czwartek, 30 lipca 2015

XXI Piesza Pielgrzymka do Częstochowy 6 - 14 VIII 2015


Zapraszamy do pielgrzymowania na Jasną Górę w tradycyjnej Grupie "Biało-Czarno-Czerwonej" idącej z 304 Warszawską Pieszą Pielgrzymką Akademickich Grup "17".

Pątnicy tej grupy przeżywają codzienną Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, tradycyjne formy modlitewnej pobożności, oraz duchowe rozważania i konferencje...

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymi szlak!

Szczegóły o pielgrzymce znajdziemy: https://www.facebook.com/events/1624061621143157/

poniedziałek, 27 lipca 2015

Porzucenie Mszy tradycyjnej jako skutek poważnego błędu propagandowego!

Msza tradycyjna w Kościele niczym „produkt na szczycie regału”? Takie mniej więcej porównanie nasuwa się w świetle wypowiedzi słynnego brazylijskiego specjalisty od reklamy na spotkaniu konferencji episkopatu Brazylii. Uwaga, mocne!

I – KOŚCIÓŁ PIERWSZĄ W HISTORII AGENCJĄ REKLAMOWĄ 

W roku 1977 należący do pionierów nowoczesnej reklamy w Brazylii Alex Periscinoto (w kwietniu br. obchodził swe 90 urodziny) został zaproszony przez tamtejszą konferencję episkopatu. Chodziło o przeprowadzenie analizy wizerunkowej Kościoła i określenie pozostających w jego gestii środków umożliwiających promocję Wiary. Wówczas zamiast odczytu gość zaserwował obecnym na konferencji biskupom nieco chaotyczną konwersację. Przez niemal dwie godziny twórca reklamowy tłumaczył, że Kościół nie musi zasadniczo niczego wymyślać, posiada już bowiem wszelkie narzędzia reklamowe pozwalające utrzymać przy sobie wiernych, a to z tej prostej przyczyny, że praktycznie on sam wszystkie dostępne formy wynalazł!

Oto w wolnym przytoczeniu wypowiedź Periscinoto, niekiedy szokująca, jako że to przecież głos twórcy reklamowego, i co ciekawe po 40 latach nie tracąca na aktualności.

Dlaczego warto chrzcić „po staremu"?

Przypominamy o pomocy Stowarzyszenia Una Voce Polonia w szukaniu kapłanów celebransów na tradycyjny chrzest i ślub. Zamieszczamy dzisiaj wstęp z książeczki obrzędów chrztu świętego dystrybuowanej przez Fundację CKiT Wiedeń 1683. Broszura może być pomocna w przygotowaniu chrzestnych i rodziców do chrztu w starym rycie.

Ojciec Święty Benedykt XVI, ogłaszając w roku 2007 Motu Proprio Summorum Pontificum pozwolił na niczym nieskrępowane udzielanie przez kapłanów sakramentu chrztu świętego według dawnego obrzędu. W wydanym przez siebie dokumencie postanowił, iż „Proboszcz, po uważnym rozpatrzeniu wszystkiego, może także dać pozwolenie na użycie bardziej starożytnego obrzędu w przypadku udzielania sakramentów chrztu, małżeństwa, pokuty i namaszczenia chorych, jeśli doradza to dobro dusz”.

Warto zastanowić się jakie „dobro dusz” może wyniknąć z jego użycia oraz jakie argumenty przemawiają za starym rytem, dla których warto prosić swojego duszpasterza o właśnie „taki” chrzest?

niedziela, 26 lipca 2015

Sobór Watykański II o ochronie liturgii

Oto co Sobór Watykański II  powiedział na temat okresów liturgicznych. (Sacrosanctum Concilium 107)

"Rok liturgiczny należy w ten sposób zreformować, aby stosownie do współczesnych warunków zachowując lub odnawiając tradycyjne zwyczaje i praktyki związane z okresami liturgicznymi  utrzymać pierwotny charakter tych okresów celem należytego zasilania pobożności wiernych przez odprawianie misterium Chrześcijańskiego Odkupienia, a zwłaszcza misterium paschalnego."

Nie tylko nie daje więc upoważnienia do tego, aby znieść okres liturgiczny Przedpościa, ale wręcz to wyklucza. Po pierwsze bowiem, nawołuje do zachowania lub odnowienia zwyczajów i praktyk, a nie można tego uczynić poprzez unicestwienie; a po drugie stosuje argument a fortiori do okresu Przedpościa, jako że stanowi on czas przygotowania Kościoła do misterium paschalnego, Wielkiej Nocy, do której przytoczony fragment (słusznie zresztą) przykłada szczególne znaczenie.

