sobota, 30 kwietnia 2016

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej w Krakowie

Źródło: UPJP2 w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w roku akademickim 2016/2017 uruchamia studia podyplomowe na kierunku monodia liturgiczna.

W ramach studiów będą realizowane następujące cele:

a) poznawcze:
- poznanie genezy, historii i rozwoju monodii liturgicznej: od muzyki greckiej, synagogalnej i śpiewu bizantyjskiego do śpiewu Kościoła zachodniego (chorał gregoriański, starorzymski, ambrozjański, mozarabski, akwitański, św. Hildegarda z Bingen, chorał zakonny i diecezjalny);
- poznanie kultury i sztuki średniowiecza;
- poznanie modalności gregoriańskiej i jej znaczenie;
- poznanie psalmodii;
- poznanie historii i struktury liturgii;
- poznanie elementów podstawowych paleografii muzycznej i łacińskiej;
- poznanie najważniejszych szkół interpretacyjnych chorału gregoriańskiego;
- poznanie genezy, historii i tradycji polskiej pieśni kościelnej i ludowej;
- poznanie genezy, historii i rozwoju dramatu liturgicznego;
- poznanie chorału protestanckiego;
- poznanie teologicznej refleksji nad muzyką kościelną.

b) praktyczne:
- nauka śpiewania chorału gregoriańskiego i śpiewów należących do innych rodzin chorałowych;
- nauka prowadzenia scholi gregoriańskiej;
- przygotowanie liturgii eucharystycznej, liturgii godzin i dramatu liturgicznego;
- podstawy odczytywania śpiewów ze źródeł historycznych;
- wizyty w archiwach, gdzie znajdują się cenne zabytki rękopiśmienne na terenie Polski i poza Polską.

c) społeczne:
- stworzenie forum dyskusyjnego wokół problematyki chorałowej;
- kontakt i praca z wybitnymi znawcami i praktykami monodii liturgicznej;
- podjęcie naukowej refleksji nad polską pieśnią kościelną i podkreślenie jej miejsca w odnowionej liturgii Kościoła;
- podjęcie refleksji nad polska pieśnią ludową.

Adresaci, do których kierowane jest zaproszenie na studia, są:
- wszyscy muzycy (instrumentaliści, wokaliści, teoretycy);
- księża, siostry zakonne, bracia zakonni;
- prowadzący zespoły w parafiach, animatorzy życia muzycznego, prowadzący schole gregoriańskie ;
- organiści;
- absolwenci wyższych uczelni, pragnący rozszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej;
- wszyscy zainteresowani chorałem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej;
- osoby pragnące podnieść kwalifikacje w zakresie monodii liturgicznej.

Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzamin dyplomowy polegający na przygotowaniu przez studenta śpiewów do liturgii eucharystycznej/ liturgii godzin/ dramatu liturgicznego /misterium.

 Więcej informacji o studiach można uzyskać na stronach UPJP2 w Krakowie.

środa, 27 kwietnia 2016

Rekolekcje tradycyjne dla młodzieży

Źródło:
sanctamissawielgolas.blogspot.com
Na początku lipca w  w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie k/ Latowicza będą miał miejsce rekolekcje skierowane do młodzieży w wieku 15-22+. Tematem przewodnim będzie ukierunkowanie się na Pana Boga jako cel życia, dla którego poświęcone powinno być każde uderzenie serca, co wyrażają m.in. cytaty z Pisma Św.: „Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” oraz „Nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym” 

Podjęta zostanie następująca tematyka:
- asceza; 
- rozwijanie cnót;
- wykorzenianie wad;
- życie duchowe; 
- dążenie i droga do świętości poparte przykładami z życia Świętych Pańskich;
- zapoznanie z tradycyjną liturgią. 
- Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (tzw. trydencka); 
- teologia chorału gregoriańskiego. 

