wtorek, 4 sierpnia 2015

Posługa diakona w formie nadzwyczajnej

Zaprzyjaźniony z naszą redakcją ksiądz diakon przesłał nam odpowiedź jaką otrzymał na swoje pytania z Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.

Pytania dotyczyły posługi diakona w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego. Z odpowiedzi Komisji wynika, że :

1. Diakon może przewodniczyć ceremonii sakramentu małżeństwa oraz być szafarzem chrztu - zgodnie z obowiązującym obecnie Kodeksem Prawa Kanonicznego. W celebracji tych sakramentów diakon może użyć Rituale Romanum 1961 - czyli formy nadzwyczajnej rytu rzymskiego. 

2. Diakon NIE może błogosławić wody i różnych przedmiotów używając Rituale Romanum 1961. 

3.  Diakon może przewodniczyć modlitwie godzin kanonicznych według Breviarium Romanum 1962, ale NIE celebracji uroczystej. Pytania zadane w języku angielskim brzmiały:

1. Is it possible for a deacon to confer the Sacrament of Baptism using Rituale Romanum 1961?
2. Is it possible for a deacon to assist at the Sacrament of Matrimony using Rituale Romanum 1961?
3. Is it possible for a deacon to bless water according to Rituale Romanum 1961?
4. Is it possible for a deacon to bless items according to Rituale Romanum 1961?

5. Is it possible for a deacon to lead canonical hours practised according to Breviarium Romanum 1962?

Odpowiedź Komisji poniżej: