czwartek, 20 października 2016

Tradiclaromontana 2016 - zapisy pielgrzymów indywidualnych

Źródło: tradiclaromontana.blogspot.com
Wszyscy pielgrzymi organizujący swój udział w pielgrzymce Tradiclaromontana 2016 we własnym zakresie, proszeni są o wypełnienie oraz przesłanie specjalnego internetowego formularza celem zgłoszenia swojego udziału.  Po wypełnieniu oraz przesłaniu formularza, pielgrzym otrzyma potwierdzenie przyjęcia formularza w formie wiadomości e-mail. Organizator pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom indywidualnym żadnych świadczeń.

Indywidualni pielgrzymi pełnoletni celem dopełnienia formalności zapisu winni wnieść składkę na koszty organizacyjne pielgrzymki, której wysokość uzależniona jest od formy udziału w pielgrzymce:
  • udział dwudniowy w pielgrzymce – 15 zł; 
  • udział jednodniowy w pielgrzymce – 10 zł.
Wszyscy zarejestrowani pielgrzymi indywidualni otrzymają identyfikatory pielgrzymki. Odbioru identyfikatora należy dokonać bezpośrednio po przybyciu na Jasną Górę. Identyfikatory będą wydawane przez wolontariuszy w Sali Rycerskiej obok furty klasztornej w wyznaczonych godzinach (Piątek 12:45-13:15 17:30-19:30; Sobota 8:15-10:15). Składka na koszty organizacyjne pielgrzymki finansuje: koszty liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej oraz wszelkie inne liczne koszty organizacyjne.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej pielgrzymki