niedziela, 6 grudnia 2015

Stary ryt, a ewangelizacja muzułmanów

Na naszych stronach wielokrotnie ukazywały się informacje o potencjale, jaki w zakresie ewangelizacji posiada stary ryt. Warto odnotować, że osoby, ruchy, czy duchowieństwo związane z tą formą liturgiczną nie tylko starają się o powrót do Wiary i Kościoła odpadłych, niepraktykujących, nominalnych katolików, ale również nawracać osoby nigdy nie ochrzczone, czy wręcz te, które nigdy o Chrystusie nie słyszały. W kontekście ostatniego czasu i wydarzeń szerzenie Dobrej Nowiny wśród muzułmanów jest szczególnie godne podkreślenia.

Palmę pierwszeństwa dzierży Bractwo kapłańskie św. Piusa X. W okresie ubiegłych 40 lat w jego paryskim kościele Saint-Nicolas du Chardonnet, (jak również i w innych kaplicach i kościołach tego zgromadzenia) udzielono wielu chrztów byłym muzułmanom, którym wcześniej odmówiono tego sakramentu w innych, zatrutych jadem modernizmu kościołach katolickich we Francji.

Te działania zintensyfikowały się bardzo ostatnimi czasy. W 2005 roku we francuskiej diecezji Frejus-Toulon ojciec Fabrice Loiseau (wcześniej w Bractwie św. Piotra) założył Zgromadzenie Misjonarzy Bożego Miłosierdzia, którego charyzmat łączy w sobie sprawowanie sakramentów w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, propagowanie kultu Bożego Miłosierdzia oraz ewangelizację wyznawców Islamu. Obecnie liczy ono 5 kapłanów i około 15 kleryków, a swą pracę misyjną wśród francuskich imigrantów z Maghrebu mogą oni wykonywać kierując personalną parafią św. Franciszka z Paoli położoną w ścisłym, historycznym centrum Toulonu zamieszkałym w dużej mierze przez tych ludzi.

Pisząc na ten temat, nie sposób nie napisać o corocznej tradycjonalistycznej pielgrzymce Paryż – Chartres, w której bierze udział chapitra Notre Damme de Kabylie – składająca się w nawróconych na Wiarę berberyjskich emigrantów z Kabylii (region obecnie w granicach Algierii i Tunezji zamieszkały w większości przez odmiennych zarówno kulturowo, jak i językowo od Arabów - Berberów – narodu, który w starożytności dał Kościołowi wielu świętych m.in. św. Augustyna). Idą w niej również małe grupy z Syrii, Iraku, czy Pakistanu, a także wielu pielgrzymów będących w przeszłości muzułmanami (o czym zawsze wspominają organizatorzy tej pielgrzymki). 

 Na koniec warto jeszcze wspomnieć Forum Ewangelizacji Muzułmanów odbywające się corocznie od kilku lat w jednym z miast Francji, w którym uczestniczy wielu duchownych ze zgromadzeń podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei (np. wspomniany już wyżej ojciec Fabrice Loiseau, czy też ks. Guillaume de Tanoüarn z Instytutu Dobrego Pasterza).