poniedziałek, 9 listopada 2015

Dialogos Institute - zalążek uniwersytetu w NursjiDialogos Institute jest Rzymsko - Bizantyjskim instytutem teologicznym w Nursji we Włoszech. Jego celem jest studiowanie patrystycznego dziedzictwa w duchu łacińskiego oraz bizantyjskiego tomizmu.

Wracając do źródeł wiary, używając metody sokratycznej, członkowie Instytutu pragną współuczestniczyć w dziele odnowy teologii i filozofii katolickiej oraz autentycznie chrześcijańskiego porządku społecznego poprzez wierność wspólnemu świadectwu świętych Ojców.

Instytut dąży do tych celów poprzez konferencje, publikacje oraz programy studiów, które ilustrują wspólne podejście tradycji Kościoła - wschodniej, zachodniej, patrystycznej, scholastycznej. Tradycji pochodzących zarówno od duchownych jak i świeckich.

Źródło: http://dialogos-institute.org/?about