środa, 31 sierpnia 2016

Peter Kwasniewski : Czy tradycyjni katolicy to dziwacy?

Jakże często zdarza nam się słyszeć, w taki czy inny sposób wyrażone, stwierdzenie, że katolicy tradycyjni są „dziwaczni”, że dziwaczny jest nasz styl ubierania się, rzeczy, do których pałamy gorliwością, nasze przywiązanie do liturgii, trzymanie się dawnych sposobów postępowania, skłonność do unikania popularnych rozrywek itp. Jakże często słyszymy w dobrej wierze serwowaną nam radę, byśmy w swoich gustach, opiniach i praktykach strzegli się, aby zanadto nie odróżniać się od otoczenia.
To prawda, że nie należy celowo kultywować dziwactw, odmienności czy pretensjonalnych póz, gdyż są one wyrazem próżności. Ponadto ludzie pragnący wywierać dobry wpływ na bliźnich, z którymi się stykają, powinni cechować się pewną naturalnością. A jednak zbyt często rada wspomniana powyżej zdaje się zawierać także przekaz podprogowy: „Wmieszajcie się w ten zsekularyzowany świat, przestańcie mu się sprzeciwiać z takim uporem. To, co ludzie robią i myślą, jest przecież przeważnie w porządku, trzeba iść z duchem czasu, wszak Duch wieje, kędy chce. Nie stawiajcie oporu kulturze tolerancji, nieformalnego stylu, wygody czy stymulacji medialnej. Tak naprawdę musicie przejąć wszystko, co nowoczesne, i przemienić to w środki Nowej Ewangelizacji!”

Początek roku szkolnego w szkole św. Kazimierza w Białymstoku

W sobotę 3 września Mszą świętą o godz. 8:00 w kościele Imienia Maryi przy białostockim Duszpasterstwie Tradycji Katolickiej zostanie zainaugurowany nowy rok w Szkole Podstawowej św. Kazimierza Królewicza. Szkoła mieści się w budynkach duszpasterstwa i prowadzi edukację domową dla dzieci. Dla chętnych w ciągu roku prowadzone są dodatkowe zajęcia z religii, łaciny, angielskiego i zajęć teatralnych. Dzieci wspólnie wystawiają Akademię ku czci Niepokalanego Poczęcia, Jasełka oraz przedstawienie ku czci patrona szkoły św. Kazimierza Królewicza. Szkołę prowadzi Fundacja „Vexilla Regis” działająca przy białostockim Duszpasterstwie, a opiekę duchową sprawują księża z Instytutu Dobrego Pasterza.  

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Odnaleźć Boga w tym, co zwyczajne… i nadzwyczajne - wywiad z przeorem benedyktynów z Nursji

Przeor Cassian Folsom OSB, przełożony benedyktyńskiego klasztoru w Nursji (miejscu urodzin św. Benedykta), niedawno odwiedził Londyn. W tym czasie jeden z redaktorów Mass of Ages spotkał się z nim, by porozmawiać o Mszy tradycyjnej i życiu zakonnym.

Mass of Ages: Jako mnich w klasztorze, który, jak wierzę, roztacza opiekę nad miejscowymi parafiami, jakie są według Ojca główne różnice między liturgicznymi potrzebami a możliwościami klasztoru i parafii?

O. Cassian Folsom: Po pierwsze, nie jesteśmy odpowiedzialni za parafie. Pomagamy w niedzielę w miejscowej parafii, odprawiając Mszę Świętą. Nie sprawujemy opieki duszpasterskiej nad wiernymi, lecz znam klasztory, które wykonują pracę tego rodzaju. Nasz klasztor ogranicza się do pomocy lokalnemu proboszczowi. Jednakże potrafię udzielić odpowiedzi na to pytanie, która, jak sądzę, zainteresuje Pana i Państwa czytelników.
Na ogół klasztor posiada więcej środków niż parafia pod względem zasobów ludzkich i materialnych. Częścią naszego charyzmatu jest życie liturgiczne, więc wkładamy wiele czasu, energii i pieniędzy we właściwe przygotowanie świętej liturgii. Większość parafii tego nie robi. Zazwyczaj, przynajmniej w regionie, w którym mieszkamy, jest niewielu księży. Najczęściej sprawują oni podstawową opiekę duszpasterską, którą mogą zaoferować wiernym. Zatem klasztory mają szczególne miejsce w Kościele, umożliwiając katolikom – przynajmniej w naszym klasztorze – doświadczenie klasycznego rytu rzymskiego w stylu zakonnym. Kiedy papież Paweł VI w roku 1964 ogłosił św. Benedykta patronem Europy, pojechał na Monte Cassino, by rekonsekrować opactwo po jego rekonstrukcji. Z tej okazji wezwał benedyktyńskich opatów, by w swych klasztorach zachowali chorał, łacinę i dziedzictwo liturgicznej tradycji Kościoła – miało to miejsce po opublikowaniu Sacrosanctum Concilium. Wzięliśmy sobie ten apel do serca. To właśnie to oferujemy wiernym w naszym klasztorze.

