czwartek, 26 maja 2016

Msze trydenckie w sanktuariach Ziemi Świętokrzyskiej

Church on the Saint Cross
W dniach 26-29 maja odbędzie się lubelska pielgrzymka po sanktuariach Ziemi Świętokrzyskiej, podczas której liturgia będzie sprawowana w tradycyjnej ("trydenckiej") formie rytu rzymskiego. Opiekunem pielgrzymów będzie ks. Mariusz Drygier. 

Główne celebracje podczas pielgrzymki odbędą się w następujących miejscach i terminach: 
- 26 maja w Piotrawinie o godz. 16.00: Nieszpory;
- 27 maja w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie o godz. 10.00: Msza święta;
- 27 maja w klasztorze oo. Bernardynów w Opatowie o godz. 16.00: Nieszpory;
- 28 maja w klasztorze na Świętym Krzyżu o godz. 9.15: Msza święta;
- 28 maja w klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku o godz. 16.00: Nieszpory;
- 29 maja w katedrze w Sandomierzu (w gościnie u Sandomierskiego Środowiska Tradycyjnej Liturgii) o godz. 15.30: Msza święta.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Zdjęcie: Wikimedia Commons, Kroco245

poniedziałek, 23 maja 2016

Kolejna parafia tradycyjna w kościele wybudowanym przez polskich emigrantów

Pisaliśmy już o parafii św. Jana Kantego w Chicago oraz parafii św. Stanisława w Milwaukee. Kościoły katolickie niegdyś budowane przez polonię w USA dzisiaj są przekazywane tradycyjnym instytutom na parafie gdzie odprawia się wyłącznie Mszę trydencką. Dzisiaj piszemy o trzecim takim polskim kościele w Stanach Zjednoczonych.


Msza tradycyjna uratuje kolejny opuszczony kościół, który miał popaść w zupełną ruinę – kościół św. Stanisława, zbudowany dla społeczności polskiej w Nashua w stanie New Hampshire, w roku 1908.
Diecezja Manchester (obejmująca cały stan New Hampshire) opublikowała dziś komunikat prasowy:
„Jego Ekscelencja Peter A. Libasci, biskup Manchester, ogłosił dziś, że diecezja Manchester wkrótce będzie miała szczęście utworzyć nową parafię, przeznaczoną do celebracji Mszy w rycie trydenckim, kiedy ponownie otwarty zostanie dawny kościół św. Stanisława w Nashua. Nowa parafia powierzona będzie księżom Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP). Choć przyszły proboszcz nie został jeszcze mianowany, planuje się już, że pierwsza Msza odprawiona będzie w początkach sierpnia.

piątek, 20 maja 2016

Mszał ordynariatów anglikańskich a Forma Nadzwyczajna - wzajemne ubogacanie


Promulgacja mszału Divine Worship dla ordynariatów personalnych tworzonych na mocy konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus stanowi moment szczególny w życiu liturgicznym Kościoła łacińskiego, zwłaszcza w krajach anglojęzycznych, gdzie znajdują się te ordynariaty.[1] Można tak stwierdzić, choć zasadniczym i szczególnym celem Divine Worship jest „zachowanie liturgicznych, duchowych i pastoralnych tradycji Wspólnoty anglikańskiej wewnątrz Kościoła katolickiego, jako cennego daru żywiącego wiarę członków tych ordynariatów” (AC III). Celem dodatkowym, można by powiedzieć – choć nie mniej ważnym – jest rola Divine Worship jako „wspólnego skarbu” tych wspólnot i szerszej społeczności Kościoła łacińskiego. Nie zajmując się tu dokładniejszym omówieniem rozwoju kanonicznego owych struktur, wystarczy stwierdzić, że ich umiejscowienie wewnątrz Kościoła łacińskiego (w przeciwieństwie do ustanowienia ich Kościołem sui iuris) ułatwia wzajemne wzbogacanie się w obrębie Rytu Rzymskiego, przy czym unika się błędu synkretyzmu liturgicznego, który (na przykład pomiędzy Kościołami Wschodu a Kościołem łacińskim) jest wykluczony na mocy prawa powszechnego.[2]

Bierzmowanie w Warszawie

W sobotę 21 V o godz. 10 w warszawskim kościele św. Klemensa, przeżywać będziemy bierzmowanie udzielone w tradycyjnym rycie rzymskim. Szafarzem sakramentu będzie JE. ks. bp. Michał Janocha.

