środa, 27 kwietnia 2016

Rekolekcje tradycyjne dla młodzieży

Źródło:
sanctamissawielgolas.blogspot.com
Na początku lipca w  w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie k/ Latowicza będą miał miejsce rekolekcje skierowane do młodzieży w wieku 15-22+. Tematem przewodnim będzie ukierunkowanie się na Pana Boga jako cel życia, dla którego poświęcone powinno być każde uderzenie serca, co wyrażają m.in. cytaty z Pisma Św.: „Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” oraz „Nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym” 

Podjęta zostanie następująca tematyka:
- asceza; 
- rozwijanie cnót;
- wykorzenianie wad;
- życie duchowe; 
- dążenie i droga do świętości poparte przykładami z życia Świętych Pańskich;
- zapoznanie z tradycyjną liturgią. 
- Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (tzw. trydencka); 
- teologia chorału gregoriańskiego. 

Dla chętnych przewidziana jest nauka ministrantury i śpiewu. W ramach rekolekcji zaplanowano jeden dzień ciszy. Głównym filarem będzie codzienna Msza św. w nadzwyczajnej formie (trydencka) oraz wspólna modlitwa. Nie zabraknie również czasu na rekreację, np. wycieczkę do lasu, nad rzekę, wieczorne ognisko, gry sportowe. 
  
Informacje organizacyjne: 
- rekolekcje odbywają się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie k/ Latowicza, ul. Kościelna 1 05-334 Latowicz; 
- poprowadzi je ks. Mateusz Szewczyk;
- nocleg: obok plebanii w domu „Kazimierzówka”; 
- koszt pobytu od 4-8 lipca br. wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad z deserem, kolacja) wynosi 200 zł od osoby; 
- zgłoszenia nadsyłać można drogą mailową podając imię i nazwisko uczestnika oraz nr kontaktowy na adres: zgloszenia.informacje@gmail.com
- zgłoszenia będą przyjmowane do połowy czerwca; 
- do połowy czerwca należy wpłacić zaliczkę wysokości 80 zł na nr konta: 28132015372626810730000001 podając w temacie nazwę „Rekolekcje w Wielgolesie” 
- rekolekcje rozpoczną się 4 lipca Aniołem Pańskim o godz. 12.00 (przyjazd na miejsce o godz. 11-11:30); 
- śniadania i kolacje młodzież będzie przygotowywać sama (produkty będą na miejscu); 
- zakończenie rekolekcji obiadem 8 lipca.