Zgłoszenia grup zorganizowanych (orientacyjna liczba pielgrzymów, dane księdza - opiekuna grupy lub innej osoby kontaktowej, zapotrzebowanie na obiady) prosimy kierować na adres mailowy: tradycja.koszalin@gmail.com lub w wiadomości prywatnej na Facebooku: https://www.facebook.com/tradycja.koszalin/

czwartek, 7 września 2017

Obalenie „chwalebnej rewolucji”: na X rocznicę Summorum Pontifcum

Czytając literaturę katolicką z końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, napotykamy pewną szczególną chełpliwość autorów, satysfakcję z powodzenia tego, co mogliby nazwać swoją własną „chwalebną rewolucją” („the Glorious Revolution” – w tradycji anglosaskiej określenie przewrotu dokonanego w Anglii w roku 1688, kiedy pozbawiono tronu króla Jakuba II (w Szkocji VII), a  na tronie osadzono zażartego protestanta Wilhelma III – przypis tłum.). Byli przekonani, że udało im się, ot tak, stworzyć nowy Kościół, zbudowany na ruinach stuleci kontrreformacyjnego katolicyzmu o mentalności oblężonej twierdzy, na dobre już obróconego w proch i w pył.

Z biegiem lat jednak, a szczególnie wraz z nieoczekiwanym nadejściem Benedykta XVI, w periodykach i dziennikach panującego stronnictwa zaczyna pobrzmiewać inna nuta – nuta zaniepokojenia coraz bardziej nieodpartym faktem, że istnieje teraz alternatywa dla dominującego paradygmatu. Jest, co zaskakujące, konkurencja na wolnym rynku. Nagle słyszy się, jak dawni zwolennicy różnorodności i eksperymentowania piorunują na obecność Innego, dlatego tylko, że ów inny nie jest nasz. Inność jest bardzo dobra, dopóki nie staje się naprawdę znaczącą innością. Wtedy trzeba ją przetopić i zlać w koleinę zinstytucjonalizowanej jednomyślności. Promotorzy różnorodności zaczynają raptem brzmieć jak ci, którzy popierają „wolny rynek”, dopóki faworyzuje on wszechwładny rząd i wielkie korporacje.

Tradycyjny ryt rzymski, gdziekolwiek tylko wytryśnie jego źródło, przyciąga dusze spragnione Boga, a obok niego, czy też raczej w jego nurcie i z niego samego, wykwita kultura katolicka. A jednak w wielu miejscach establishment nie może znieść tego nowego otwarcia się na łaskę. Za przesłankę uznaje to, czego fakty bynajmniej nie dowodzą: „Nie udostępnimy tego, ponieważ ludzie nie są zainteresowani i nikt nie przyjdzie”. Jest to desperacki wybieg człowieka, który czegoś się boi – być może obawia się, że to, co było wielkie i święte dla dawnych pokoleń katolików, mogliby uznać za wielkie i święte również katolicy dzisiejsi, którzy wcale tego dotąd nie znali.

Można by pomyśleć, że ludzie Kościoła powinni robić wszystko, co tylko rokowałoby zdobycie dusz dla Chrystusa, nawet zgodzić się na ów dziwny eksperyment Tradycji. Salus animarum suprema lex. Kiedy z instytucji wyciekają członkowie, kiedy miejscowy Kościół prawie nie ma już dla kogo sprawować sakramentów, można by oczekiwać, że jego pasterze sięgną nawet po tak desperacki i nieprawdopodobny środek jak powrót do tradycyjnych praktyk katolickich. Niestety, z upływem czasu przekonaliśmy się, że są tacy ludzie, a wśród nich aż nazbyt liczni hierarchowie, którzy wolą nawet utracić wiernych niż porzucić aggiornamento. Pusty kościół nie jest przynajmniej kościołem z Mszą łacińską, puste ławki przynajmniej nie zapełnią się licznymi rodzinami prowadzącymi edukację domową, zgłębiającymi tajniki łaciny, noszącymi mantylki i dającymi Kościołowi powołania. Przynajmniej takiej katastrofy udało się uniknąć.

Znak sprzeciwu i oścień dla ciała – oto powołanie tradycjonalisty w dzisiejszym Kościele. Może kiedyś to się zmieni i tradycjonalista będzie mógł znowu po prostu być  katolikiem, bez dokuczliwego odróżniania się, bez obowiązku krytykowania i wnoszenia sprzeciwu. W końcu przez długie wieki historii Kościoła każdy wierzący katolik był ipso facto tradycjonalistą. Nie stawał przed ryzykownym wyborem: czy być katolikiem pozostającym w oczywistej łączności ze wszystkimi wcześniejszymi pokoleniami, czy też być katolikiem awangardowym, poddanym aggiornamento.

Ktoś wnikliwie opisał Summorum Pontificum jako największy dowód słuszności – i gwarancję – hermeneutyki ciągłości. Być może w dłuższej perspektywie okaże się ono jedynym niepodważalnym dowodem samej ciągłości. Skąd mamy wiedzieć, że Kościół dzisiejszy jest tym samym Kościołem – dnia wczorajszego i wszystkich wieków? Ponieważ sprawuje tę samą liturgię, którą cechuje powolny rozwój pod wpływem Ducha Świętego. To właśnie jest oznaką i sztandarem katolickości.

Peter Kwasniewski
Źródło
(Artykuł ten jest fragmentem mojej nowej książki pt. Noble Beauty, Transcendent Holiness: Why the Modern Age Needs the Mass of Ages  [Kettering , OH: Angelico Press, 2017], 149-51).
(Szlachetne piękno, transcendentna świętość: dlaczego dziś potrzeba Mszy Świętej Wszechczasów)
Tłumaczenie: Ewa Monika Małecka
Zdjęcie: Joseph Shaw

niedziela, 3 września 2017

Requiem w Chorzowie

ź: ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI
Śp. ks. dr Antoni Dreja
W sobotę 9.09.2017 w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie o godzinie 15.30 zostanie odprawiona Msza Święta Trydencka za śp. księdza Antoniego Dreję. Zapraszamy do licznego udziału w tym wydarzeniu.

Ksiądz doktor Antoni Dreja był wieloletnim rezydentem parafii Świętej Jadwigi prowadząc zajęcia dla kleryków WŚSD w Katowicach. W latach 2005 - 2008 sprawował Msze Trydenckie w parafii św. Józefa w Chorzowie.

Coniedzielna Msza w Przemyślu


piątek, 1 września 2017

Nowe miejsce celebracji – Niepokalanów

Przekazujemy informację o nowymi miejscu celebracji.

Od drugiej niedzieli września, to jest od 10.09.2017 rozpoczną się w Niepokalanowie w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego celebracje Mszy św. Wszechczasów. Celebransem będzie O. Sebastian Bielski OFMConv. Msza św. odprawiona będzie o godz. 16.00, zaś po Mszy kapłan z wiernymi odmówią część Różańca oraz Akt Poświęcenia Niepokalanej według św. Maksymiliana. Pozostałe terminy będą podane w ogłoszeniach.

Kontakt: bratek.mniejszy@gmail.com lub tel.: 46-864-22-22 (Furta Klasztorna, należy prosić o kontakt do O. Sebastiana Bielskiego)

piątek, 18 sierpnia 2017

W obronie właściwego typu sztywnego stanowiska

Słowo „sztywny” (ang. rigid) stało się czymś w rodzaju pejoratywnego określenia w powszechnym języku niektórych duchownych i teologów w ostatnich latach. Sam papież zasugerował, aby zmierzyć się z młodymi katolikami, którzy wolą tradycyjną mszę łacińską i cierpią na psychologiczną sztywność i uleczyć ich poprzez proces „wykorzenienia”. Innym przykładem pejoratywnego użycia sztywnego stanowiska (choć nie wyraźnie, lecz poprzez domniemanie) jest wyrażenie starszego generała Jezuitów, księdza Arturo Sosa Abascala. Cytuje się słowa Księdza Arturo Abascala, który powiedział, iż nie lubi on słowa „doktryna”, gdyż „przywołuje ono na myśl obraz twardości kamienia”. Powiedział on, że „raczej ludzka rzeczywistość ma więcej niuansów”.

