czwartek, 30 czerwca 2016

Polski skauting katolicki

Skauci Świętego Bernarda z Clairvaux (SSBC) to organizacja wychowująca według metody tradycyjnego skautingu katolickiego, czyli klasycznych wzorów i wartości, co przekłada się na praktykę tradycyjnej teologii, duchowości i dyscypliny Kościoła. 

Dodatkowo jej specyfiką jest zaangażowanie na rzecz przedsoborowej liturgii i wykorzystywanie skarbów Tradycji Kościoła w procesie wychowawczym. 


Organizacja powstała w 2008 roku i stale rozrasta się. Pojawiają się nowe środowiska i nowe jednostki. Żeby jak najwięcej ludzi miało okazję przeżycia skautowej przygody i aby móc skutecznie pomagać rodzinom w katolickim wychowaniu ich dzieci, SSBC potrzebuje pomocy. Fundamentem działania organizacji są odpowiednio uformowani młodzi ludzie, którzy będą szefami w jednostkach. Dlatego też do dalszego rozwoju SSBC potrzebuje nie tyle pieniędzy, co młodych mężczyzn w wieku 17-30 lat, którzy poświęcą swój czas i podejmą się pracy wychowawczej w jednostkach skautowych.

Źródło tekstu i grafik: facebook.com/skauci