poniedziałek, 29 czerwca 2015

Tradycyjna Msza święta podczas pielgrzymki Warszawa - Gietrzwałd 2015

  • 2 VII (1. czwartek) Leszno, kościół św. Jana Chrzciciela, godz. 20 
  • 3 VII (1. piątek) Leszno, kościół św. Jana Chrzciciela, godz. 6.15 
  • 4 VII (1. sobota) Zakroczym, kaplica Ośrodka Ap. Trzeźwości, godz. 6.30 
  • 5 VII (niedziela) Nowe Miasto, kościół Świętej Trójcy, godz. 7 
  • 6 VII (poniedziałek) Sulerzyż, kościół św. Mikołaja, godz. 9.30 
  • 7 VII (wtorek) Stupsk, kościół św. Wojciecha, godz. 6.30 
  • 8 VII (środa) Wieczfnia Kościelna, kościół św. Stanisława BM, godz. 6.30 
  • 9 VII (czwartek) Nidzica, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, godz. 7 
  • 10 VII (piątek) Gietrzwałd, Bazylika, godz. 15.15
Zapraszamy do wspólnej modlitwy! Aby upewnić się że godzina Mszy świętej nie uległa zmianie, można wcześniej dzwonić: 536 601 190. Ave Maria!

Rok przygotowania duchowego w seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra


Pewnego pięknego dnia, jednego z tych decydujących dni, które ze wzruszeniem zachowujemy w pamięci, młodzieniec w swym sercu odpowiada „tak” na wezwanie Pana. Sądzi, że ma powołanie kapłańskie. Jest to początek wielkiej przygody, najpiękniejszej, jaka tylko być może.

Wybrawszy Bractwo św. Piotra ze względu na jego rzymskokatolicki charakter, na prowadzoną w nim formację tomistyczną, na jego liturgię, na życie braterskie, młodzieniec zwierza się z tego kapłanowi, który jest mu najbliższy, a ten zachęca go, by podjął kroki, które zaprowadzą go do seminarium w Wigratzbad. Spotka się on z przełożonym dystryktu francuskiego i być może spędzi kilka dni w seminarium, gdzie będzie mógł przedstawić się rektorowi i formatorom, szczególnie opiekunowi pierwszego roku. Po napisaniu listu motywacyjnego i wypełnieniu kilku dokumentów administracyjnych, zostanie wreszcie zaproszony, by na początku października rozpocząć rok przygotowania duchowego.

czwartek, 25 czerwca 2015

Czy tradycyjna Msza pasuje do mentalności współczesnego człowieka?


Jeśli dla współczesnego człowieka najważniejszymi cechami liturgii mają być lekka przyswajalność i unaocznienie to Msza „trydencka” nie jest dostosowana do takiego udziału w Bożych Tajemnicach. Natomiast każdy, kto poszukuje w świętej liturgii świadomości stawania przez Bogiem oraz dotknięcia czegoś ponadczasowego – wieczności i większego niż on sam, to niewątpliwie odnajdzie te wartości we Mszy w starodawnym łacińskim rycie.  