Kościół potrzebuje sztywnego stanowiska

Właściwie, o co w tym wszystkim chodzi? Wydaje się, że jest parę rzeczy, które muszą zostać wyjaśnione. Po pierwsze, co dokładnie znaczy, że coś jest „sztywne”? Po drugie, czy „sztywne stanowisko zawsze jest złe – czy zawsze trzeba go unikać? Czy też, czy sztywne stanowisko może być dobre w pewnych kontekstach? Moją intencją jest wykazanie, że dziś Kościół potrzebuje sztywnego stanowiska w obecnych okolicznościach.

piątek, 28 lipca 2017

Miejsca pracy polskich neoprezbiterów z tradycyjnych zgromadzeń

Jak informowaliśmy wcześniej, w tym roku trzej polscy księża zostali wyświęceni w tradycyjnych zgromadzeniach podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.

Na zdjęciach od lewej:

Ks. Jakub Kamiński FSSP rozpocznie pracę w Herstal w Belgii.

Ks. Krzysztof Sanetra FSSP rozpoczął pracę w Calgary w Kanadzie.

Ks. Michał Świętek IBP rozpoczął  pracę w Białymstoku.

Zdjęcie użytkownika Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej.
fot. fsspwigratzbad.blogspot.com
fot. tridentina-bielsko.blogspot.com
Zdjęcie użytkownika Julia Pasławska.
fot. Julia Pasławska

Program wrześniowej pielgrzymki Ludu Summorum Pontificum do Rzymu - zaprasza kard. Burke


Ku naszej wielkiej radości chcielibyśmy Państwu przekazać pełen program wydarzeń, które uświetnią dziesiątą rocznicę ogłoszenia motu proprio Benedykta XVI. Wszystkie potrzebne szczegóły organizacyjne (zapisy, zakwaterowanie, itd.) znajdą Państwo na oficjalnej stronie pielgrzymki.

„Na zakończenie pielgrzymowania z Notre-Dame de Chrétienté (stowarzyszenie organizujące coroczną pielgrzymkę z Paryża do Chartres na Zesłanie Ducha Świętego, przyp. tłum.) zapraszam Was do wzięcia udziału w najbliższym spotkaniu pielgrzymów Summorum Pontificum: od 14 do 17 września 2017 w Rzymie. Będzie to kontynuacja tych świętych dni, tórych celem jest głębsze poznanie Zbawiciela i Jego miłości poprzez wyjście na spotkanie z Nim w Świętej Liturgii, a nade wszystko w Świętej Ofierze Mszy.”
Kardynał Burke, Chartres, poniedziałek Zesłania Ducha Świętego, 2017

I – PROGRAM RAMOWY

środa, 19 lipca 2017

Piesza Pielgrzymka Myśliborska ze Szczecina

Już od 26 lat w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w dniach 23-25.08.2017 odbywa się piesza pielgrzymka z Sanktuarium MB Fatimskiej w Szczecinie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. W tym roku po raz pierwszy pielgrzymować będą również wierni przywiązani do Tradycji Katolickiej i liturgii w Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego. Utworzą oni grupę „srebrną” pod patronatem św. Filipa Neri.

Wzorem tego włoskiego świętego wierni chcą przez umartwienie i pokutę w czasie tych rekolekcji w drodze odradzać się duchowo. Pomagać im w tym będzie uczestnictwo w codziennych Mszach Świętych Wszechczasów, tradycyjne nabożeństwa, konferencje, modlitwa. Przewodnikiem tej grupy jest ks. Sylwester Marcula, wikariusz parafii św. Krzysztofa w Szczecinie. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!

Informacje szczegółowe:

Termin: 23-25.08.2017
Trasa: Szczecin (Sanktuarium MB Fatimskiej) - Myślibórz (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
Zapisy: www.myśliborska.pl www.facebook.com/mysliborska
Zapisy do 10.08.2017 przez stronę www lub w parafii św. Krzysztofa w Szczecinie.
Koszt: 70 zł (+ dla chętnych, po wcześniejszej rezerwacji 20 zł opłaty za autokar powrotny z Myśliborza do Szczecina)

wtorek, 11 lipca 2017

Płockie obchody 10. rocznicy „Summorum Pontificum”

