czwartek, 30 czerwca 2016

Wtajemniczenie chrześcijańskie w starym rycie

fot. Joanna M. Kaczor
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że we wspólnotach tradycyjnych w Polsce odbywają się chrzty i uroczystości pierwszej Komunii świętej dzieci wiernych korzystających z posługi sakramentalnej w dawnej formie rytu rzymskiego. W największych środowiskach regularnie udzielany jest także młodzieży sakrament bierzmowania. Rzadko jednak zdarza się, aby w jednym dniu wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego - sprawowane wg tradycyjnych ksiąg liturgicznych - przyjął dorosły katechumen. 

Takie wydarzenie miało miejsce w uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie, w kościele pw. Św. Józefa. Szafarzem wszystkich sakramentów był ks. Paweł Korupka, opiekuna Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior

Chrzest święty (fot. Joanna M. Kaczor)
Bierzmowanie (fot. Joanna M. Kaczor)
Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu Mszy świętej (fot. Joanna M. Kaczor)
Wykorzystane w artykule zdjęcia pochodzą z portalu Facebook.

Polski skauting katolicki

Skauci Świętego Bernarda z Clairvaux (SSBC) to organizacja wychowująca według metody tradycyjnego skautingu katolickiego, czyli klasycznych wzorów i wartości, co przekłada się na praktykę tradycyjnej teologii, duchowości i dyscypliny Kościoła. 

Dodatkowo jej specyfiką jest zaangażowanie na rzecz przedsoborowej liturgii i wykorzystywanie skarbów Tradycji Kościoła w procesie wychowawczym. 


Organizacja powstała w 2008 roku i stale rozrasta się. Pojawiają się nowe środowiska i nowe jednostki. Żeby jak najwięcej ludzi miało okazję przeżycia skautowej przygody i aby móc skutecznie pomagać rodzinom w katolickim wychowaniu ich dzieci, SSBC potrzebuje pomocy. Fundamentem działania organizacji są odpowiednio uformowani młodzi ludzie, którzy będą szefami w jednostkach. Dlatego też do dalszego rozwoju SSBC potrzebuje nie tyle pieniędzy, co młodych mężczyzn w wieku 17-30 lat, którzy poświęcą swój czas i podejmą się pracy wychowawczej w jednostkach skautowych.

Źródło tekstu i grafik: facebook.com/skauci

środa, 29 czerwca 2016

Kwestia wszechobecnej Mszy cichej i rzadko odprawianej Mszy śpiewanej

Cantabiles mihi erant justificationes tuae in loco peregrinationis meae. 
Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. – Psalm 118:54

Gdyby ktoś chciał opisać Mszę cichą jednym słowem, mógłby to być POKÓJ. A gdyby ktoś szukał słowa do opisania Mszy śpiewanej, mogłaby to być CHWAŁA. Są to dwa aspekty tajemnicy ogłoszonej w pieśni aniołów: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2:14). Bóg na wysokości zasługuje, by otrzymać ofiarę z tego co jest najpiękniejsze i najdostojniejsze, co widzimy w Missa cantata, jeszcze bardziej w Mszy solennej, a najbardziej w Mszy pontyfikalnej. Równie prawdziwe jest, że Syn Boży zamieszkał między nami jako Syn Człowieczy, z cichą pokorą ukazaną w cichej modlitwie i szlachetniej prostocie Mszy cichej [1]. Bez względu na to, czy jest cicha czy solenna, pełna przepychu czy pełna ciszy, tradycyjna Msza wprawia wiernego w stan rozmodlonej uwagi i pozostawia go w stanie prostodusznej adoracji [2].

Kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa Chrystusa. "Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie" - mówił  w czasach swego świętego proboszcza wieśniak w Ars modlący się przed tabernakulum. (…) Kontemplacja kieruje również wzrok na  tajemnice życia Chrystusa. W ten sposób uczy "wewnętrznego poznania Pana", by Go coraz bardziej kochać i iść za Nim. (KKK 2715)
Msza śpiewana była, i w pewnym sensie nadal jest, liturgią normatywną rytu rzymskiego. Nawet liturgie wschodnie są śpiewane co do zasady i to samo niegdyś tyczyło się liturgii rzymskiej. Jej forma śpiewana znacznie poprzedza rozwój Mszy recytowanej i według Magisterium jest nadal wzorem, kiedy zachodzą dogodne okoliczności do jej odprawienia [3].

wtorek, 28 czerwca 2016

Msza święta podczas Pieszej Pielgrzymki Warszawa - Gietrzwałd 2016

Podczas tej pielgrzymki tradycyjna Msza święta będzie sprawowana w następujących miejscowościach:

1 VII (1. piątek) Leszno (k. Błonia) godz. 19.45
2 VII (1. sobota) Leszno godz. 6.
3 VII (niedziela) Zakroczym godz. 6.15 (Ośrodek AT).
4 VII (poniedziałek) Nowe Miasto godz. 6.
5 VII (wtorek) Sulerzyż - po dojściu około godz. 9.
6 VII (środa) Stupsk godz. 6.15.
7 VII (1. czwartek) Wieczfnia Kościelna godz. 6.15.
8 VII (piątek) Łyna - po dojściu około 11.
9 VII (sobota) Gietrzwałd - po dojściu około 15. 
Po Mszy świętej: modlitwa przy cudownym źródle i Droga Krzyżowa.

Dla pewności czy nie zaistniały zmiany, można dzwonić tel. 536 601 190.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy na pielgrzymim szlaku! Ave Maria!

Wakacje z tradycją

Autor zdjęcia: Anita Rutkowska
Lipiec i sierpień są tradycyjnie miesiącami pielgrzymek, rekolekcji czy obozów organizowanych przez różne ruchy i stowarzyszenia kościelne. 

W tegorocznej ofercie wakacyjnej nie mogło zabraknąć także wydarzeń dla wiernych przywiązanych do tradycyjnego nauczania Kościoła i straszej formy liturgii. Są nimi (w kolejności chronologicznej):

poniedziałek, 27 czerwca 2016

ks. Wojciech Pobudkowski IBP - kolejny polski ksiądz w tradycyjnym instytucie

Z radością zawiadamiamy, że dnia 25 czerwca w Instytucie Dobrego Pasterza we Francji święcenia kapłańskie przyjął ks. Wojciech Pobudkowski. To już piąty Polak, który jest kapłanem w Instytucie Dobrego Pasterza.

Msze prymicyjne zostaną odprawione przez księdza Wojciecha w następujących miejscowościach:

  • Białystok - 29 czerwca, godz. 17
  • Włocławek (klasztor Karmelitanek Bosych) -  2 lipca, godz. 11
  • Brwinów - 3 lipca, godz. 15.00
  • Gietrzwałd - 9 lipca (Msza na zakończenie pielgrzymki)
  • Iłowo (woj. warmńsko-mazurskie) - 10 lipca, godz. 11
  • Jasna Góra - 15 sierpnia (Msza na zakończenie pielgrzymki)

Zdjęcie: Profil Facebookowy Instytutu Dobrego Pasterza

Uroczysta Msza z polifonią w święto śś. Piotra i Pawła

W środę, 29 czerwca odbędzie się Mszę świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, podczas której Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego wykona Mszę D-dur op. 86 Antonína Dvořáka na chór i organy. Liturgia będzie sprawowana w formie uroczystej z asystą diakona i subdiakona (Missa solemnis). Rozpoczęcie o godzinie 19:30 w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa (oo. jezuici) przy ul. Kopernika 26 w Krakowie.

 Msza D-dur op. 86 Antonína Dvořáka powstała w roku 1887 na zamówienie Josefa Hlavki, architekta i mecenasa sztuki, przyjaciela kompozytora. Utwór miał uświetnić uroczystość konsekracji nowej kaplicy zamku w Lužanach. Partię organów wykona Henryk Krawczyk, zaś całość poprowadzi Ewa Kieres. Propria (części zmienne Mszy) zostaną wykonane przez scholę działającą przy Fundacji św. Grzegorza Wielkiego.

 Więcej informacji można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku.

niedziela, 26 czerwca 2016

Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej

Już za tydzień w niedzielę 3 lipca Mszą Świętą solenną o godz. 17:30 oraz uroczystymi Nieszporami ludowymi rozpoczną się doroczne Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp2016. Spotkania te nie są rekolekcjami ani dniami skupienia. Mają one na celu przemienianie wspólnot Tradycji Łacińskiej w autentyczną wspólnotę kościelną o wymiarze krajowym, poprzez integrację lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Tradicamp2016 to czas spotkań duszpasterzy, rodzin, młodzieży, dzieci i seniorów, tych, którzy w naszej wspólnocie są od dawna i tych, którzy dopiero ją poznają. Spotkań różnorodnych – od wzniosłych dyskusji, poprzez leśne spacery i ogniska, aż po biesiadne świętowanie. Wszystko to osadzone jest w codziennym rytmie świętej liturgii  i tworzy atmosferę wręcz parafialną. Spotkania Tradicamp ukazują, że Tradycja Łacińska to wspólnota wiernych, których codzienność wykracza poza przestrzeń ściśle sakralną i odnajduje się w danej i zadanej przez Boga doczesnej rzeczywistości.