Wprowadzenie
Pytanie, które jest tematem wykładu, a właściwie poszukiwanie odpowiedzi na nie, jest bardzo trudne, ale równocześnie bardzo istotne, i dlatego właśnie nie powinno zostać zaniechane. Trudność polega na znalezieniu właściwych metod badania czy refleksji nad zależnością zachodzącą pomiędzy mentalnością współczesnego człowieka a liturgią w starszej łacińskiej formie. Jeśli już dochodzi do spotkania, tych dwóch, odrębnych rzeczywistości, „dzisiejszego” człowieka i celebracji przychodzącej z przeszłości, jak wtedy dostrzec i zbadać „iskrzenie” i wzajemne oddziaływanie? Jak zmierzyć zachodzącą interakcję? Jak jest przyjmowana, odbierana i jak oddziaływuje stara liturgia na człowieka, który sam uważa siebie samego za miarę wszelkich wartości dzisiejszego świata. Trudność polega również na znalezieniu właściwego punktu odniesienia w badaniu zależności. Czy należy rozpatrywać zależność  z punktu wiedzenia teologii i liturgii, czy fenomenologii, psychologii, antropologii, socjologii etc, czy raczej po zbadaniu poszczególnych wymienionych aspektów wiedzy szukać spójnego, syntetycznego  spojrzenia.  Czy jednak osiągnięcie takiej syntezy rzeczywiście przybliży nas do rzetelnej odpowiedzi na pytanie: Czy Msza tzw. trydencka „pasuje” do mentalności współczesnego człowieka? Obszary badań są bowiem bardzo „ulotne” i trudno definiowalne. Odpowiedź nie jest prosta, mimo to bardzo ważne są refleksje gdyż one pozwalają lepiej i głębiej rozumieć nam misterium liturgii w dawnej formie oraz kondycję człowieka naszych czasów.
Pogłębiona refleksja nad tym zagadnieniem jest bardzo ważna, bowiem dotyczy fundamentalnych zagadnień rozważanych podczas Soboru Watykańskiego II i reformy liturgicznej przeprowadzanej z wielkim rozmachem w imię dostosowania liturgii do współczesnego człowieka. Mówiąc lapidarnie liturgia i współczesny człowiek to zagadnienie, które było i są papierkiem lakmusowym dokonujących się w szerokiej gamie reform dotychczasowego życia Kościoła. Kluczowym bowiem zagadnieniem wokół którego skupiało się życia Kościoła rzymskokatolickiego w ostatnich dziesięcioleciach stała się idea przełożenia misterium fidei i Ecclesiae na formę zrozumiałą i mówiącą współczesnym językiem. W duszpasterskim sensie współczesny człowiek i ludzkość stawała się często rozstrzygającym punktem odniesienia, ponieważ to one są adresatem dzieła dokonanego przez Chrystusa. Reforma liturgii była i nadal pozostaje chyba najbardziej widoczną i reprezentatywną ikoną zachodzących przemian. To w imię koniecznej komunikacji pomiędzy Kościołem a nowoczesnym światem następowały reformy stylu, sposobów i form nauczania oraz życia wiary. Otwarcie na świat, konieczność wyjścia do niego i znalezienia odpowiednich środków przekazu wiary stały u fundamentów reorganizacji wielu dziedzin życia Kościoła i świętej liturgii. Stąd poszukiwanie odpowiedzi na postawione w temacie wykładu pytanie wpisuje się w szeroki kontekst przemian zachodzących od połowy XX wieku.
Błędna odpowiedź na to pytanie przynosić będzie szkody w życiu wiary i tworzyć będzie zagubione chrześcijaństwo; prawidłowa owocować będzie owocnym życiem wiary. Oczywiście nie chodzi konkretnie o ten tekst artykułu, lecz odpowiedź, którą winny rzeczywiście poszukiwać szerokie gremia teologów i pasterzy Kościoła.  Autor pragnie by tekst ten był małym przyczynkiem do rozważań, które winny być szeroko podjęte, na temat możliwości poszukiwania odpowiedniego języka kontaktowania się ze współczesnym człowiekiem oraz możliwości zastosowania go w życiu Kościoła i w liturgii.

Zamawianie intencji mszalnych

Uruchamiamy nowy dział na naszym portalu - Zamawianie intencji mszalnych. Często słyszymy, że księża celebrujący tradycyjne Msze mają wolne intencje, a jednocześnie w przypadku pilnych intencji mszalnych trudno jest znaleźć wolny termin w naszych parafiach. Zachęcamy zatem do zamawiania intencji u księży wymienionych na naszej stronie.
Każdy kapłan, który chciałby być dodany do naszej listy proszony jest o kontakt z redakcją poprzez adres e-mail. Do listy dodajemy księży, którzy częściej niż raz w tygodniu celebrują Mszę w formie nadzwyczajnej oraz mają zazwyczaj wolne intencje mszalne w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

wtorek, 23 czerwca 2015

Tradycjonalizm a konserwatyzm

Mamy wiele powodów do radości we współczesnym Kościele, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielu nowych, ortodoksyjnych biskupów i zdrową praktykę, mamy też diecezje, w których liczba powołań znowu rośnie po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci. Powstały nowe zakony i społeczności, które pękają w szwach od zapytań, postulatów i nowicjuszy. Nie muszę też chyba wspominać o odnowieniu zainteresowania muzyką sakralną, taką jak chorał gregoriański, pieśni kościelne w językach narodowych czy polifonia.