Dla chętnych przewidziana jest nauka ministrantury i śpiewu. W ramach rekolekcji zaplanowano jeden dzień ciszy. Głównym filarem będzie codzienna Msza św. w nadzwyczajnej formie (trydencka) oraz wspólna modlitwa. Nie zabraknie również czasu na rekreację, np. wycieczkę do lasu, nad rzekę, wieczorne ognisko, gry sportowe. 
  
Informacje organizacyjne: 
- rekolekcje odbywają się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie k/ Latowicza, ul. Kościelna 1 05-334 Latowicz; 
- poprowadzi je ks. Mateusz Szewczyk;
- nocleg: obok plebanii w domu „Kazimierzówka”; 
- koszt pobytu od 4-8 lipca br. wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad z deserem, kolacja) wynosi 200 zł od osoby; 
- zgłoszenia nadsyłać można drogą mailową podając imię i nazwisko uczestnika oraz nr kontaktowy na adres: zgloszenia.informacje@gmail.com
- zgłoszenia będą przyjmowane do połowy czerwca; 
- do połowy czerwca należy wpłacić zaliczkę wysokości 80 zł na nr konta: 28132015372626810730000001 podając w temacie nazwę „Rekolekcje w Wielgolesie” 
- rekolekcje rozpoczną się 4 lipca Aniołem Pańskim o godz. 12.00 (przyjazd na miejsce o godz. 11-11:30); 
- śniadania i kolacje młodzież będzie przygotowywać sama (produkty będą na miejscu); 
- zakończenie rekolekcji obiadem 8 lipca.

wtorek, 26 kwietnia 2016

Ad Petri Sedem - pielgrzymka Ludu Summorum Pontificum do Rzymu - film w wersji polskiej


Myślę, że mogę powiedzieć, iż wszystko było doskonałe,
i w kwestiach praktycznych, i duchowych, i spotkań ze wszystkimi i z każdym z osobna.
Pielgrzymi, których spotkałem, naprawdę mnie zachwycili.
Tym, którzy się wahają, powiem przede wszystkim, że jest to podróż do Rzymu.
Przybycie do Rzymu jest zawsze łaską.
Ponadto, przybyć tu w ramach pielgrzymki, to znaczy ze wsparciem.
Mogę więc tylko powiedzieć: wyruszcie, by doświadczyć tej radości
tego szczególnego spotkania z Rzymem,
wiecznym Rzymem. 

Dom Jean PATEAU, OSB
Opat
Opactwo NMP w FontgombaultFilm o ostatniej pielgrzymce tradycyjnych katolików do Rzymu jest do obejrzenia TUTAJ:

Ad Petri Sedem VOSTPL from Les Films du Lutrin on Vimeo.


Wiadomości o następnej pielgrzymce dostępne są na stronie:
facebook.com/PopulusSummorumPontificum
twitter.com/orgacisp
unacumpapanostro.com

Szczególne podziękowania dla p. Ewy Moniki Małeckiej za przetłumaczenie filmu na język polski. 

sobota, 23 kwietnia 2016

Ars Celebrandi 2016

Można się już zapisywać na tegoroczną edycję warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi! Zapisy są przyjmowane wyłącznie poprzez for­mu­la­rz zgło­sze­nio­wy na stro­nie inter­ne­to­wej warsztatów. Zachęcamy do udziału!

Opole: Requiem za śp. ks. Jana Kaczkowskiego

Źródło: OŚTŁ
"Chciałbym, żebyście się bardzo uczciwie modlili, żebyście odprawili mszę świętą w nadzwyczajnym rycie rzymskim, gdyby ktoś jeszcze umiał Requiem zaśpiewać po łacinie, byłbym bardzo, bardzo zadowolony"
Śp. ks. Jan Kaczkowski 

Spełniając ostatnią wolę Zmarłego, Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej zaprasza na Mszę świętą żałobną (Missa Requiem) sprawowaną w 30. dniu po śmierci. Liturgia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (tzw. rycie trydenckim) zostanie odprawiona w kościele św. Sebastiana w Opolu w czwartek, 28 kwietnia br, o godz. 19.15.

czwartek, 21 kwietnia 2016

Tradycyjne bierzmowanie w Warszawie

Już za miesiąc w kościele św. Klemensa na warszawskiej Woli, udzielony będzie sakrament bierzmowania w tradycyjnym rycie rzymskim.

