poniedziałek, 18 maja 2015

WSPIERAMY BUDOWĘ WSPÓLNOTY TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ W POLSCE


Wierni przywiązani do Mszy Świętej sprawowanej w formie nadzwyczajnej tworzą Polskie wspólnoty Tradycji Łacińskiej istniejące w różnej formie, od małych środowisk po duszpasterstwa erygowane decyzją biskupa miejsca. Spotykamy się przy różnych okazjach: modlitewnych, rekolekcyjnych i pielgrzymkowych. Jednak raz do roku odbywają się spotkania mające jako główny cel, wspieranie budowy polskiej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej poprzez integrację lokalnych wspólnot oraz tworzenie relacji międzyludzkich, prowadzących do wzajemnej współpracy i wsparcia. W tym roku w dniach od 5 do 11 lipca odbędzie się już VI edycja Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu: http://tradicamp.pl/news,news,75.html