Przyznać jednak trzeba, że pewien problem, który stanowi przeszkodę na drodze do prawdziwej reformy i odnowy Kościoła. Jest nim dominacja postawy konserwatywnej wśród biskupów, kapłanów i wiernych nowej generacji. Od czasu, gdy po raz pierwszy uświadomiono mi różnicę pomiędzy konserwatystą a tradycjonalistą, niezmiennie mnie ona zdumiewa. Konserwatysta bowiem to ten, który pragnie konserwować to, co ma pod ręką, a to oznacza utrzymywanie statusu quo, korygując jedynie przydarzające się  błędy. Nie ma przy tym żadnej motywacji, aby powrócić do tego, co było i odzyskać to, co zostało utracone. Nie widzi on bowiem żadnego powodu, dla którego miałby tradycję cenić wyżej iż to, co jest teraz. Tradycjonalista z kolei myśli tak jak św. Wincenty z Lerynu, autor sławnego Commonitorium, napisanego w obronie niezmiennej treści wiary. Dla niego, tak jak i dla wielu innych ojców, Doktorów Kościoła i papieży, Tradycja sama w sobie lepsza jest od nowinek, które powinny budzić nieufność i którym należy się przeciwstawiać z całą bezwzględnością. A zatem tam, gdzie tradycję zatracono, tradycjonalista stara się ją przywrócić po to właśnie, by chronić Tradycję przez duże T; konserwatysta tymczasem zadowala się utrzymywaniem tego, co zastał, nawet jeśli jest dziadowskie czy skażone modernizmem.

sobota, 20 czerwca 2015

Msza o NMP w Krakowie

10351813_1667814920113987_5724985346822194750_nW sobotę 20 czerwca o godz. 16:00 zostanie odprawiona Msza święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka) w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Celebracja będzie miała miejsce w Kaplicy Kapłańskiej (dolny kościół) i towarzyszyć jej będzie śpiew chorału gregoriańskiego (missa cantata).

Zapraszamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania – od godz. 15:30 ks. Kacper Nawrot będzie czekał na penitentów w konfesjonale w Kaplicy Pojednania.

Dla wiernych zostaną przygotowane teksty mszalne w układzie łacińsko-polskim.

czwartek, 18 czerwca 2015

O słuszności określania się mianem „tradycyjnego katolika”


W setną rocznicę śmierci św. Piusa X, dla którego tradycjonaliści „są prawdziwymi przyjaciółmi Ludu“.

Plik:Pius X.jpg Często spotkać się można ze sprzeciwem wobec stosowania przymiotników takich jak „tradycyjny” czy „tradycjonalistyczny” do określenia swojego katolicyzmu. Pisałem już o tym wcześniej w magazynie Rorate, ale myślę, że temat ten wymaga nieco więcej uwagi.

Ktoś mógłby mieć następujące zastrzeżenia: pomimo iż tradycja jest niewątpliwie głównym komponentem katolickiego życia i zarówno jej odbiór jak i jej przekazanie kolejnym pokoleniom stanowi najważniejsze zadanie Kościoła, stanowi ona wciąż tylko jedną z wielu części składowych. Dlaczego więc miałaby ona być wyszczególniona jako fundamentalna, co w istocie ma miejsce, gdy ktoś definiuje się mianem tradycyjnego katolika? Tradycja nie jest sama w sobie kryterium prawdy, a jedynie środkiem do jej poznania oraz – w pewnym stopniu – jej gwarantem. Zachowujemy to, co przekazał nam Chrystus, ponieważ wiemy, że jest to prawdziwe. Prawdziwe, gdyż pochodzi od Wcielonego Słowa, a nie dlatego, że zostało nam jako takie przekazane. Nie ulega wątpliwości, że konieczność jak i wartość tradycji jest dzisiaj odrzucana, ale nie wydaje się to wystarczającym powodem, by określać się mianem „katolika tradycyjnego”. Nie można tego uzasadnić – o ile słuszne jest to, co dotychczas powiedziałem i podstawowego kryterium Wiary nie stanowi tradycja jako taka – tym, że tak często się od niej odchodzi. Nie powinniśmy przesadnie eksponować prawdy, której zaprzecza ktoś inny, tylko nadać jej właściwe miejsce w naszym myśleniu.

środa, 17 czerwca 2015

Spotkanie u Matki Gietrzwałdzkiej w VII 2015

Do udziału w pieszej, różańcowej pielgrzymce Warszawa - Gietrzwałd (2 - 10 VII) z trydencką Mszą świętą sprawowaną każdego pątniczego dnia, serdecznie zapraszamy.