Pragnących jeszcze dołączyć do zgłoszonych już wcześniej kandydatów, prosimy o niezwłoczny kontakt z duszpasterstwem tradycji w Warszawie.poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Mszalik w formacie na czytniki (epub, mobi)


W zeszłym rok podawaliśmy link do mszalika w formatach na czytniki. W tym roku otrzymaliśmy, tym razem od p. Marcina, inną wersję mszalika zawierającą czytania na niedziele i święta.

Mszalik w formacie epub

Mszalik w formacie mobi (Amazon Kindle)

Pliki można przeglądać także na komputerach osobistych i telefonach komórkowych z systemem Android używając specjalnego oprogramowania, na przykład :

Moon+ Reader dla Androida

EbookReader dla Windows

Konferencja naukowa na temat Tradycji

Źródło: Wikipedia
Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo kanoniczne na ziemiach polskich – między Tradycją a reformą", która odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W razie napływu dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia konferencji o jeden dzień (21 maja). 

W tym roku dyskusja ma objąć temat Tradycji i reformy w Kościele Katolickim. Przedmiot  zainteresowania sympozjum nie ogranicza się wyłącznie do prawa kanonicznego, lecz obejmuje także kwestie związane z liturgią, Magisterium i relacjami Kościół – państwo. 

Organizatorzy zachęcają do przygotowania referatów dotyczących następujących zagadnień:
1. Reformy Vaticanum II i ich recepcja w Polsce.
2. Reformy liturgii i Brewiarza rzymskiego w XX wieku i ich recepcja w Polsce.
3. Prawodawstwo posoborowe i prace nad nowym Kodeksem Prawa Kanonicznego (1983 r.).
4. Reformy prawa partykularnego w Kościele polskim.
5. Polskie synody i ich postanowienia (w okresie po Vaticanum II).
6. Zmiany w administracji kościelnej w Polsce w XX i XXI wieku.
7. Vaticanum II i zmiany w relacjach Kościół - państwo.
8. Zjawisko nowego życia Tradycji w Kościele.
9. Prawne aspekty ruchu tradycjonalistycznego.
10. Działalność Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.
11. Działalność Instytutów i Zgromadzeń tradycjonalistycznych.
12. Ocena pontyfikatów Benedykta XVI i Franciszka.
13. Reformy prawa małżeńskiego.
14. Wyzwania stojące przed współczesną kanonistyką.

Do udziału w konferencji zaproszeni są studenci i doktoranci prawa, prawa kanonicznego, teologii, historii oraz innych kierunków.

Więcej informacji, w tym o terminie i sposobie zgłaszania referatów, można naleźć na Facebooku

sobota, 16 kwietnia 2016

Kończyce Małe i Elbląg - nowe miejsca regularnej celebracji Mszy Trydenckiej w Polsce.

kaplica Bożego Miłosierdzie w Kościele w Elblągu

Cieszą nowe miejsca na mapie naszego kraju gdzie Msza Trydencka, będzie odprawiana regularnie. Tym razem te dobre nowiny dotarły do nas z Kończyc Małych (msze czytane zastaną tu odprawianie w Kościół pw. Narodzenia NMP położonym przy ul. Myśliwskiej 2, w niedziele: 24 kwietnia, 29 maja i 19 czerwca o godz. 18:30 przez księdza Marka Kuliga - diecezja bielsko-żywiecka), oraz z Elbląga, gdzie najbliższa Msza odprawiona będzie w pw. Matki Boskiej Królowej Polski przy ul Robotniczej 69 (kaplica pw. Bożego Miłosierdzia) w niedzielę 24 kwietnia o godzinie 15:00. Mszę odprawi o. Gracjan Landowski OFM. Organizatorzy Mszy w Elblągu mają nadzieję, że te Msze będą odprawiane z comiesięczną częstotliwością.

piątek, 15 kwietnia 2016

Poznań: Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski

W sobotę 16 kwietnia zapraszamy do Poznania na uroczystą Mszę św. upamiętniającą 1050. rocznicę chrztu Polski. Liturgia będzie miała miejsce w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego na Wzgórzu Przemysła, ul. Franciszkańska 2, o godz. 12.15. Mszę św. odprawi w asyście lewitów ks. Grzegorz Śniadoch. 

Organizatorzy: Pobudka, Bractwo przedmurza. Pełny program wydarzeń tego dnia znajduje się na stronach organizatorów.

czwartek, 14 kwietnia 2016

Pielgrzymka do źródła chrztu Polski i do grobu św. Wojciecha

W roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski także wierni tradycji łacińskiej będą mieli okazję pomodlić się w Gnieźnie, przy grobie św. Wojciecha, patrona Polski.

Plan pielgrzymki:
Piątek, 22.04.2016 
15:00 - Msza święta trydencka w katedrze gnieźnieńskiej w kaplicy Łubieńskich.

Sobota, 23.04.2016 
11:00 - śpiewana Msza trydencka w gnieźnieńskim kościele farnym;
12:15 - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
12:30 - konferencja;
13:00 - zwiedzanie Gniezna, bazyliki prymasowskiej oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 501 588 594.

Źródło: Boska Zakrystia

środa, 13 kwietnia 2016

Warszawa: 14 IV 2016 wykład „Liturgia lyońska - najstarsza forma obrządku rzymskiego”

...Obrządek lyoński (diecezja Lyon we Francji), pochodzący z wieku IX jest jedną z najstarszych form obrządku rzymskiego... Poznanie tego obrządku pozwoli lepiej zrozumieć powstanie obrządku trydenckiego... krótki film z uroczystej mszy w obrządku lyońskim, jeszcze bardziej nam to przybliży... Serdecznie zapraszamy - godz. 20 sala Oratorium na Karolkowej 49. Tradycyjna Msza święta w tym dniu godz. 19.15.

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

DivinumOfficium.com z językiem polskim

Instrukcja

 • Wejdź na stronę http://divinumofficium.com/
 • Kliknij link Santa Missa, aby wyświetlić formularz mszalny dla bieżącego dnia wraz z częściami stałymi, w jednej tabeli (po łacinie i po angielsku)
 • Wybierz dowolny dzień, podając datę w formacie miesiąc-dzień-rok i klikając kwadratowy przycisk.
 • Przewiń na sam dół strony, aby zmienić ustawienia
  • Pierwsze menu zawiera wersje; obecnie w polskim tłumaczeniu dostępna jest tylko wersja Rubrics 1960
  • Trzecie menu zawiera dostępne wersje językowe
  • Link Propers w prawym dolnym rogu przełącza pomiędzy widokiem samych części zmiennych dla danego dnia (Propers) i widokiem całej mszy wraz z częściami stałymi (Full)
  • Przełącznik Rubrics pokazuje lub ukrywa rubryki
  • Przełącznik Solemn pokazuje lub ukrywa fragmenty charakterystyczne dla Mszy uroczystej (np. okadzenie)
 • Kliknij Kalendarium, aby wyświetlić bieżący miesiąc
 • Niestety, strona w aktualnej wersji nie odzwierciedla zmian w adresie, więc aby zapisać link do danego dnia wraz z ustawieniami w zakładkach lub przesłać komuś, należy skonstruować go samemu w następujący sposób: http://divinumofficium.com/cgi-bin/missa/missa.pl?lang2=Polski&Propers=1&date=11-29-2015, gdzie:
  • Propers=1 oznacza tylko części zmienne, a Propers=0 części zmienne i stałe
  • date=11-29-2015 oznacza wybraną datę w formacie miesiąc-dzień-rok
 • Uwagi, komentarze i sugestie można wysyłać na adres support@molenda.
Żródło

Aktualnie przetłumaczone są jedynie niedziele oraz święta pierwszej i drugiej klasy.