sobota, 18 czerwca 2016

Zakończenie zbiórki dla Sióstr Franciszkanek Niepokalanej

Zakończyliśmy naszą akcję zbiórki funduszy na wyposażenie kaplicy nowego domu Sióstr Franciszkanek Niepokalanej z Pniewnika. Hojność darczyńców przerosła nasze oczekiwania. Zebraliśmy w sumie na nasze konto 27 074,40 zł podczas gdy nasz pierwotny cel był na poziomie 4000 zł.

100 % zebranych funduszy zostało zagospodarowane zgodnie z celami wskazanymi Stowarzyszeniu Una Voce Polonia przez Siostrę Przełożoną domu z Pniewnika.

Kwota 11 648,60 zł została wydana na wyposażenie kaplicy: relikwiarze, świeczniki, lichtarze, monstrancję, tabernakulum, ornat, cztery komplety welonów, burs oraz manipularzy a także mszał do celebracji w formie nadzwyczajnej.

Zgodnie z życzeniem Sióstr, pozostała kwota (15 425,80 zł) będzie wydana w przyszłości i została przekazana Siostrom na konto bankowe.

W imieniu Stowarzyszenia Una Voce Polonia oraz Sióstr Franciszkanek chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli ten cel.

Każdy kto chciałby wesprzeć działalność naszego Stowarzyszenia może to zrobić poprzez darowizny na konto Stowarzyszenia nr: 11 2130 0004 2001 0597 9745 0001
lub poprzez system PayPal na adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl

środa, 15 czerwca 2016

Msza w Chrzanowie w czerwcu

Jak co miesiąc wierni z Chrzanowa i okolic będą mieli możliwość uczestnictwa we Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Tym razem Msza św. będzie miała miejsce w piątek 17 czerwca (święto św. Grzegorza Barbariego) i rozpocznie się o godz. 19:30 w kościele Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.

Celebracji towarzyszyć będzie śpiew chorału gregoriańskiego (missa cantata), a celebransem Liturgii po raz trzeci będzie miejscowy wikariusz — ks. Przemysław Druszcz.

Bieżące informacje o Mszach w Chrzanowie można znaleźć na stronie www.mszatrydencka.krakow.pl oraz wydarzeniu na Facebooku.

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Grupa JUVENTUTEM na ŚDM 2016

Wzorem poprzednich Światowych Dni Młodzieży Fœderatio Internationalis Juventutem pragnie zaprosić młodzież związaną z liturgią w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego na najbliższe ŚDM w Krakowie. W porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w Krakowie oraz zarządem Fœderatio Internationalis Juventutem organizację i przygotowania do tego wydarzenia prowadzi Krakowskie Duszpasterstwo Wiernych Liturgii Łacińskiej.

Informujemy, że pełne uczestnictwo w ramach Juventutem podczas ŚDM w Krakowie, możliwe będzie tylko poprzez internetową rejestrację na portalu głównym ŚDM w makrogrupie Juventutem i odpowiedniej zarejestrowanej grupie dla terytorium zamieszkania lub duszpasterstwa. Świątynią oficjalnie desygnowaną na wydarzenia Juventutem w klasycznym rycie rzymskim jest kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie przy ul. Grodzkiej. Kapłani zgłoszeni w ramach Juventutem będą mieli możliwość prywatnej celebry w tym kościele.


Dla uczestników ŚDM będą głoszone specjalne katechezy przez biskupów, sprawowane Msze w klasycznym rycie rzymskim oraz w ramach „Festiwalu Młodych” nieszpory pontyfikalne.

Zapraszamy do odwiedzenia stron ŚDM oraz Juventutem: 
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016: www.krakow2016.com 
Fœderatio Internationalis Juventutem: www.juventutem.org 

A także do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi: Dawidem Łukasikiem oraz Arturem Klasą: tradiwyd2016@gmail.com

Tekst i grafiki za http://fssp.pl/.

środa, 8 czerwca 2016

Tradicamp 2016 - warsztaty chorałowe

W ramach corocznego, wakacyjnego spotkania Tradicamp, odbędzie się  warsztat chorału gregoriańskiego, realizowany w pełni ducha liturgii w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Uczestnicy warsztatu  biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz wykonują śpiewy podczas codziennej liturgii w formie nadzwyczajnej, gromadzącej Uczestników spotkań Tradicamp.

