środa, 17 lutego 2016

Mecenat katolickiej kultury w Polsce

Dziękujemy za to, że interesują się Państwo naszymi, jak ufamy, cennymi i ważnymi dla katolickiej kultury w Polsce publikacjami. Zapraszamy Państwo do udziału w Funduszu Wydawniczym Centrum Kultury i Tradycji. 


Polega on na wspieraniu naszych projektów edytorskich i organizowaniu pomocy finansowej przy pracach nad kolejnymi publikacjami. Pomoc może przybierać dwie formy:


 • Indywidualnego wspierania projektów wydawniczych. Można to robić, wpłacając dowolne datki na rachunek Centrum Kultury i Tradycji. Każdy, kto czyni donacje regularnie, staje się też właścicielem każdej wydanej przez nas książki (min. 1 egz. tytułu – w zależności od wysokości wsparcia);
 • Znalezienia Mecenasa Głównego lub Mecenasa Wspierającego dla poszczególnego tytułu. Mecenasem Głównym może zostać osoba, indywidualna lub prawna, która pokrywa min. 75% kosztów związanych z wydaniem danego tytułu – książki bądź numeru Nova et Vetera; Mecenasem Wspierającym może zostać osoba indywidualna lub prawna, która pokryje min 20% kosztów edycji danego tytułu, książki lub Nova et Vetera. O wzajemnych świadczeniach sponsorskich rozmawiamy indywidualnie.
Oto tytuły, które wydajemy lub planujemy wydać:
 • wydaliśmy już III tomy Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego bł. abpa Antoniego Nowowiejskiego,
 • wydaliśmy ważną, niezwykle potrzebną książkę prof. Roberto de Mattei Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana.
 • jest w opracowaniu kolejne wydanie wydanie książki Mity o Mszy Trydenckiej. Mała Apologia „starej Mszy” x. Grzegorza Śniadocha IBP,
 • Wydaliśmy bardzo ważną książkę, uzupełniającą istotny brak pośród literatury jasno i rzetelnie przedstawiającej doktrynę Kościoła katolickiego, czyli  Katechizmem katolickmi według Summy teologicznej, autorstwa o. Tomasza Pegues’a OP
 • Wydaliśmy kolejne ważne dzieło bł. Abpa Antoniego Nowowiejskiego Ceremoniał Parafialny”
 • Wydaliśmy zbiór rozmów z młodymi kapłanami, odprawiającymi w swoich parafiach msze św. w klasycznym rycie rzymskim pt. Msza po dawnemu się odprawia
W opracowaniu, translatorskim i edytorskim, w niektórych przypadkach dalece zaawansowanym, są też następujące tytuły:

 • Bogna Białecka – Jak jest Pan, Bóg Twój. Katechezy dla dzieci o Dekalogu
 • Feliks Cozel SJ – Spowiedź
 • Michał Krajski – Utracona Tradycja
 • x. Paweł Aulagnier IBP - Dziedzictwo Abpa Marcela Lefebvre'a.
 • x. Nicolai Bux – Reforma Benedykta XVI
Każda z tych prac już na wstępie generuje  poważne obciążenie finansowe dla wydawcy. Zanim książka ukaże się na rynku, trzeba opłacić pracę tłumacza, nierzadko prawa autorskie. Zanim wpłyną jakiekolwiek środki ze sprzedaży, książka wymaga sporego nieraz nakładu finansowego. Nie jesteśmy potężnym wydawnictwem, z ogromną siecią sprzedaży, nie wydajemy tytułów, które mogą liczyć na reklamę w głównych mediach, nawet tych katolickich. Wydajemy książki ważne i  kształtujące tradycyjna duchowość pośród swoich Czytelników. Dodatkowo rozprowadzamy nasze publikacje pośród kleryków. 

Nasza pracę traktujemy jako apostolat Tradycji katolickiej. Dlatego, aby sprostać ważnym zadaniom, których się podjęliśmy – uruchomiliśmy Fundusz Wydawniczy, a wszystkich Państwa zapraszamy do wspierania naszej działalności wydawniczej. Nie jest ona nastawiona na komercję, tylko na kształtowanie kultury katolickiej i narodowej w polskim społeczeństwie. Dzięki zaangażowaniu każdego z Państwa i tylko dzięki niemu – możemy w tym działaniu być skuteczni. Ponieważ nie możemy liczyć na wsparcie państwowych instytucji w dotowaniu naszych wydawnictw, zwracamy się o pomoc do Polaków.

Listę naszych Dobrodziejów będziemy publikować w kolejnych numerach Nova et Vetera i na naszej stronie internetowej. Co najważniejsze: za dobroczyńców CKiT są odprawiane przynajmniej dwie Msze św. w miesiącu

Te osoby, które już wsparły Fundusz Wydawniczy CKiT otrzymają należny z tytułu wsparcia publikacje w miarę, jak będą się ukazywały.
Wpłat na Fundusz Wydawniczy można dokonywać na rachunek :
Centrum Kultury i Tradycji
ul. Powstańców 26/20
05-091 Ząbki
94 2490 0005 0000 4520 5605 1426
Z dopiskiem: Fundusz Wydawniczy (jeśli ktoś nie życzy sobie publikacji na liście Wspierających Fundusz – prosimy o dopisanie dodatkowo: „bez publikacji”). Bóg zapłać za pomoc w kształtowaniu katolickiej kultury w Polsce!