sobota, 25 lipca 2015

Kapłani na chrzest i ślub w tradycyjnym rycie

Zachęcamy do używania tradycyjnej liturgii w ceremonii sakramentów chrztu i małżeństwa. Stowarzyszenie Una Voce Polonia oferuje pomoc w znalezieniu kapłanów, którzy mogliby poprowadzić ceremonię w tradycyjnym rycie. 

O ile zorganizowanie regularnej celebracji tradycyjnej Mszy w swoim kościele parafialnym nadal jest bardzo złożoną sprawą, coraz łatwiej jest zorganizować pojedyncze celebracje tradycyjnej Mszy - zwłaszcza z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa lub chrztu dziecka. Najtrudniejszą przeszkodą w takim wypadku jest znalezienie kapłana, który podjąłby się poprowadzenia celebracji sakramentu. Zachęcamy do zwracania się w tej sprawie do kapłanów wymienionych w naszej bazie Duszpasterstwa tradycyjne. Jeśli kapłani z naszej listy nie mieszkają w pobliżu lub nie mogą się podjąć przyjazdu do parafii, Stowarzyszenie Una Voce Polonia, dzięki swoim kontaktom z dziesiątkami kapłanów z całej Polski, jest w stanie pomóc w znalezieniu kapłana celebransa. Każdy kto chciałby otrzymać taką pomoc powinien wysłać swoją prośbę na adres e-mail:
pomoc@unavocepolonia.pl 

O czym należy pamiętać przy organizacji tradycyjnego chrztu lub ślubu w parafii:Akceptacja proboszcza
Sprawę tradycyjnego rytu należy wcześniej omówić z proboszczem oraz uzyskać jego akceptację na udzielenie sakramentu przez kapłana z zewnątrz. Warto to zrobić podczas osobistego spotkania z księdzem proboszczem. Odradzamy rozmowy telefoniczne lub dyskutowanie tego tematu z innymi księżmi z parafii czy pracownikami kancelarii parafialnej.

Poza parafią
W przypadku braku zgody proboszcza na ślub lub chrzest w tradycyjnym rycie, można także poprosić o formalną zgodę na sakrament chrztu czy małżeństwa poza swoją parafią zamieszkania czyli w innym kościele, gdzie proboszcz godzi się na celebracje w formie tradycyjnej. W parafiach, gdzie Msza trydencka jest regularnie odprawiana proboszczowie nie mają zazwyczaj nic przeciwko sakramentom w tradycyjnej formie. Zgoda na sakramenty poza parafią zamieszkania to standardowa procedura przewidziana w prawie w kościelnym. Należy pamiętać, że w przypadku sakramentu małżeństwa zarówno parafia panny młodej jak i pana młodego jest legalnym miejscem zawierania sakramentu małżeństwa. Mamy więc alternatywę zanim przejdziemy do proszenia o sakrament poza parafią.
Jeśli z góry wiemy, że chcemy zorganizować celebrację sakramentu poza parafią to wystarczy poprosić swojego proboszcza o standardową zgodę na sakramenty poza parafią. Nie trzeba wspominać proboszczowi, o tym że poza parafią sakrament będzie celebrowany w rycie tradycyjnym.

Ceremonia
W tradycyjnym rycie zarówno chrzest jak i małżeństwo są celebracjami odprawianymi poza Mszą świętą. Zazwyczaj ceremonia sakramentu jest odprawiana przed Mszą świętą w tradycyjnym rycie.

Ofiara
Udział kapłana z zewnątrz wiąże się z dwoma ofiarami, które trzeba złożyć. Poza ofiarą dla kapłana (często wyższą - ze względu na konieczność dojazdu) osobno składa się ofiarę dla parafii.

Czas
Do organizacji celebracji sakramentów oraz Mszy świętej potrzebny jest wolny kościół na około 2-2.5 godziny. W niektórych parafiach z tego powodu bardzo trudno jest zorganizować chrzest czy ślub w niedzielę.

Śpiew
Warto, aby Msza święta z okazji takiego święta była Mszą uroczystą ze śpiewem. W takim wypadku konieczne jest także znalezienie wykwalifikowanego organisty, kantora lub scholi, którzy mieliby doświadczenie w śpiewie na Mszy trydenckiej. Często księża celebransi są w stanie wskazać odpowiednią osobę. Często są to profesjonaliści, którzy pobierają opłaty za śpiew na Mszy.
W przypadku braku śpiewaków ksiądz może odprawić Mszę czytaną bez śpiewu.

Logistyka
Organizacja celebracji w tradycyjnym rycie nie jest dla nikogo w Polsce rutyną. Może istnieć potrzeba załatwienia wielu różnych dodatkowych drobnych spraw takich jak np. podwiezienie kapłana, przywiezienie sprzętów liturgicznych z innych parafii czy wcześniejsze spotkanie celem ustalenia szczegółów ceremonii. Nie zakładajmy nigdy, że wykupujemy od księdza usługę i nie musimy już o nic się martwić.

Ogłoszenia
Jeśli uda nam się już wszystko zorganizować, warto poprosić proboszcza, aby ogłosił w niedzielę, że w parafii jednorazowo będzie odprawiona Msza trydencka. Wzbudzone wśród parafian zainteresowanie może w przyszłości doprowadzić do uformowania się stabilnej grupy, która formalnie, zgodnie z Summorum Pontificum poprosi proboszcza o regularne celebracje.