sobota, 30 kwietnia 2016

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej w Krakowie

Źródło: UPJP2 w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w roku akademickim 2016/2017 uruchamia studia podyplomowe na kierunku monodia liturgiczna.

W ramach studiów będą realizowane następujące cele:

a) poznawcze:
- poznanie genezy, historii i rozwoju monodii liturgicznej: od muzyki greckiej, synagogalnej i śpiewu bizantyjskiego do śpiewu Kościoła zachodniego (chorał gregoriański, starorzymski, ambrozjański, mozarabski, akwitański, św. Hildegarda z Bingen, chorał zakonny i diecezjalny);
- poznanie kultury i sztuki średniowiecza;
- poznanie modalności gregoriańskiej i jej znaczenie;
- poznanie psalmodii;
- poznanie historii i struktury liturgii;
- poznanie elementów podstawowych paleografii muzycznej i łacińskiej;
- poznanie najważniejszych szkół interpretacyjnych chorału gregoriańskiego;
- poznanie genezy, historii i tradycji polskiej pieśni kościelnej i ludowej;
- poznanie genezy, historii i rozwoju dramatu liturgicznego;
- poznanie chorału protestanckiego;
- poznanie teologicznej refleksji nad muzyką kościelną.

b) praktyczne:
- nauka śpiewania chorału gregoriańskiego i śpiewów należących do innych rodzin chorałowych;
- nauka prowadzenia scholi gregoriańskiej;
- przygotowanie liturgii eucharystycznej, liturgii godzin i dramatu liturgicznego;
- podstawy odczytywania śpiewów ze źródeł historycznych;
- wizyty w archiwach, gdzie znajdują się cenne zabytki rękopiśmienne na terenie Polski i poza Polską.

c) społeczne:
- stworzenie forum dyskusyjnego wokół problematyki chorałowej;
- kontakt i praca z wybitnymi znawcami i praktykami monodii liturgicznej;
- podjęcie naukowej refleksji nad polską pieśnią kościelną i podkreślenie jej miejsca w odnowionej liturgii Kościoła;
- podjęcie refleksji nad polska pieśnią ludową.

Adresaci, do których kierowane jest zaproszenie na studia, są:
- wszyscy muzycy (instrumentaliści, wokaliści, teoretycy);
- księża, siostry zakonne, bracia zakonni;
- prowadzący zespoły w parafiach, animatorzy życia muzycznego, prowadzący schole gregoriańskie ;
- organiści;
- absolwenci wyższych uczelni, pragnący rozszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej;
- wszyscy zainteresowani chorałem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej;
- osoby pragnące podnieść kwalifikacje w zakresie monodii liturgicznej.

Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzamin dyplomowy polegający na przygotowaniu przez studenta śpiewów do liturgii eucharystycznej/ liturgii godzin/ dramatu liturgicznego /misterium.

 Więcej informacji o studiach można uzyskać na stronach UPJP2 w Krakowie.