W sposób szczególny to zaproszenie kierujemy do kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich tradycyjnych duszpasterstw i środowisk północnej oraz środkowej Polski. Niech sanktuarium Gietrzwałdzkie w dniu dojścia pielgrzymki - piątek, 10 VII 2015 - stanie się obok Jasnej Góry, kolejnym miejscem modlitwy, świadectwa i spotkania tradycyjnych środowisk.

Grupy indywidualnych pielgrzymów oraz organizatorów autokarowych pielgrzymek w tym dniu, aby razem z pielgrzymami uczestniczyć w dziękczynnej, tradycyjnej Mszy świętej, prosimy o kontakt na nr telefonu: 22 724 83 10 lub kom. 536 601 190.

Gdzie na Mszę w Anglii?

Okres letni sprzyja podróżom zagranicznym. Zachęcamy do uczestnictwa w tradycyjnej Mszy na całym świecie. Dla podróżujących do Anglii najlepszym źródłem informacji o Mszach jest strona Latin Mass Society. Mapkę z Mszami w Anglii zamieszczamy poniżej.


poniedziałek, 15 czerwca 2015

Sacra Liturgia 2015: "kilka dni nieba na ziemi" - wywiad z międzynarodowym koordynatorem konferencjiSympozjum Sacra Liturgia USA rozpoczęło się 1 czerwca konferencją poświęconą Świętej Liturgii, kontynuując dzieło Sacra Liturgia 2013, które miało miejsce w Rzymie. Catholic World Report przeprowadził wywiad z międzynarodowym koordynatorem Sacra Liturgia, Domem Alcuinem Reidem, na temat przebiegu spotkania w Nowym Jorku 1-4 czerwca.

CWR: Proszę nam powiedzieć, jak udała się konferencja Sacra Liturgia w Nowym Jorku?

Dom Alcuin: Znakomicie, dziękuję. Myślę nawet, że przerosła oczekiwania organizatorów. Ponad 350 uczestników zjechało się z najdalszych zakątków Stanów Zjednoczonych, a także z Kanady, Anglii i innych miejsc, aby przez trzy i pół dnia wysłuchać przemówień najwyższej próby i uczestniczyć w uroczystościach liturgicznych niezwykłej urody. Jeden z nich napisał podziękowania za „kilka dni nieba na ziemi”. To może mała przesada, ale tyle przez całe sympozjum czuć było ogromną energię i nadzieję, a także ogromną satysfakcję, kiedy już się zakończyło. Było to bardzo pozytywne i, co najważniejsze, głęboko pouczające doświadczenie dla wielu, jeśli nie dla wszystkich.

CWR: Czy wydarzyło się coś szczególnego, o czym ojciec chciałby powiedzieć?

Wakacje z liturgią tradycyjną 2015

Nie brakuje podczas najbliższych wakacji wydarzeń, podczas których będziemy mogli regularnie uczestniczyć w tradycyjnej liturgii rzymskiej. Zachęcamy do reklamowania wśród znajomych katolików poniższych wydarzeń oraz nadsyłanie informacji o kolejnych.niedziela, 14 czerwca 2015

Wiadomość od kardynała Sarah do uczestników „Sacra Liturgia 2015” w Nowym Jorku (pełny tekst po polsku)

File:Cardinal Robert Sarah (cropped).JPG„Nie można zbliżyć się do Boga, moi bracia i siostry, bez drżenia, bez zachwytu, bez głębokiego szacunku i świętego przerażenia”.

PRZESŁANIE JEGO EMINENCJI ROBERTA KARDYNAŁA SARAH,
PREFEKTA KONGREGACJI
DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
NA SYMPOZJUM „SACRA LITURGIA USA 2015”
NOWY JORK, 1-4 CZERWCA 2015