Warsztat chorałowy jest również okazją do poznana wiernych tradycji łacińskiej z całego kraju oraz wymiany doświadczeń z chórzystami wykonującymi śpiewy gregoriańskie w różnych wspólnotach.
Jura Krakowsko-Częstochowska 3 -9 lipca A.D.2016
W programie: wykłady teoretyczne, nauka śpiewu gregoriańskiego, emisja głosu i technika śpiewu
a ponadto wspólna modlitwa, formacja i integracja wspólnoty

Warsztat prowadzą:
Mariusz Perkowski - Dyrygent Schola Gregoriana Sancti Casimiri
Bartosz Izbicki - Dyrygent

Informacje i zapisy:
Tel.: - 506 973 360
e-mail: info@tradicamp.pl

Więcej informacji można znaleźć na Facebooku.

Msza prymicyjna w formie nadzwyczajnej

Źródło: Wikipedia
Późna wiosna to tradycyjnie czas święceń kapłańskich w polskich diecezjach i zgromadzeniach zakonnych. Jak co roku niektórzy z neoprezbiterów odprawiają Msze święte z błogosławieństwem prymicyjnym w starszej formie rytu rzymskiego.

Jednym z nich będzie ks. Wojciech Baran z Archidiecezji Krakowskiej. Jego trydenckie prymicje będą miały miejsce w kościele św. Krzyża w Krakowie, podczas Mszy w najbliższą niedzielę (12. czerwca) o godz. 19.15. 

Zachęcamy także innych młodych kapłanów do nadsyłania informacji o swoich Mszach prymicyjnych w NFRR na nasz redakcyjny adres mailowy.

Muzyka w służbie Bogu. Tradycja liturgiczna naszych przodków

Kliknij aby powiększyć
Stowarzyszenie Brzozowski Ruch Konserwatywny wraz z Kolegium oo. Jezuitów w Starej Wsi i ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie (woj. podkarpackie) w dniu 19 czerwca o godzinie 13.00 organizuje uroczystość pod nazwą Muzyka w służbie Bogu. Tradycja liturgiczna naszych przodków.   

W ramach tej uroczystości ks. Wojciech Grygiel FSSP będzie celebrował Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego a muzykę liturgiczną wykona znany krakowski chór Octava Ensemble pod kierownictwem Zygmunta Magiery

wtorek, 7 czerwca 2016

Piesza pielgrzymka: Warszawa - Gietrzwałd 1-9 VII 2016

1 lipca z Milanówka do Gietrzwałdu na Warmii, wyruszy po raz dziesiąty coroczna, tradycyjna, piesza różańcowa pielgrzymka. Pątnicy dotrą do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej po dziewięciu dniach, zawierzając w Roku Miłosierdzia Panu Bogu, sprawy Kościoła, Ojczyzny i naszych Rodzin…

Pragnący wziąć udział w tej pielgrzymce, kontakt do organizatorów znajdą na plakacie…

Praktyczne informacje:

Zapraszmy na pielgrzymi szlak! Ave Maria!

środa, 1 czerwca 2016

Jak stopniowo i na stałe wprowadzić Mszę w formie nadzwyczajnej w parafii


Zapraszamy do zapoznania się z niezwykle ciekawym i oryginalnym przemówieniem ks. Milana Tismy na zakończenie pierwszego Kongresu Summorum Pontificum w Chile.

Ks. Milan Tisma jest kapelanem stowarzyszenia Magnificat, chilijskiej filii Una Voce. Jest również proboszczem w kościele św. Jana Bożego w Santiago. Ks. Milan sprawuje tradycyjną Mszę św. odkąd przyjął święcenia w 1997 r. z rąk kardynała Oviedo, który był wówczas arcybiskupem Santiago. W 1991, kiedy rozważał opuszczenie seminarium diecezjalnego ze względu na prześladowania, których doznawał z powodu przywiązania do tradycyjnej liturgii, ks. Tisma usłyszał słowa otuchy od arcybiskupa Oviedo, który dopiero co objął swój urząd i który obiecał mu swoje wsparcie i protekcję. Dzięki temu ks. Tisma mógł przyjąć świecenia z rąk arcybiskupa, który wkrótce potem zmarł. Tak pokrótce przedstawia się przeszłość tego kapłana, który odkrył tradycyjną liturgię w liceum dzięki jezuicie będącym wówczas kapelanem Magnificat.

Tematem konferencji ks. Tismy podczas kongresu Summorum Pontificum było odprawianie Mszy św. w rycie nadzwyczajnym na poziomie parafii. Oto główne punkty jego przemówienia.