niedziela, 26 czerwca 2016

Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej

Już za tydzień w niedzielę 3 lipca Mszą Świętą solenną o godz. 17:30 oraz uroczystymi Nieszporami ludowymi rozpoczną się doroczne Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp2016. Spotkania te nie są rekolekcjami ani dniami skupienia. Mają one na celu przemienianie wspólnot Tradycji Łacińskiej w autentyczną wspólnotę kościelną o wymiarze krajowym, poprzez integrację lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Tradicamp2016 to czas spotkań duszpasterzy, rodzin, młodzieży, dzieci i seniorów, tych, którzy w naszej wspólnocie są od dawna i tych, którzy dopiero ją poznają. Spotkań różnorodnych – od wzniosłych dyskusji, poprzez leśne spacery i ogniska, aż po biesiadne świętowanie. Wszystko to osadzone jest w codziennym rytmie świętej liturgii  i tworzy atmosferę wręcz parafialną. Spotkania Tradicamp ukazują, że Tradycja Łacińska to wspólnota wiernych, których codzienność wykracza poza przestrzeń ściśle sakralną i odnajduje się w danej i zadanej przez Boga doczesnej rzeczywistości.