poniedziałek, 27 czerwca 2016

Uroczysta Msza z polifonią w święto śś. Piotra i Pawła

W środę, 29 czerwca odbędzie się Mszę świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, podczas której Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego wykona Mszę D-dur op. 86 Antonína Dvořáka na chór i organy. Liturgia będzie sprawowana w formie uroczystej z asystą diakona i subdiakona (Missa solemnis). Rozpoczęcie o godzinie 19:30 w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa (oo. jezuici) przy ul. Kopernika 26 w Krakowie.

 Msza D-dur op. 86 Antonína Dvořáka powstała w roku 1887 na zamówienie Josefa Hlavki, architekta i mecenasa sztuki, przyjaciela kompozytora. Utwór miał uświetnić uroczystość konsekracji nowej kaplicy zamku w Lužanach. Partię organów wykona Henryk Krawczyk, zaś całość poprowadzi Ewa Kieres. Propria (części zmienne Mszy) zostaną wykonane przez scholę działającą przy Fundacji św. Grzegorza Wielkiego.

 Więcej informacji można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku.