wtorek, 20 października 2015

Polacy w tradycyjnych seminariach

Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Seminarzyści proszą o modlitwy w intencji ich powołań kapłańskich. 

W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad w Bawarii teologię studiuje kl. Jakub podchodzący z diecezji toruńskiej oraz kl. Michał z archidiecezji warszawskiej. Filozofię studiuje w Bawarii dwóch Polaków: kl. Piotr z archidiecezji łódzkiej oraz kl. Wojciech z diecezji bielsko-żywieckiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton na etapie studiów teologicznych jest kl. Krzysztof pochodzący z diecezji bielsko - żywieckiej.
W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji do kapłaństwa przygotowują się: kl. Wojciech z diecezji toruńskiej, kl. Michał z archidiecezji warszawskiej, kl. Rafał z diecezji radomskiej, kl. Piotr z archidiecezji gnieźnieńskiej, kl. Przemysław z archidiecezji warszawskiej oraz kl. Jerzy z archidiecezji warszawskiej. 
Dnia 1 listopada 2012 roku, przełożony Instytutu Św. Filipa Neri (ISPN) z siedzibą w Berlinie erygował Akademię kard. Baroniusza. Akademia kształci przyszłych kapłanów Instytutu, ale jej zajęcia są otwarte dla wszystkich. Studia na Akademii trwają 6 lat i są zgodne z wytycznymi rzymskimi w zakresie kształcenia kapłanów z filozofii i teologii. W tym roku studia na Akademii kontynuuje kl. Marcin pochodzący z diecezji rzeszowskiej.


W tym roku do seminarium Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana we Włoszech wstąpił Marcin pochodzący z diecezji tarnowskiej.Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!