Mass of Ages: Mnisi są wezwani do wykonywania opus Dei, a liturgia jest dla Ojca bardzo ważna. Czy zatem mnisi muszą posiadać pewien rodzaj liturgicznej mentalności?

niedziela, 28 sierpnia 2016

Msza w rycie starosłowiańskim w Welhradzie.

Strona z Głagolickiego
Mszału Rzymskiego z 1486r

źródło: Wikipedia
Dnia 16 września bieżącego roku o godzinie 15:30, dobrze znany w środowisku tradycjonalistów katolickich, biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie - Atanazy Schenider będzie celebrować Mszę Świętą w rycie starosłowiańskim. 

Ryt ten nie różni się niczym od klasycznego rytu rzymskiego poza językiem sprawowania. A jest nim język staro-cerkiewno-słowiański. Mało kto wie, że liturgia w tej mowie, oprócz - co wydaje się oczywiste - chrześcijańskiego wschodu, sprawowana była także w Kościele zachodnim. Msze w tym rycie odprawiane były do późnego średniowiecza na terenach zamieszkałych przez ludy słowiańskie (obecna Chorwacja i Bośnia, Czechy - ale także i Polska - m.in w Oleśnica i krakowski Kleparz). Obrządek ten sięga czasów świętych patronów Europy - braci sołuńskich - Cyryla i Metodego i na terenach Dalmacji sprawowany był praktycznie nieprzerwanie przez 12 wieków, aż do czasów po Soborze Watykańskim 2-gim, kiedy zastąpiono go NOMem. Od lat 20-tych do 60-tych ubiegłego wieku, na mocy indultu papieża Piusa XI-ego msze w rycie starosłowiańskim odprawiano również kilka razy do roku w ówczesnej Czechosłowacji. Warto dodać, że księgi liturgiczne tego rytu zapisywane były zarówno alfabetem łacińskim, jak i najstarszym alfabetem słowiańskim - głagolicą.

Wizyta biskupa Scheindera w Republice Czeskiej, odbędzie się na zaproszenie Una Voce Republiki Czeskiej i potrwa 3 dni (16-18 września bieżącego roku). Wszystkie informacje o tej wizycie można uzyska pod tym linkiem: http://una-voce.cz

sobota, 27 sierpnia 2016

Całoroczny kurs śpiewu gregoriańskiego

Źródło: Wikipedia
Środowisko wiernych tradycji łacińskiej z Bielska Białej zaprasza wszystkich, którzy chcą poznać najpiękniejszy śpiew Kościoła – chorał gregoriański - i jeszcze pełniej uczestniczyć w Mszy Świętej celebrowanej w starodawnej łacińskiej formie do udziału w całorocznym kursie śpiewu gregoriańskiego. 

Miejsce kursu - salka ,,na wikarówce” przy kościele św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach Krakowskich, ul. Cyprysowa 25. Próby śpiewu odbywać się będą w każdą niedzielę od 4 września 2016 r. do końca czerwca 2017 r. i trwać będą od godz. 14.30 do 14.55. 

Program kursu obejmuje naukę śpiewu następujących stałych części mszalnych: 
1. Missa XI Orbis Factor. 
2. Missa XVII in Dominicis Adventus et Quadragesimae. 
3. Missa I Lux et origo. 
4. Missa VIII De Angelis. 
5. Missa IX Cum Iubilo.
oraz Credo III, Asperges me, Vidi aquam i 4 antyfon: 
1. Alma Redemptoris Mater. 
2. Ave Regina caelorum. 
3. Regina caeli. 
4. Salve Regina. 

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich, bez względu na umiejętności, doświadczenie, wiek czy predyspozycje. Do kursu można włączać się w dowolnym momencie. Kurs jest bezpłatny.

Docebo - edukacyjna gra liturgiczna

Polecamy ciekawą grę, która uczy słownictwa religijnego, w tym także nazewnictwa niemal wszystkich przedmiotów liturgicznych. Gra ułatwia naukę religijnego słownictwa języka angielskiego. Wiele rysunków nawiązuje do Mszy tradycyjnej. 

Zamieszczamy fragment wywiadu ze strony gry: docebo.pl

Skąd pomysł na taką grę?
Dwie rzeczy złożyły się na jej powstanie.

Kiedyś byłem z wizytą u mojej siostry w Anglii. Okazało się, że moi siostrzeńcy (Filip i Jan) nie znają wielu pojęć religijnych. Pomyślałem, że jako wujek-ksiądz powinienem się zatroszczyć o ich wiedzę religijną. Zastanawiałem się, jak to zrobić na odległość…
Druga sprawa związana jest z uświadomieniem sobie, że wiedza religijna wielu katolików (nie tylko moich siostrzeńców) jest na bardzo niskim poziomie. Oglądając, popularne w społeczeństwie teleturnieje, możemy się o tym przekonać. Gdy ich uczestnicy nie potrafią często odpowiedzieć na elementarne pytania dotyczące Jezusa Chrystusa, Kościoła czy Pisma Świętego, czuję się zawstydzony. Te pytania okazują się za trudne dla ludzi, którzy imponują niemałą wiedzą ogólną. Niestety, zdecydowana większość z nich to katolicy, którzy na etapie szkoły podstawowej i średniej uczęszczali na katechezę, i na tym – jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy religijnej – niestety poprzestali. Nie czują obecnie potrzeby, więcej – obowiązku, by pogłębiać swoją wiarę i realizować polecenie Chrystusa skierowane do każdego ochrzczonego i bierzmowanego: „Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15), co znaczy: nauczajcie samych siebie i wszystkich, których spotkacie na drodze waszego życia. Ta gra, to pierwszy krok jaki chcę zaproponować w szerzeniu idei zdobywania wiedzy religijnej katolikom. To przedmioty i ludzie, z którymi spotykamy się w przestrzeni kościoła, dlatego warto, żebyśmy potrafili je nazywać i wiedzieć o nich chociaż podstawowe rzeczy.

czwartek, 25 sierpnia 2016

Msza za prowadzących edukację domową

Źrodło: www.diecezja.waw.pl/wielgolas
W niedzielę, w sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Wielgolesie k. Latowicza na Mazowszu, tradycyjna Msza święta o godz. 15.30, będzie sprawowana w intencji rodzin wychowujących i nauczających dzieci w domu. 

Po Mszy Św. rodziny spotkają się na herbacie w "Kazimierzówce" koło plebanii.

Pielgrzymka Tradycji Łacińskiej do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu

Źródło: www.facebook.com/tradycja.koszalin/
Środowiska tradycyjne Polski północno-zachodznie zapraszają na Pielgrzymkę Tradycji Łacińskiej do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu, która odbędzie się 8 października A. D. 2016.

Skrzatusz należy do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, położony jest w województwie wielkopolskim, nieopodal Piły. Pielgrzymka ma być również sposobnością do integracji wiernych przywiązanych do klasycznej formy rytu rzymskiego: spodziewane są grupy wiernych nie tylko z północno-zachodniej Polski, ale i z innych części kraju oraz Niemiec.

Historia sanktuarium jest niezwykle interesująca, obfituje w cuda, zatwierdzane przez władze kościelne; wśród łask otrzymywanych za pośrednictwem Matki Boskiej Bolesnej dominują uzdrowienia.

W 1680 roku Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu nawiedził król Jan III Sobieski, prosząc Matkę Bożą o zwycięstwo nad Turkami. Nową, barokową świątynię wzniesiono w latach 1687-1694 jako wotum dziękczynne między innymi za wiktorię wiedeńską.

Program:
  • 10.30 zwiedzanie sanktuarium 
  • 11.00 konferencja – ks. Dawid Pietras „Rola języka łacińskiego w liturgii Kościoła”, przygotowanie do Mszy Świętej 
  • 12.00 uroczysta Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim z asystą wyższą celebrans – ks. Dawid Pietras, kazanie wygłosi ks. Adam Wakulicz 
  • 13.30 przerwa obiadowa 
  • 14.00 Droga Krzyżowa 
Zgłoszenia grup zorganizowanych (orientacyjna liczba pielgrzymów, dane księdza - opiekuna grupy lub innej osoby kontaktowej, zapotrzebowanie na obiady) prosimy zgłaszać w wiadomości: https://www.facebook.com/tradycja.koszalin/ lub pod numerem tel. 796-840-721.

Pielgrzymka tradycjonalistów do Skrzatusza  odbywa się po raz drugi. Relację z zeszłorocznej można znaleźć na naszym portalu.

wtorek, 23 sierpnia 2016

Spotkanie młodzieży Tradycji Katolickiej

Źródło: Środowisko Tradycji Katolickiej w Poznaniu
W Poznaniu, w kościele pw. Maryi Królowej (Rynek Wildecki 4), odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży organizowane przez Środowisko Tradycji Katolickiej w Poznaniu. 

W we wtorek, 20. września, o godz. 17.00 Mszę świętą w NFRR odprawi ks. Marcin Kostka FSSP, a po niej, o godz. 18.00, będzie miało miejsce spotkanie formacyjne. 

Spotkanie ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają na nie wszystkie osoby zainteresowane tradycyjną tematyką. Wydarzenie można śledzić także na Facebooku.

sobota, 20 sierpnia 2016

Fundusz mszałów : Podarowaliśmy piętnasty mszał


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Przede wszystkim chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy często bardzo hojnie wspierają naszą akcję. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży rozpoczynających celebracje tradycyjnej Mszy, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.


Od października 2014 roku zakupiliśmy i podarowaliśmy już 15 mszałów, które są wykorzystywane w całej Polsce do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Obecny stan zbiórki wygląda następująco:
Zebrane środki: 13 858,61 zł
Środki wydane na zakup 15 mszałów: 11 020,00 zł
Środki obecnie dostępne w funduszu: 2 838,61 zł

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:

11 2130 0004 2001 0597 9745 0001

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.

piątek, 19 sierpnia 2016

Tradycyjna pielgrzymka do Matki Bożej Bolesnej

Źródło: OŚTŁ
Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej zaprasza serdecznie do udziału w pielgrzymce do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na wzgórzu Cvilin w Krnovie (Republika Czeska) w sobotę, 17. września 2016 roku. 

Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 11.00 konferencją duchową wygłoszoną w kościele. Następnie, o godz. 12.00, będzie sprawowana uroczysta Msza święta z asystą wyższą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z kazaniem. 

Po Mszy świętej, ok. godz. 13.30, zaplanowany jest czas wolny, w którym pielgrzymi będą mogli się posilić i zwiedzić malownicze okolice sanktuarium. Ostatnim punktem pielgrzymkowego programu będzie Droga Krzyżowa odprawiona na otaczającej kościół kalwarii (w razie niepogody – w kościele) o godz. 15.00.

Więcej informacji o pielgrzymce, w tym wskazówki, jak dojechać na Cvilin, można znaleźć na stronie Opolskiego Środowiska Tradycji Łacińskiej

sobota, 13 sierpnia 2016

Tradycyjni pielgrzymi w drodze do Matki

Źródło: Biało-Czarno-Czerwona
Po raz 22. zmierza z Warszawy na Jasną Górę, w ramach Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup "17", skupiająca tradycjonalistów Grupa Biało-Czarno-Czerwona. W ciągu kilkudniowego marszu, który rozpoczął się w święto Przemienienia Pańskiego (6. sierpnia), pątnicy znosząc trudy marszu w upale czy deszczu, modlą się i słuchają rozważań, które w tym roku poświęcone są głownie sprawom ostatecznym człowieka: śmierci, sądowi i życiu wiecznemu. 

