środa, 8 czerwca 2016

Tradicamp 2016 - warsztaty chorałowe

W ramach corocznego, wakacyjnego spotkania Tradicamp, odbędzie się  warsztat chorału gregoriańskiego, realizowany w pełni ducha liturgii w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Uczestnicy warsztatu  biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz wykonują śpiewy podczas codziennej liturgii w formie nadzwyczajnej, gromadzącej Uczestników spotkań Tradicamp.

Warsztat chorałowy jest również okazją do poznana wiernych tradycji łacińskiej z całego kraju oraz wymiany doświadczeń z chórzystami wykonującymi śpiewy gregoriańskie w różnych wspólnotach.
Jura Krakowsko-Częstochowska 3 -9 lipca A.D.2016
W programie: wykłady teoretyczne, nauka śpiewu gregoriańskiego, emisja głosu i technika śpiewu
a ponadto wspólna modlitwa, formacja i integracja wspólnoty

Warsztat prowadzą:
Mariusz Perkowski - Dyrygent Schola Gregoriana Sancti Casimiri
Bartosz Izbicki - Dyrygent

Informacje i zapisy:
Tel.: - 506 973 360
e-mail: info@tradicamp.pl

Więcej informacji można znaleźć na Facebooku.