Dnia 7 lipca br., w pierwszy piątek miesiąca, płocka wspólnota wiernych uczestniczących we Mszy św. w formie nadzwyczajnej, podczas Najświętszej Ofiary dziękowała Panu Bogu za dziesięć lat od wydania Listu Apostolskiego motu proprio „Summorum Pontificum” Benedykta XVI (7 lipca 2007 r.).Msza św. poranna w święto Świętych Cyryla i Metodego, które w kalendarzu tradycyjnym wypada właśnie 7 lipca, była okazją do wyrażenia wdzięczności ludziom, dzięki którym w liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego rozszerza się szacunek dla Najświętszej Ofiary. Uroczystość celebrował ks. Wojciech Kućko, duszpasterz płockiej grupy wiernych. W kazaniu przypomniał istotę dokumentu papieskiego, opisującego troskę Najwyższych Pasterzy Kościoła o liturgię, w myśl zasady: „lex orandi, lex credendi” („norma modlitwy jest normą wiary”). Wśród wielu Papieży, którzy podjęli trud reformy liturgii, byli m.in.: św. Pius V, który po Soborze Trydenckim wydał poprawione księgi liturgiczne, Urban VIII, św. Pius X i św. Jan XXIII. Ks. Wojciech mówił: „We wspomnianym Liście Apostolskim Benedykt XVI wyjaśnił, że istnieją dwie formy jednego Rytu Rzymskiego: forma zwyczajna, sprawowana według Mszału Rzymskiego, wydanego przez bł. Pawła VI i ponowionego przez św. Jana Pawła II, oraz forma nadzwyczajna, inaczej zwana klasyczną czy potocznie „trydencką”, sprawowana według Mszału św. Piusa V, ostatnio wydanego przez św. Jana XXIII w 1962 roku”. Duszpasterz cytował fragment Listu Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji „Summorum Pontificum”: „Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tymi dwoma wydaniami Rytu Rzymskiego. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Skłania nas to do tego, byśmy zachowali i bronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce”. Kaznodzieja zachęcił wiernych do wdzięczności Biskupowi Płockiemu za możliwość celebrowania Mszy św. w formie nadzwyczajnej w Płocku od niemal dziesięciu lat i otoczenie grupy wiernych troską duszpasterzy. Ponadto zaprosił wszystkich do modlitwy o powołania kapłańskie, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą sprawować Najświętszą Ofiarę, idąc śladami Najwyższego Pasterza i jego następców, jak Święci Apostołowie Słowian Cyryl i Metody. Po Komunii św. odśpiewano hymn dziękczynny „Te, Deum, laudamus”.

Miejscami regularnego celebrowania Mszy św. trydenckiej w Płocku w ostatnich dziesięciu latach były: kościół pw. św. Jana Chrzciciela, sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku, dolny kościół parafii św. Stanisława Kostki. Od 19 marca br., dzięki życzliwości parafian i ks. kan. Stanisława Kaźmierczaka, wspólnota spotyka się regularnie na Mszach świętych w bocznej kaplicy w kościele parafii św. Jadwigi. Dzięki hojności wielu wiernych kaplica została wyposażona w podstawowe sprzęty liturgiczne do sprawowania Mszy św., a w czerwcu br. w pracowni stolarskiej Pana Lewickiego z Bodzanowa został wykonany nowy ołtarz z trzema stopniami, predellą i portatylem z relikwiami Świętych Męczenników Eufrozyny i Towarzyszy. Ponadto zakupiono figury św. Józefa, Oblubieńca NMP i Opiekuna Kościoła Powszechnego oraz Matki Bożej Fatimskiej, w 100. rocznicę Jej Objawień.

Msze św. w kaplicy odbywają się w ciągu roku w niedziele o godz. 10.00, a w okresie wakacyjnym w niedziele o godz. 19.00. Sprawują je: ks. Piotr Grzywaczewski, ks. Andrzej Janicki, ks. Wojciech Kućko, ks. Aleksander Pasternakiewicz i ks. Łukasz Zdunkiewicz. W diecezji płockiej Msze św. w formie nadzwyczajnej regularnie sprawowane są także w Płońsku.

Za informacje i zdjęcia dziękujemy ks. Wojciechowi Kućko.

czwartek, 6 lipca 2017

Wskazujemy, gdzie brakuje tradycyjnej Mszy - ANKIETA

Fot. Joseph Shaw
Jeśli w Twoim dekanacie nie ma jeszcze tradycyjnej Mszy, wypełnij ankietę!

Jeśli chcesz być liderem starań o tradycyjną Mszę w Twojej okolicy, ogłoś to na stronie StabilnaGrupa.pl!