Jeżeli akceptujesz postanowienia Vaticanum II, w okresie Przedpościa idź lepiej na Mszę świętą celebrowaną w nadzwyczajnym rycie, ponieważ w rycie zwyczajnym on nie występuje.

To samo można powiedzieć o wielu innych rzeczach. Weźmy na przykład łacinę. Oto fragment Sacrosanctum Concilium, paragraf 36:

sobota, 25 lipca 2015

Kapłani na chrzest i ślub w tradycyjnym rycie

Zachęcamy do używania tradycyjnej liturgii w ceremonii sakramentów chrztu i małżeństwa. Stowarzyszenie Una Voce Polonia oferuje pomoc w znalezieniu kapłanów, którzy mogliby poprowadzić ceremonię w tradycyjnym rycie. 

O ile zorganizowanie regularnej celebracji tradycyjnej Mszy w swoim kościele parafialnym nadal jest bardzo złożoną sprawą, coraz łatwiej jest zorganizować pojedyncze celebracje tradycyjnej Mszy - zwłaszcza z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa lub chrztu dziecka. Najtrudniejszą przeszkodą w takim wypadku jest znalezienie kapłana, który podjąłby się poprowadzenia celebracji sakramentu. Zachęcamy do zwracania się w tej sprawie do kapłanów wymienionych w naszej bazie Duszpasterstwa tradycyjne. Jeśli kapłani z naszej listy nie mieszkają w pobliżu lub nie mogą się podjąć przyjazdu do parafii, Stowarzyszenie Una Voce Polonia, dzięki swoim kontaktom z dziesiątkami kapłanów z całej Polski, jest w stanie pomóc w znalezieniu kapłana celebransa. Każdy kto chciałby otrzymać taką pomoc powinien wysłać swoją prośbę na adres e-mail:
pomoc@unavocepolonia.pl 

O czym należy pamiętać przy organizacji tradycyjnego chrztu lub ślubu w parafii:

piątek, 24 lipca 2015

Mszalik dla dzieci już w sprzedaży


Mszalik dla dzieciMałe dzieci są bardzo wrażliwe na doświadczenie Bożego działania i Bożej obecności. Doskonałym miejscem kształtowania, dojrzewania i pogłębiania tej dziecięcej wrażliwości jest liturgia, zwłaszcza liturgia Mszy św. Bywa, że dzieci z trudem koncentrują uwagę na świętych czynnościach, a zakłopotani rodzice i duszpasterze szukają pozaliturgicznych sposobów, by dzieci do Misterium przyciągnąć. Rezultat jest często taki, że niedzielne, rodzinne wyjście do kościoła jest dla dziecka jeszcze jednym wyjściem z rodzicami, które istotnie nie różni się od wyjścia na plac zabaw, czy do znajomych, u których spotykają rówieśników.
W rezultacie dziecko traci szansę na doświadczenie w swej dziecięcej wrażliwości Misterium. Zasłania się przed jego oczami miejsce, w którym Niebo styka się z ziemią.
Ten niewielki Mszalik, pierwszy tego rodzaju na polskim rynku wydawniczym, ma pomóc dzieciom i ich rodzicom w udziale we Mszy św. tak, by wprowadzać dziecko w doświadczenie rzeczywistości, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Jeśli nasze pociechy zaczną postrzegać i przeżywać Mszę św. jako rzeczywistość nie z tego świata, a zarazem przenikającą codzienność, jest nadzieja, granicząca z pewnością, że Msza św. nigdy im się nie znudzi; co więcej pokochają ją i na jej wzór - doskonałej i jedynej Ofiary - będą kształtować swe życie. W ten sposób zarówno ich doczesność jak i wieczność, będzie przepełniona uszczęśliwiającym śpiewem chwały przed Tronem Trójcy Świętej, wraz z Maryją, aniołami i świętymi. Któż z rodziców nie pragnie takiego życia i takiej wieczności dla swych dzieci?
Książeczka jest pięknie ilustrowana, a tekst powstał w oparciu o rozmowy, jakie Autorka przeprowadza ze swymi dziećmi, chcąc nauczyć je korzystać do końca życia ze Skarbca Łask, które posiada Kościół.
Dodatkowo w Mszaliku znajdują się podstawowe prawdy katechizmowe i modlitwy, zarówno te "dziecięce", jak i "dorosłe", które można i trzeba powtarzać i odmawiać wspólnie z dziećmi (większość modlitw zapisana jest w jęz. łacińskim i polskim).
Zamawiać można tutaj

czwartek, 16 lipca 2015

Najistotniejsze teksty UnaCum.pl

W górnym menu dodaliśmy link "Ruch Summorum Pontificum - dossier". Jest to zbiór linków do wybranych najistotniejszych tekstów z UnaCum.pl. Teksty zostały pogrupowane w działy:

