środa, 6 maja 2015

Bp Egan: Tradycyjna liturgia stanie się kluczowym elementem nowej ewangelizacji

Msza w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego nie powinna być zarezerwowana dla wybranych, ale otwarta dla wszystkich, twierdzi biskup Filip Egan, sprawujący urząd w Portsmouth w Anglii. Przewiduje przy tym, że tradycyjna liturgia stanie się kluczowym elementem nowej ewangelizacji.
W wywiadzie dla Mass of Ages zrelaksowany i uprzejmy, ale widocznie zdeterminowany, biskup pochwalił Latin Mass Society, mówiąc "Jestem bardzo wdzięczny LMS za jego entuzjazm i zaangażowanie w pracę na rzecz zachowywania dziedzictwa nadzwyczajnej formy Mszy".
Biskup Egan, który został wybrany na swój urząd w ubiegłym roku [2013, przyp. tłum.], był zadowolony z rozmowy z LMS i dodał: "Zadanie na teraz [na czas po Summorum Pontificum] to stanie się bardziej dostępnym, nie zatrzymywanie Mszy w nadzywczajnej formie tylko dla wybranych".
Biskup jasno pokazał swoje wsparcie dla nadzwyczajnej formy celebrując Mszę Solenną w katedrze św. Jana w Portsmouth w październiku ubiegłego roku. W wywiadzie biskup podkreślił: "Niektóre formy Mszy parafrazowanej powstałe po Soborze Watykańskim II są po prostu niegodne. Mogłyby się sprawdzić przy obozowym ognisku, ale nie nadają się na Mszę”.
Niedawno pięćdziesięciodziewięciolatek z Cheshire wywołał kontrowersję wypowiadając się na temat wyzwań związanych z sekularyzacją. Wystarczy porozmawiać z nim przez chwilę, aby docenić troskę z jaką biskup traktuje wiele kwestii, będąc jednocześnie pełnym dobrego humoru. Poświęca całą uwagę rozmówcy i wyraźnie cieszy się rozmową. Jest także oczywiste, że biskup jest przygotowany do mówienia otwarcie o ważnych kwestiach. Nie zrażając się potencjalną krytyką powiedział: "Martwi mnie podejście, zgodnie z którym samo posiadanie aktu chrztu daje prawo do posłania dzieci do katolickiej szkoły. Oczekujemy, aby szkoła była miejscem ewangelizacji, czego kulminacją jest zjednoczenie ludzie razem na Eucharystii". I dodał: "Biskupi muszą dawać lepszy przykład w związku z atakami na katolicką edukację".
Człowiek na misji, biskup Egan, rozważa drogi radzenia sobie z kwestią szkolnictwa. W międzyczasie reorganizuje Portsmouth, z trzema nowymi wikariatami w diecezji: do spraw powołań, formacji i ewangelizacji. Jest to część ambitnego, pięcioletniego planu. Biskup Egan podkreśla jednak, że w sercu wszystkiego powienien być nasz Pan: "Ludzie muszą być wspomagani w doświadczaniu transcendentego Boga, w spotykaniu Chrystusa w Ewangelii. Jako biskup przyjąłem motto ‘In Corde Jesu’. Nasz Pan jest w centrum.”
Autentyczność jest dewizą biskupa, który utrzymuje, że Kościół powinien odpowiedzieć wysoce zsekularyzowanej kulturze autentyczną liturgią, czy to tradycyjną czy zreformowaną. Powiedział: "Ewangelizacja w postmodernistycznej kulturze wymaga wydobycia rzeczy starych i nowych. Kreatywność jest kluczową kwestią".
Chciałby widzieć nadwzywczajną formę Mszy szeroko dostępną w jego diecezji, gdzie tylko to możliwe. Zaprosił wszystkich chętnych księży z diecezji do uczestnictwa w kursach liturgicznych: "Zaprosiłem księży, jeśli tylko chcą się uczyć. Ale nikt się jeszcze nie zgłosił... Mam jednak nadzieję na pokrycie całego regionu".
Zwolennicy LMS powinni czuć się podbudowani słowami biskupa: "Łacina i chorał mają zarezerwowane stałe miejsce w nowej ewangelizacji. Duża liczba osób szuka czegoś bardzo autentycznego".
Biskup Egan powiedział otwarcie, że chciałby widzieć ponowne odkrywanie wielkich tradycji Kościoła: "Jesteśmy naszą tradycją... Chciałbym, aby ludzie na nowo odkryli piękno wieków. Sobór Watykański II wezwał aby chorał i polifonia zajmowały najważniejszą pozycję pośród wszystkich rodzajów kościelnej muzyki”. I dodał: "Chorał jest częścią naszego dziedzictwa. Wyraża on uczucia ludzkiego serca stającego naprzeciw transcendentnego Boga".
Biskup, który studiował filologię klasyczną, powiedział: "Łacina jest świętym językiem. Jego szlachetność i majestat pomaga nam docenić transcendencję Boga. Łacina przypomina nam o uniwersalności i powszechności Kościoła".
Nieustannie podkreślając wagę autentyczności, biskup utrzymuje, że ta może się realizować również w nowej formie i w języku angielskim. Chociaż to może być nie w smak wielu członkom LMS, biskup planuje “nowoczesne” nabożeństwa w katedrze.
“W Portsmouth są tysiące studentów. I chciałbym również zorganizować wieczorną Mszę z udziałem współczesnej muzyki”, powiedział biskup Egan, który wierzy w nową ewangelizację na wszystkich frontach - tak długo jak jest autentyczna.
Mimo, że biskup aktywnie wspiera rozprzestrzenianie się nadzwyczajnej formy i wierzy, że będzie ona dla niektórych inspiracją, zdaje sobie również sprawę, że nie będzie to forma atrakcyjna dla każdego: "Myślę, że prawdopodobnie, patrząc realistycznie, większość katolików preferuje formę zwyczajną, preferuje Mszę po angielsku".
Biskup Egan nie widzi problemu w istnieniu obok siebie różnych form rytu: "Obie formy mogą być wzajemnie inspirujące. Żadna liturgia nie będzie jednak idealna, dopóki nie jesteśmy w niebie. W dającej się przewidzieć przyszłości obie formy będą istniały obok siebie”.
Dodał: "Wierzę w różnorodność... Jest ważne, żeby liturgia była autentyczna, staranna i dostępna. Jest ważne, żeby ludzie nie czuli się wykluczeni".
"Pluralizm okresu posoborowego może nam służyć... Jestem za pluralizmem tak długo, jak jest w nim autentyczność i tak długo jak jest on realizowany najlepiej jak to możliwe. Tak długo, jak ludzie świadomie grają swoją rolę, prowadzącą do ich życia”. Podkreślając istotność liturgii, przekładającą się się na życie ludzi dodał: "Związek liturgii i życia jest obszarem, który wymaga pracy". Dodał: "W nadzywczajnej formie akcent jest położony na wykonywanie rytuału. W Novus Ordo jest dużo większy nacisk na połączenie serc i umysłów".
Podobnie jak inni biskupi, biskup Egan martwi się o powołania, ale wierzy, że nowi księża znajdą się wśród nowych przybyszów: "Zmagamy się z niedoborem kleryków. Ale także mamy wielu zgłaszających się wśród studentów. Mamy nadzieję, że nowe wspólnoty dadzą nam nowych księży, tak jak to miało miejsce w przypadku wspólnost irlandzkich w przeszłości".
Biskup jest oczywiście bardzo zajęty, jednak zdaje sobie sprawę z wyzwań, z którymi mierzy się dzisiaj Kościół: “Nowa ewangelizacja jest dla nas wielkim wyzwaniem. Trzydzieści lat temu diecezja liczyła 75 tys. praktykujących katolików, dzisiaj jest ich 35 tys.
Lekcje płynące z historii są jasne, “Afryka Północna, skąd pochodzą wcześni doktorzy Kościoła, powinna być ostrzeżeniem dla każdego”, powiedział biskup Egan.


Tłumaczenie: Marcin Molenda