1. Z ogromną przyjemnością pragnę powitać was wszystkich, którzy zebraliście się w Nowym Jorku na inauguracyjną konferencję Sacra Liturgia w Stanach Zjednoczonych. W sposób szczególny witam Jego Eminencję arcybiskupa Nowego Jorku kardynała Timothy’ego Dolana i dziękuję mu za zainteresowanie i wsparcie jakie okazał dla tej inicjatywy, która kładzie nacisk na wielką rolę liturgicznej formacji i celebracji w życiu i posłannictwie Kościoła.
Miło mi było uczestniczyć w otwarciu włoskiej i angielskiej edycji obchodów Sacra Liturgia 2013 w Rzymie zeszłego listopada. Miałem możliwość pogratulować biskupowi Dominique’owi Reyowi oraz jego współpracownikom realizacji tej wspaniałej inicjatywy, obecnej teraz również w Stanach Zjednoczonych.
Pozdrawiam Jego Eminencję kardynała Raymonda Leo Burke’a, który w swoim przemówieniu przedstawi myśl przewodnią tej konferencji. Pozdrawiam też wszystkich biskupów, kapłanów oraz pobożnych i mądrych świeckich mężczyzn i kobiety, którzy tu wystąpią, a także tych, którzy będą sprawować Świętą Liturgię i nauczać w nadchodzących dniach. Wasza posługa w promowaniu Świętej Liturgii jest w naszych czasach sprawą najwyższej wagi. Dziękuję wam za to, co robicie.

czwartek, 11 czerwca 2015

Pięć lat Mszy w Bielsku - Białej


IX Piesza Pielgrzymka Różańcowa Warszawa - Gietrzwałd 2015.

Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem PER MARIAM AD JESUM, trwać będzie od 2 lipca (czwartek) do 10 lipca (piątek). Aby spotkać się z Matką Bożą, podczas dziewięciu dni, pokonamy około 230 km. Gietrzwałd na Warmii, to jedyne miejsce objawień maryjnych w Polsce, których autentyczność została potwierdzona przez Kościół.

Podczas pielgrzymki, sprawowana będzie tradycyjna Msza święta a zgodnie z życzeniem objawiającej się Matki Bożej: „ODMAWIAJCIE CODZIENNIE, GORLIWIE RÓŻANIEC”, podstawową modlitwą pątniczego dnia, będą części świętego różańca jak również godzinki, litanie, koronki oraz rozważania. Pielgrzymkowy dzień kończyć będzie wieczorny apel maryjny.

Zapraszamy na pielgrzymi szlak! Zapraszaj i Ty! Ave Maria.

środa, 10 czerwca 2015

Na emeryturę przechodzi ks. prałat Stanisław Pawlaczek

Z dniem 1 lipca, z racji ukończenia 75 roku życia, odchodzi na emeryturę ks. prałat Stanisław Pawlaczek. W przyszłą niedzielę podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 18.00, w imieniu wiernych uczęszczających na Mszę w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, podziękujemy Księdzu Prałatowi za wieloletnią posługę Kościołowi we Wrocławiu oraz parafii. Oprawę Mszy uświetni liturgiczny Chór Basilica Cantans pod dyrekcją Mirosławy Jura-Żegleń. Po zakończonej liturgii będziemy mogli wysłuchać krótkiego koncertu chóru.

Ks. Prałat Stanisław Pawlaczek urodził się 28.03.1940 r. w Sokolnikach (Ukraina, obwód lwowski). W 1958 r. wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które skończył otrzymując święcenia prezbiteriatu z rąk abpa Bolesława Kominka w 1965 r. Odbył specjalistyczne studia z zakresu pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jeden z kapelanów wrocławskiej "Solidarności". W 1984 r. otrzymał tytuł prałata honorowego Ojca Świętego. W 1984 r. został proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu. Dzięki jego staraniom w 1989 r. koronowany został papieskimi koronami przez kard. Franciszka Macharskiego obraz Matki Boskiej Zwycięskiej z Mariampola, który znalazł się w kościele NMP na Piasku wraz z repatriantami z kresów wschodnich.

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Paryż-Chartres: Polacy na pielgrzymce

W dniach 23-25 maja odbyła się 33 Pielgrzymka Paryż – Chartres. Tegoroczna pielgrzymka zgromadziła wyjątkowo liczną grupę 49 polskich pielgrzymów z Wrocławia, Katowic, Bytomia, Warszawy, Zambrowa, Łomży, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Tarnobrzega, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego i Luksemburga. Tradycyjnie pielgrzymowała młodzież z gorzowskiego Katolickiego Gimnazjum i Liceum Św. Tomasza z Akwinu ze swoim dyrektorem p. Markiem Robakiem. Po raz pierwszy pielgrzymowała z nami grupa harcerzy ZHR z Bydgoszczy. Opiekę duszpasterską sprawowali: o. Marek Grzelczak OP, 3 kleryków z FSSP, 1 kleryk z IBP i brat z Familii Niepokalanego Poczęcia (dawniej Franciszkanie Niepokalanej). Pielgrzymka, jak co roku, zgromadziła tłumy skautów i rzeszę wielopokoleniowych rodzin. Opatrzność wyjątkowo pobłogosławiła pogodą (padało tylko trochę z rana w poniedziałek). 

