niedziela, 28 sierpnia 2016

Msza w rycie starosłowiańskim w Welhradzie.

Strona z Głagolickiego
Mszału Rzymskiego z 1486r

źródło: Wikipedia
Dnia 16 września bieżącego roku o godzinie 15:30, dobrze znany w środowisku tradycjonalistów katolickich, biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie - Atanazy Schenider będzie celebrować Mszę Świętą w rycie starosłowiańskim. 

Ryt ten nie różni się niczym od klasycznego rytu rzymskiego poza językiem sprawowania. A jest nim język staro-cerkiewno-słowiański. Mało kto wie, że liturgia w tej mowie, oprócz - co wydaje się oczywiste - chrześcijańskiego wschodu, sprawowana była także w Kościele zachodnim. Msze w tym rycie odprawiane były do późnego średniowiecza na terenach zamieszkałych przez ludy słowiańskie (obecna Chorwacja i Bośnia, Czechy - ale także i Polska - m.in w Oleśnica i krakowski Kleparz). Obrządek ten sięga czasów świętych patronów Europy - braci sołuńskich - Cyryla i Metodego i na terenach Dalmacji sprawowany był praktycznie nieprzerwanie przez 12 wieków, aż do czasów po Soborze Watykańskim 2-gim, kiedy zastąpiono go NOMem. Od lat 20-tych do 60-tych ubiegłego wieku, na mocy indultu papieża Piusa XI-ego msze w rycie starosłowiańskim odprawiano również kilka razy do roku w ówczesnej Czechosłowacji. Warto dodać, że księgi liturgiczne tego rytu zapisywane były zarówno alfabetem łacińskim, jak i najstarszym alfabetem słowiańskim - głagolicą.

Wizyta biskupa Scheindera w Republice Czeskiej, odbędzie się na zaproszenie Una Voce Republiki Czeskiej i potrwa 3 dni (16-18 września bieżącego roku). Wszystkie informacje o tej wizycie można uzyska pod tym linkiem: http://una-voce.cz