poniedziałek, 19 grudnia 2016

Msze Roratnie w Bytomiu

ks. Paweł Gwóźdź
Od początku Adwentu, codziennie o 19.00 w bytomskim kościele św. Ducha przy ul Krakowskiej, odprawiane są uroczyste msze roratnie z kazaniami opartymi o brewiarzowe czytania z Księgi Izajasza. Msze odprawia i kazania wygłasza duszpasterz bytomskiej wspólnoty tradycyjnych katolików - ksiądz Paweł Gwóźdź.