czwartek, 4 czerwca 2015

J.E. abp Sample w Rzymie z ludem Summorum Pontificum w Roku Świętym Miłosierdzia Bożego

W 2016 roku, piąta pielgrzymka ludu Summorum Pontificum do grobu Apostoła zbiegnie się w czasie z zakończeniem Roku Świętego Miłosierdzia Bożego ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka. W dniu dzisiejszym, w uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, Coetus Internationalis Summorum Pontificum (CISP) ma przyjemności poinformować wszystkich pielgrzymów, że J.E. abp Alexander K. Sample, arcybiskup metropolita Portland, potwierdził udział w pielgrzymce i będzie towarzyszyć pielgrzymom podczas przejścia przez Drzwi Święte. CISP pragnie podziękować Jego Ekscelencji za gotowość udziału w pielgrzymce i zapewnia o żarliwej modlitwie, zarówno swojej własnej jak i pielgrzymów, w intencji jego apostolatu i wiernych z Portland.

***
INFORMACJE O PIELGRZYMCE 2016
Z okazji Roku Świętego do Stolicy Piotrowej przybędzie jeszcze więcej pielgrzymów niż ma to zwykle miejsce. CISP z wyprzedzeniem ustalił datę pielgrzymki w 2016 roku by pielgrzymi przybywający zwłaszcza z najbardziej odległych miejsc mogli już teraz zacząć rezerwować noclegi w centrum Rzymu. Pielgrzymka, jak co roku, odbędzie się w Święto Chrystusa Króla, od czwartku 27 do niedzieli 30 października 2016 roku.

***

PIELGRZYMKA 2015, PRZYPOMINAMY! Czwarta coroczna pielgrzymka ludu Summorum Pontificum do Rzymu odbędzie się od czwartku 22 do niedzieli 25 października 2015 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, pielgrzymkę rozpoczną uroczyste nieszpory w kościele Santa Trinità dei Pellegrini, parafii Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra, a zakończy, odprawiona również w tym kościele, uroczysta Msza Święta w Uroczystość Chrystusa Króla w niedzielę 25 października 2015 r. "Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ jest ikoną drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym, który przemierza drogę aż do osiągnięcia pożądanego celu. Również po to, aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie i w każdym innym miejscu, będziemy musieli odbyć pielgrzymkę, każdy na miarę własnych sił. Stanie się ona znakiem, że również miłosierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, a który wymaga zaangażowania i poświęcenia. Pielgrzymka zatem niech stanie się bodźcem do nawrócenia: przekraczając Drzwi Święte pozwolimy się objąć miłosierdziu Bożemu i zaangażujemy się, byśmy byli miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas." Papież Franciszek, bulla Misericordiae Vultus

Więcej informacji o pielgrzymce w języku polskim można uzyskać u delegata krajowego CISP, którym jest Katarzyna Gajos, pl.sumpont@gmail.com

Zła liturgia nie może być dobra dla duszy

Ktoś kto zwie się Simcha Fisher na National Catholic Register wyraził opinię, którą często słyszałem w ostatnich latach i wydaje się dogodne ją teraz skonfrontować. Mówi ona, że uczęszczanie na złą liturgię może być dobre dla duszy. Cytując blogera:

Możesz też pomyśleć sobie „Chrystus jest tutaj i skoro On potrafi to znieść, to ja też”. Możesz uważać, że żartuję, ale piszę to zupełnie poważnie. Raz na jakiś czas uczestnictwo w liturgii, którą uważamy za niewystarczająco dobrą, może być dla nas dobre. Dobrze gdy czujemy, że jesteśmy jedynymi osobami, które rozumieją farsę, która się dzieje wokół nas. Dlaczego? Ponieważ w pewnym momencie, wśród hałasu i aktów całkowitego braku szacunku oraz głupich klaskanych pioseneczek mamy iść do Komunii. Przyjmiemy Boga do naszych ust. I jeśli mamy w sobie choć krztynę szczerości będziemy musieli pomyśleć „Nie, ta oprawa nie jest wystarczająco dobra. Tak samo jak ja.”