Grupa jak zawsze podtrzymuje swoje zwyczaje, które wyróżniają ją spośród innych idących w pielgrzymce. Są nimi: codzienna Msza święta w formie nadzwyczajnej, używanie w modlitwie języka łacińskiego, praktykowanie form tradycyjnej pobożności ludowej i wyraźnie pokutny duch pielgrzymowania oraz charakterystyczne proporce i sztandary . 

Źródło: Biało-Czarno-Czerwona

piątek, 12 sierpnia 2016

Ars Celebrandi A.D. 2016 w obiektywie

Wczoraj zakończyły się warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi - największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie o takim charakterze. W tym roku także, na prośbę uczestników, spotkanie w Licheniu nabrało także charakteru rekolekcyjnego. Podczas sprawowanej każdego dnia Mszy uroczystej kapelani warsztatów - ks. Paweł Korupka i ks. Bartosz Gajerski - głosili kazania na temat siedmiu grzechów głównych.

Na tegorocznej edycji Ars Celebrandi gościł ks. bp. Wiesław Mering, ordynariusz włocławski, oraz znana obrończyni życia z Kanady - Mary Wagner. 

Zachęcamy do zapoznania się z bogatą dokumentacją fotograficzną z zakończonych warsztatów. Pod każdą z dat znajduję się link do fotogalerii przygotowanej przez organizatorów.

 
Autor: Anna Chojowska-Szymańska
Autor: Anna Chojowska-Szymańska„Jestem wdzięczny za tro­skę o popraw­ność, piękno i poboż­ność litur­gii”

Autor: Tomasz Mreńca, Ars Celebrandi
W wtorek, 9. sierpnia 2016 roku, w wigilię święta św. Wawrzyńca, w odbywających się w Licheniu warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi wziął udział miejscowy ordynariusz, ks. bp Wiesław Mering. 

W bazylice licheńskiej, wypełnionej przez licznie zgromadzone duchowieństwo i świeckich uczestników warsztatów, odprawiona została uroczysta Missa coram episcopo, w czasie której biskup włocławski wygłosił kazanie. Zauważył w nim m.in.:
Jestem wdzięczny orga­ni­za­to­rom warsz­ta­tów za ich tro­skę. Ta tro­ska może być kło­po­tliwa dla mnie, poprzez moje uczest­nic­two, bo muszę powie­dzieć otwar­cie, nigdy jako biskup nie uczest­ni­czy­łem w tak sta­ran­nie przy­go­to­wa­nej i tak peł­nej wymow­nych zna­ków litur­gii Mszy świę­tej, ale jestem wdzięczny za tę cześć dla Naj­święt­szego Sakra­mentu, któ­rej daje­cie dowód. (...) Zatem jestem wdzięczny za całą tę tro­skę o popraw­ność, piękno i poboż­ność litur­gii, która prze­cież według sta­rych reguł — całe moje poko­le­nie księży zna te reguły dosko­nale — powinna być spra­wo­wana („Rite, attente, accu­rate, devote”). Jestem pewien, że tu wła­śnie to się dzieje, stąd te moje słowa uzna­nia.
Źródło: Ars Celebrandi
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem homilii, opublikowanym na stronie internetowej Ars Celebrandi. Na facebookowym profilu warsztatów można natomiast zobaczyć bogatą galerię zdjęć z tej wyjątkowej celebry. 

sobota, 6 sierpnia 2016

Rodzina Bogiem silna, czyli o spotkaniach Tradicamp2016

Uroczystą Mszą Świętą z asystą wyższą w kościele św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach zwieńczono VII Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej - Tradicamp2016. Wspólnota Tradycji Łacińskiej po raz kolejny spotkała się, aby formować siebie jako autentyczną i wielopokoleniową wspólnotę kościelną. Wspólnotę, która istnieje w doczesnej rzeczywistości, ale żyje duchem liturgii i tym duchem ubogaca cały Kościół. Spotkania te były również jak co roku okazją do wspólnego świętowania rocznicy wydania Motu Proprio Summorum Pontificum.

Czytaj więcej: http://www.tradicamp.pl/aktualnosci/rodzina-bogiem-silna-czyli-o-spotkaniach-tradicamp2016-00.html