Kwietniowa "Stara Msza" w Chrzanowie

ks. Przemysław Druszcz
fot. A. Cudak
15 kwietnia (piątek), o godz. 19:00 zostanie odprawiona tradycyjna msza łacińska (Msza "trydencka") w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie . 

Celebransem Mszy św. będzie ks. Przemysław Druszcz — miejscowy wikariusz, który po raz pierwszy sprawować będzie Mszę św. w tej formie.

Liturgii towarzyszyć będzie śpiew chorału gregoriańskiego (missa cantata).

Dla wiernych zostaną przygotowane teksty mszalne w układzie łacińsko-polskim.

piątek, 8 kwietnia 2016

Warszawa: Requiem za ks. Kaczkowskiego u kapucynów

W czwartek, 14 kwietnia br., o godz. 19.30 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie (oo. kapucyni, ul. Miodowa 13) zostanie odprawiona Msza święta żałobna w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego za śp. księdza Jana Kaczkowskiego. 

Część ofiar, zebranych w czasie Mszy, zostanie przekazana na rzecz założonego przez ks. Kaczkowskiego hospicjum w Pucku. 

Źródło: wydarzenie na Facebooku.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Requiem za śp. ks. Kaczkowskiego w Krakowie

fot. Marzena Boruta
W sobotę 9 kwietnia zostanie odprawiona Msza święta żałobna w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka) za śp. ks. Jana Kaczkowskiego w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie o godz. 16:10.

Liturgia będzie miała miejsce w Kaplicy Kapłańskiej (dolny kościół). Celebracji towarzyszyć będzie śpiew chorału gregoriańskiego (missa cantata).

Zapraszamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania – od godz. 15:30 ks. Kacper Nawrot będzie czekał na penitentów w konfesjonale w Kaplicy Pojednania.
Dla wiernych zostaną przygotowane teksty mszalne w układzie łacińsko-polskim.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Wywiad z księdzem Claudem Barthem na temat wprowadzania formy nadzwyczajnej w parafii

30 listopada 2015 roku francuskie czasopismo L’Homme Nouveau opublikowało broszurę na temat różnych form celebracji, które dozwala nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Przedmowę napisał ks. Claude Barthe, kapelan międzynarodowej pielgrzymki Summorum Pontificum.(1)
Mniej więcej w tym samym czasie opublikowaliśmy sprawozdanie z bardzo ciekawego i nietuzinkowego wykładu wygłoszonego przez ks. Milana Tismę na pierwszej konferencji Summmorum Pontificum w Chile. Skorzystaliśmy z tego zbiegu okoliczności i zapytaliśmy ks. Barthe’a czy mogłby krok po kroku omówić wystąpienie księdza Tismy, i w ten sposób przedstawić w szczegółach metody dostępne proboszczom, którzy chcieliby wzbogacić codzienną i niedzielną liturgię w swoich parafiach w duchu Motu Proprio Benedykta XVI.

1   Przywracanie poczucia sacrum - jest to pierwsza kwestia, którą ks. Tisma  poruszył w swojej prezentacji. Nie dodał on niczego nowego, gdyż jest już wiele świadectw zarówno ludzi świeckich jak i księży, którzy zainteresowali się nadzwyczajną formą rytu rzymskiego gdyż podczas tej liturgii mieli większe większe poczucie sakralności. Jednak w swojej prezentacji ks. Tisma wykorzystał koncepcję misterium tremendum et fascinans, którą opracował luterański teolog Rudolf Otto. Czy to odniesienie zaskakuje księdza?