środa, 5 lipca 2017

Fundusz mszałów


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą akcję. Szczególne podziękowania składamy p. Aleksandrze z województwa pomorskiego za wyjątkowo hojne zasilenie naszego funduszu.

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.

Od października 2014 roku podarowaliśmy już 28 mszałów, które są wykorzystywane do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Obecny stan zbiórki wygląda następująco:
Zebrane środki: 32 331,36  zł
Środki wydane na zakup 28 mszałów: 20 114 zł
Środki obecnie dostępne w funduszu: 12 217,36 zł

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:

11 2130 0004 2001 0597 9745 0001

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.

wtorek, 4 lipca 2017

Wakacje z tradycją - propozycja dla Mężczyzn

Serdecznie zapraszamy mężczyzn chętnych do wzięcia udziału w Pieszej Męskiej Pielgrzymce od Maryi do Józefa (z Częstochowy do Kalisza).

Pielgrzymka wyrusza z Jasnej Góry 26 sierpnia w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, kończy się 30 sierpnia Mszą świętą w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.


Regulamin Pielgrzymki i wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie dojozefa.pl

Pierwsza Msza 26 sierpnia o godz. 6.00 przed Cudownym Obrazem jest Mszą w formie zwyczajnej. Z tej okazji przyjeżdża Arcybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński, który wspiera to dzieło i Ofiarę Mszy Świętej składa w intencji Pielgrzymów.

W pozostałe dni Msze święte są sprawowanie w formie nadzwyczajnej.

Msza w Kaliszu przed Obrazem Świętej Rodziny odbędzie się o godz. 14.00

sobota, 1 lipca 2017

Gdzie wierni pragną tradycyjnej Mszy?

Poniżej zamieszczamy kontakty do liderów grup Summorum Pontificum, które starają się o regularną Mszę trydencką. 
Skontaktuj się z liderem jeśli także pragniesz tradycyjnej Mszy w tej okolicy!  

Aktualna lista z kontaktami do liderów jest dostępna na stronie StabilnaGrupa.pl


Diecezja Bielsko-Żywiecka

   Archidiecezja Gdańska

   • Dekanat Gdańsk - Siedlce  email

   Archidiecezja Katowicka

   Diecezja Legnicka

   Diecezja Łomżyńska

   • Wysokie Mazowieckie email

   Archidiecezja Łódzka

   • Aleksandrów Łódzki email

   Diecezja Radomska

   Diecezja Tarnowska

   Diecezja Włocławska

   Archidiecezja Wrocławska

   • Dekanat Wrocław - Południe email

   Napisz na pomoc@unavocepolonia.pl jeśli chciałbyś dodać kontakt do siebie na tej liście. 


   niedziela, 25 czerwca 2017

   Msza tradycyjna w Polsce w liczbach - 10 lat Summorum Pontificum

   Fot. Joseph Shaw
   Dziesięć lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum przez Benedykta XVI, w Polsce jest 40 kościołów i kaplic z regularnie odprawianą coniedzielną Mszą trydencką. To o sześć miejsc więcej niż rok temu. W około 80 miejscach stara Msza jest celebrowana regularnie, lecz nie co niedzielę. Pełna lista miejsc jest dostępna na naszej mapie oraz na liście duszpasterstw.

   Msza coniedzielna jest dostępna w dwóch trzecich diecezji w Polsce, chociaż w zaledwie ułamku procenta wszystkich parafii w Polsce.

   Regularne celebracje Mszy tradycyjnej odbywają się praktycznie w każdej diecezji w Polsce, statystycznie w co dziesiątym dekanacie i w co setnej parafii.

   W szczegółach sytuacja w Polsce wygląda następująco:


   40 miejsc z coniedzielną Mszą tradycyjną 
   (5 w 2007 r.)


   0.39% parafii
   3.8% dekanatów 
   63% diecezji


   ➤119 wszystkich miejsc (kościołów, kaplic), gdzie regularnie celebrowana jest (w tym co niedzielę) Msza tradycyjna w Polsce
   (9 w 2007 r.)

   1,15% parafii
   9.3% dekanatów 
   praktycznie każda diecezja   12 polskich księży inkardynowanych w tradycyjnych instytutach kapłańskich Papieskiej Komisji Ecclesia Dei 
   (3 w 2007 r.)   6 w Bractwie Kapłańskim Św. Piotra 
   6 w Instytucie Dobrego Pasterza