(Proszę zwrócić uwagę na to dziwne poczucie obowiązku chodzenia do Komunii.) To nie jest po prostu jakiś dziwny argument. Jest on mylący i niebezpieczny.

wtorek, 2 czerwca 2015

Kazanie biskupa Schneidera podczas pielgrzymki do Chartres

"Jednak są też rodziny, młodzież, księża, klerycy, a nawet biskupi, którzy są marginalizowani i wyśmiewani czasem w sferze kościelnej, ze względu na ich lojalność wobec integralności wiary katolickiej i kultu Bożego według tradycji apostolskiej i naszych przodków."

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Moi drodzy bracia i siostry, dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego upamiętniającą widzialne zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów, kiedy Duch Święty napełnił serca wiernych swoją Boską obecnością i wypełnił  ich dusze swoimi siedmioma darami, szczególnie darem Bożej miłości. Od tego dnia ogień Bożej miłości zaczął się palić w duszach.
Jakie są efekty tego Boskiego ognia? To przemiana naszej ludzkiej miłości bardzo słabej i niestałej w miłość nadprzyrodzoną. Dzięki tej nadprzyrodzonej miłości możemy kochać Boga ze wszystkich sił i miłować bliźniego jak siebie samego. Ogień Bożej miłości w naszej duszy zawiera zwłaszcza cnotę męstwa. Cnota męstwa daje wiernym od dwóch tysięcy lat zdolność wybrania śmierci niż zdrady przyrzeczeń chrzcielnych, śmierci niż grzechu, śmierci niż zdrady przysięgi małżeńskiej, śmierci niż zdrady przyrzeczeń kapłańskich, śmierci niż zdrady ślubów zakonnych.
Aby dochować wierności Bożym przykazaniom są w dzisiejszych czasach rodziny, młodzież, kapłani i biskupi, którzy są często marginalizowani, wyśmiewani i prześladowani przez dyktatorską władzę nowej globalnej marksistowskiej ideologii gender, kultu ziemi i klimatu. Jednak są też rodziny, młodzież, księża, klerycy, a nawet biskupi, którzy są marginalizowani i wyśmiewani czasem w sferze kościelnej, ze względu na ich lojalność wobec integralności wiary katolickiej i kultu Bożego według tradycji apostolskiej i naszych przodków.

Ks. Jan Kaczkowski a tradycyjna liturgia

W najbliższych dniach zapraszamy na kilka wydarzeń liturgiczno - formacyjnych związanych z osobą księdza Jana Kaczkowskiego.

W piątek (05.06) w kościele oo. Cystersów w Gdańsku Oliwie:
18.45 - Konferencja księdza Jana i możliwość spowiedzi
19.30 - Msza trydencka
21.00 - Spotkanie dyskusyjne z ks. Janem
(strona wydarzenia)

W sobotę (06.06) ksiądz Jan odprawi Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele oo. Salezjanów pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi o godz. 20.00.
(strona wydarzenia)

Szczegóły i informacje na stronach Gdańskiego Środowiska Tradycji Katolickiej.

Czy tradycyjna Msza może stanowić zagrożenie dla dusz?

Wiele osób skomentowało sytuację w Fisher More College, twierdząc, że zakazanie przez biskupa odprawiania Mszy trydenckiej w kampusie jest odpowiedzią na rozmaite “złe rzeczy” dziejące się w koledżu. Dokładnie te same kwestie były podnoszone wcześniej w sprawie Franciszkanów Niepokalanej.

Ludzie mówiący te rzeczy często dodają, że zakaz celebracji Mszy w nadzwyczajnej formie jest dość osobliwym remedium na te problemy, z czym się zgadzam. Jednak, o ile nie wiem, czy twierdzenia dotyczące motywacji stojących za obydwiema sprawami są prawdziwe, chciałbym się odnieść do idei, według której częste uczestnictwo we Mszy trydenckiej może stanowić zagrożenie dla duszy. Ten argument był często wspominany w czasie przed Summorum Pontificum i fakt, że widzimy teraz jego powrót wydaje się niepokojący.