niedziela, 5 lipca 2015

Dwa kolejne mszały zakupione - zbiórka trwa

Trwa nasza akcja zakupu mszałów do tradycyjnej liturgii. Zachęcamy do finansowego wspierania tej inicjatywy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas wpłacili darowiznę na ten cel. Każdy zakupiony mszał pozwala na łatwiejszy start oraz kontynuację celebracji Mszy trydenckiej w nowym miejscu, a przez to pomaga w upowszechnianiu tradycyjnej Mszy w Kościele w Polsce. 

Przypominamy, że każda grupa wiernych lub ksiądz, który potrzebuje mszału do regularnej celebracji, może wysłać swoje zgłoszenie na adres e-mail: pomoc@unavocepolonia.pl . Przyjmujemy zgłoszenia także od grup kleryków z seminariów, którzy potrzebują mszału do nauki celebracji Mszy w starym rycie. 

Zbiórka pieniędzy na ten cel jest prowadzona w sposób ciągły i nadal pozostaje otwarta. Datki można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia w Volkswagen Bank Polska, nr: 11 2130 0004 2001 0597 9745 0001 lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl . Prosimy o podawanie w tytule przelewu: "darowizna - mszały".

Podsumowanie naszej inicjatywy od października 2014 r.:
Pozytywnie zweryfikowane zgłoszenia z prośbą o mszały: 7
Zebrane dotychczas fundusze: 5467,61 PLN
Ilość zakupionych mszałów: 7
Środki dostępne w funduszu na zakup kolejnych mszałów: 297,61 PLN

Stowarzyszenie Una Voce Polonia koszty własne pokrywa ze składek swoich członków. Pełne 100% zebranych w tej inicjatywie środków jest przeznaczone na zakup mszałów. Przekazywane mszały są nowymi, pełnowymiarowymi mszałami ołtarzowymi umożliwiającymi celebrację Mszy trydenckiej zgodnie z przepisami papieskiego motu proprio Summorum Pontificum.