  • O tradycyjnych katolikach
  • Dzieci na tradycyjnej liturgii
  • Duchowni i tradycyjna liturgia
  • Apologetyka tradycyjnej liturgii
  • Początki ruchu tradycyjnego w Kościele katolickim
  • Duszpasterstwo tradycyjne
  • Sukcesy duszpasterstwa tradycyjnego na Zachodzie
Wielkie podziękowania należą się współpracującym z nami tłumaczom, dzięki którym mogliśmy opublikować większość z tych tekstów.

wtorek, 14 lipca 2015

10 powodów, aby uczęszczać na Mszę trydencką

Biorąc pod uwagę, że dla jednej osoby lub całej rodziny uczestnictwo we Mszy Świętej „trydenckiej” może być często niezbyt dogodne (i mam na myśli nie tylko oczywiste kwestie takie jak miejsce i czas, ale także brak odpowiedniego zaplecza w parafii oraz wrogie reakcje, które mogą się pojawić ze strony przyjaciół, rodziny, a nawet osób duchownych), zdecydowanie warto sobie przypomnieć co jest głównym powodem tego, że to robimy. Jeśli coś jest warte wysiłku, jest także warte zachowania tego – nawet kosztem pewnych ofiar.
Celem tego artykułu jest przedstawienie kilku powodów dlaczego, pomimo wszystkich niedogodności (wliczając w to nawet prześladowania na niewielką skalę), których doświadczyliśmy w przeciągu lat, zarówno my jak i nasze rodziny kochamy uczestnictwo we Mszy Świętej Wszechczasów. Mamy nadzieję, że dzieląc się tymi powodami, zachęcimy czytelników, aby albo zaczęli uczestniczyć w usus antiquior, albo nadal w nim uczestniczyli, jeśli się wahają. Wyrażamy głębokie przekonanie, że święta liturgia przekazana nam przez Tradycję nigdy nie była ważniejsza w życiu katolików, obserwując „Kościół pielgrzymujący na ziemi”, który wciąż zapomina swoją teologię, rozmywa swój przekaz, traci swoją tożsamość i rani swoich członków. Zachowując, poznając, naśladując i kochając jego starożytną liturgię, wypełniamy swoją rolę we wspieraniu autentycznej doktryny, w głoszeniu zbawienia, w odzyskiwaniu utraconej pozycji Kościoła w społeczeństwie i w przyciąganiu nowych wyznawców, którzy szukają niczym nieskażonej prawdy i czystego piękna. Ponadto, przekazując ten niesamowity dar i zapraszając na Mszę tak wielu naszych przyjaciół i członków rodzin, spełniamy nasze powołanie jako naśladowcy Apostołów.
Zatem nie tracąc już czasu, poniżej przedstawiamy dziesięć powodów:

poniedziałek, 13 lipca 2015

Czy brak podniosłości jest przyczyną, czy symptomem naszych problemów?

Pierwszy rozdział mojej niedawno opublikowanej książki nosi tytuł Solemnity - The Crux of the Matter (pol. Podniosłość: sedno sprawy). Dowodzę w nim, że jeśli liturgia nie jest sprawowana z należytą podniosłością (ang. solemnity), jakby to powiedział św. Tomasz, przestaje ona dorównywać swojej najgłębszej esencji, którą jest nasz udział w niebiańskiej liturgii. Zaczyna tracić swoją moc do uświęcania nas poprzez formowanie naszych umysłów i serc, a także nie jest wystarczającym środkiem oddawania Najwyższemu Bogu czci, jaką stworzenie winne jest Mu oddawać. W związku z tym, zaniechanie poprawnego odprawiania uroczystej liturgii powoduje, że Msza, jak również Liturgia Godzin (w obu formach Rytu Rzymskiego), stają się problematyczne, stają się przyczyną problemów w życiu Kościoła i w życia chrześcijanina.

niedziela, 12 lipca 2015

Wychowani w duchu i mocy Tradycyjnej Mszy Łacińskiej: W ósmą rocznicę Summorum Pontificum

We wspaniałej książce „Cistercian Europe: Architecutre of Contemplation” („Cysterska Europa: Architektura kontemplacji”) Terryl Kinder opisuje w jaki sposób średniowieczna cysterska architektura, na pozór skromna i uboga, w niezwykle subtelny sposób odnosi się do kosmosu, a zwłaszcza do światła słonecznego:

To, co szczególnie przykuwa uwagę w cysterskim opactwie jest wszechobecność światła i jego ruch. To właśnie światło słoneczne ożywia za dnia budynki i uwydatnia każdą ich wypukłość oraz każde ich wgłębienie, oddając w pełni piękno architektonicznych detali. Medytując nad obecnością światła w klasztorze, nie sposób pominąć roli jaką odgrywa tu dojmująca cisza. Gadanina odciąga uwagę od wizualnych subtelności. Aby w pełni doświadczyć gry świateł i cieni w cysterskim kościele, warto ją obserwować przez cały dzień, od rana do wieczora, w zimie i w lecie, podczas wschodu słońca, w czasie opadów deszczu i śniegu. Zmienny efekt świetlny jest szczególnie widoczny, kiedy siedzi się w jednym miejscu; już sama niespieszność przemieszczającego się światła stanowi doskonałe tło dla życia w kontemplacji. Subtelności architektury i jej szczegóły odsłaniają się stopniowo tym, którzy stali się ich świadomi i nauczyli się je dostrzegać.[1]

Innymi słowy, trzeba stać się cierpliwym i uważnym, aby architektura cysterska odsłoniła swoje tajemnice. Jeżeli zrozumie się jej język, odkryje się rzeczywistość duchowej symboliki, która odzwierciedla i uwydatnia tęsknoty oraz myśli zawarte w naszych modlitwach.

Ten przykład z czasów średniowiecza przypomniał mi niezwykle trafne słowa papieża Benedykta XVI  skierowane do biskupów w liście napisanym z okazji publikacji Summorum Pontificum:

sobota, 11 lipca 2015

Summorum Pontificum - od idei do struktur duszpasterskich

Tekst sprzed pięciu lat, który wciąż pozostaje aktualny, zwłaszcza w kontekście "znikania" Mszy na okres wakacyjny oraz po wakacjach. 


Zbliża się trzecia rocznica ogłoszenia motu proprio Summorum Pontificum. Zgodnie z zapowiedzią, nuncjatury apostolskie zbierają już informacje, aby zweryfikować na ile sprawdziły się obawy związane z ogłoszeniem tego przełomowego dokumentu. Tradycyjni katolicy zastanawiają się jednak jak można przyspieszyć i ugruntować rozwój nurtu tradycyjnego w Kościele. Publikujemy tekst na ten temat, który pierwotnie ukazał się w biuletynie Nova et Vetera wydawanym przez Instytut Summorum Pontificum.

Parafia dla tradycyjnych katolików (cz. 3)

W pierwszej części cyklu o tradycyjnych parafiach personalnych pisałem, czym są tradycyjne parafie personalne, natomiast drugi tekst zawierał podstawowe zalety powstawania parafii personalnych z perspektywy wiernych, księży oraz ordynariusza. W tym tekście spekuluję, w jaki sposób mogą być przezwyciężane początkowe trudności powstawania parafii dla tradycyjnych katolików. Moje spostrzeżenia bazują na obserwacji rozwoju duszpasterstw tradycyjnych na świecie a także na obserwacji działalności małych wspólnot katolickich Kościołów wschodnich w Polsce. W przeszłości, jako prezes ministrantów, miałem także okazję pomagać swojemu proboszczowi przy parafii, która powstawała zupełnie od zera.

wtorek, 7 lipca 2015

Tradycjonalista - strażnik darów

Tradycjonalista, ale nie obcy na tym świecie,
jak niektórzy z nas chcieliby być w czasie zniszczeń i prześladowań.

Mówienie o tradycjonaliście wygląda trochę tak jak siedemdziesiąt lat temu, kiedy Leo Longanesi powiedział „Porozmawiajmy o słoniu” (1). Złe nawyki w rozumowaniu nie zmieniły się i Włochy rozdarte między faszyzmem i antyfaszyzmem, które były jednocześnie trochę katolickie, apostolskie i rzymskie, przypominają w ogromnym stopniu dzisiejszy Kościół, który tak czy siak jest zawsze trochę włoski. Właśnie tym czasie Longanesi piętnuje publicznie wybryki i hipokryzję inteligencji, która wolała przechwalać się podczas dyskusji na egzotyczne tematy, uwielbiała „mówić o słoniu” zamiast o oszpeceniu, którego była ofiarą i winowajcą. W ten sam sposób w dzisiejszym Kościele robi dobre wrażenie ten kto woli „mówić o tradycjonaliście” zamiast poddać się radosnej atmosferze autodestrukcji w której, jak to się mówi, „śpiewają i niosą krzyż” (2).

Łatwo można mówić „tradycjonalista” z tą samą beztroską z jaką wypowiedział te słowa Duclos Longanesiego. „Panowie, porozmawiajmy o słoniu – mówił niezwykły jegomość – jest to jedyne dość ważne zwierzę, o którym możemy mówić nie narażając się na niebezpieczeństwo w dzisiejszych czasach”.

poniedziałek, 6 lipca 2015

Kościoły z tradycyjną Mszą w Polsce - statystyki 2015

Osiem lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum przez Benedykta XVI, w Polsce jest 31 kościołów i kaplic z regularnie odprawianą coniedzielną Mszą trydencką. Trzy miejsca więcej niż rok temu. W około 50 miejscach stara Msza jest celebrowana regularnie lecz nie w każdą niedzielę. 
Pełna uwzględniona przez nas lista miejsc jest następująca:

niedziela, 5 lipca 2015

Dwa kolejne mszały zakupione - zbiórka trwa

Trwa nasza akcja zakupu mszałów do tradycyjnej liturgii. Zachęcamy do finansowego wspierania tej inicjatywy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas wpłacili darowiznę na ten cel. Każdy zakupiony mszał pozwala na łatwiejszy start oraz kontynuację celebracji Mszy trydenckiej w nowym miejscu, a przez to pomaga w upowszechnianiu tradycyjnej Mszy w Kościele w Polsce. 

Przypominamy, że każda grupa wiernych lub ksiądz, który potrzebuje mszału do regularnej celebracji, może wysłać swoje zgłoszenie na adres e-mail: pomoc@unavocepolonia.pl . Przyjmujemy zgłoszenia także od grup kleryków z seminariów, którzy potrzebują mszału do nauki celebracji Mszy w starym rycie. 

Zbiórka pieniędzy na ten cel jest prowadzona w sposób ciągły i nadal pozostaje otwarta. Datki można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia w Volkswagen Bank Polska, nr: 11 2130 0004 2001 0597 9745 0001 lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl . Prosimy o podawanie w tytule przelewu: "darowizna - mszały".

Podsumowanie naszej inicjatywy od października 2014 r.:
Pozytywnie zweryfikowane zgłoszenia z prośbą o mszały: 7
Zebrane dotychczas fundusze: 5467,61 PLN
Ilość zakupionych mszałów: 7
Środki dostępne w funduszu na zakup kolejnych mszałów: 297,61 PLN

Stowarzyszenie Una Voce Polonia koszty własne pokrywa ze składek swoich członków. Pełne 100% zebranych w tej inicjatywie środków jest przeznaczone na zakup mszałów. Przekazywane mszały są nowymi, pełnowymiarowymi mszałami ołtarzowymi umożliwiającymi celebrację Mszy trydenckiej zgodnie z przepisami papieskiego motu proprio Summorum Pontificum.

piątek, 3 lipca 2015

Tradycyjny katolicki kapłan w kryzysie

Wielu z nas to „Summorum Pontificum” papieża Benedykta XVI otworzyło oczy i umysły na rzeczy, o których ledwo słyszeliśmy czy o których istnieniu nie mieliśmy nawet pojęcia. Tamtego dnia zostaliśmy zaproszeni do niezwykle ekscytującej, ale i trudnej podróży.
Najpierw odkryliśmy Mszę świętą rytu rzymskiego na internetowych blogach i obrazkach. Potem dowiedzieliśmy się o innych łacińskim sakramentach takich jak chrzest, bierzmowanie czy małżeństwo. Wielokrotnie to święci ludzie świeccy mówili nam i pouczali w tych świętych sprawach, o których nie mieliśmy bladego pojęcia.

środa, 1 lipca 2015

4 lipca - Msza w Sanktuarium św. Jana Pawła II

W sobotę, 4 lipca o godz. 16:00 zostanie odprawiona Msza święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka) w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Tego dnia Kościół krakowski świętuje rocznicę konsekracji Bazyliki archikatedralnej śś. Stanisława i Wacława na Wawelu. Uroczystość ta w starym rycie obchodzona jest na terenie całej diecezji jako święto I klasy.

Celebracja będzie miała miejsce w Kaplicy Kapłańskiej (dolny kościół) i towarzyszyć jej będzie śpiew chorału gregoriańskiego (missa cantata).

Zapraszamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania – od godz. 15:30 ks. Kacper Nawrot będzie czekał na penitentów w konfesjonale w Kaplicy Pojednania.

Dla wiernych zostaną przygotowane teksty mszalne w układzie łacińsko-polskim.