Po bierzmowaniu, w intencjach przyjmujących ten sakrament, sprawowana będzie Msza święta z soboty suchych dni po Zesłaniu Ducha Świętego - forma missae brevior. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

...EMITTE IN EOS SEPTIFORMEM SPIRITUM TUUM SANCTUM PARACLITUM DE CAELIS...

poniedziałek, 16 maja 2016

Młodzi a Kościół - dyskusja w Szczecinie

Źródło: KSM Szczecin
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej "Usus Antiquior" w ramach tegorocznego Tygodnia Ewangelizacji zapraszają w sobotę, 21 maja, na spotkanie "Młodzi a Kościół". 

Będzie składało się z dwóch części - najpierw w kościele św. Józefa (Szczecin, ul. Połabska 1)  o godz. 17.45 zostanie odprawiona   Msza święta w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, natomiast po jej zakończeniu odbędzie się spotkanie dyskusyjne w salce przy kościele.

poniedziałek, 9 maja 2016

Parafie personalne czy sanktuaria?

W grudniu zeszłego roku opublikowaliśmy tłumaczenie artykułu z brytyjskiego periodyku Mass of Ages, w którym autor wyjaśniał wyższość statusu sanktuarium nad statusem parafii personalnej w przypadku kościołów dla formy nadzwyczajnej. W ostatnim numerze tego czasopisma opublikowano polemiczny tekst p. Marcina Goli ze Stowarzyszenia Una Voce Polonia. Tłumaczenie listu zamieszczamy poniżej.

Zachęcamy do przeczytania innych publikacji Mass of Ages, którego ostatnie numery można znaleźć w Internecie.

Parafie personalne czy sanktuaria?

Szanowny Panie,

Odnosząc się do artykułu: „Dlaczego sanktuarium? Osobne świątynie do celebracji formy nadzwyczajnej”, opublikowanego ostatniej zimy w czasopiśmie Mass of Ages, chciałbym stanowczo poprzeć stanowisko, wg którego każdy kościół przeznaczony do celebracji formy nadzwyczajnej powinien zostać wyniesiony do rangi sanktuarium.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, iż sanktuaria istnieją po to, aby „zapewnić wiernym obfitsze środki zbawienia”, „przez odpowiednie ożywienie życia liturgicznego”, oraz „przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej.” Są to cechy, którymi bez wątpienia charakteryzują się świątynie przeznaczone do sprawowania formy nadzwyczajnej. Jednakże pozostałe argumenty wymienione w artykule Neila Addisona są w dużym stopniu błędne.

piątek, 6 maja 2016

2 lata Mszy trydenckich w Sanktuarium św. Jana Pawła II

Już dwa lata Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego jest obecna w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Z tej okazji w Święto św. Stanisława (niedziela 8 maja) zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z asystą diakona i subdiakona (Missa solemnis).
Celebracja rozpocznie się o godz. 15:00 i będzie miała miejsce w głównym kościele Sanktuarium. Akcji liturgicznej towarzyszyć będzie śpiew chorału gregoriańskiego.

Dla wiernych zostaną przygotowane teksty mszalne w układzie łacińsko-polskim.

Więcej o Mszy św. "trydenckiej" w Sanktuarium św. Jana Pawła II można przeczytać na stronie http://mszatrydencka.krakow.pl/

czwartek, 5 maja 2016

Forma nadzwyczajna w Indonezji

Liturgia tradycyjna często kojarzona jest, choć niesłusznie, wyłącznie z Europą jakby jej odprawianie pozostało praktyką czysto europejską. Niektórzy uważają nawet, że spotykana jest wyłącznie we Francji, ewentualnie, że dotyczy krajów francuskojęzycznych. Tak na prawdę już z samej definicji tradycja katolicka nie zna granic. I choć jeszcze przed 2007 rokiem liturgię tę spotkać można było na całym świecie (co obrazuje obecność Bractwa św. Piusa X na wszystkich kontynentach), tym znakomitsze jej upowszechnienie nastąpiło wraz z ogłoszeniem Motu Proprio Benedykta XVI, odkąd znana jest pod nazwą „formy nadzwyczajnej rytu rzymskiego”.

Obecny List poświęcony jest największemu na świecie krajowi muzułmańskiemu – Indonezji – a ściślej mówiąc liturgii rzymskiej i gregoriańskiej, która jest tam odprawiana regularnie. Niewątpliwie ciekawy temat przemyśleń.