czwartek, 30 kwietnia 2015

Drohiczyn: Rekolekcje z muzyką św. Hildegardy

Mniszki Benedyktynki z Drohiczyna serdecznie zapraszają na organizowane przez nie w lipcu rekolekcje dla kobiet z muzyką i duchowością św.Hildegardy. Rekolekcje poprowadzą ks. dr Wiesław Hudek i s. dr hab. Susi Fergolia w dniach 8-12.07.2015 w Drohiczynie.

W programie: 
  • konferencje o św. Hildegardzie, jej duchowości i dziełach 
  • adoracja 
  • Liturgia Godzin
  • codzienna Eucharystia (forma zwyczajna)
  • modlitwa przy relikwiach św. Hildegardy
  • nauka utworów św. Hildegardy
  • indywidualna emisja głosu
  • dyskusje przy herbacie
  • moc błogosławieństw 

Prowadzący: 
ks. dr Wiesław Hudek - teolog, muzykolog, liturgista, wykładowca liturgiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2003-2007 dyrygent chóru seminaryjnego w Katowicach, od 2003 roku przewodniczący Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej oraz duszpasterz organistów, członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Jest pomysłodawcą Żorskiego Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”. Od 2011 asystent kościelny Polskiej Federcji Pueri Cantores. 

s. dr hab. Susi Ferfoglia – organistka, wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Prowadzi również klasę organów, zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej w Krakowie. Założycielka zespołu wokalnego Flores Rosarum wykonującego chorał gregoriański oraz dzieła św. Hildegardy z Bingen.

Od uczestniczek wymaga jest znajomość nut (neum).

Szczegółowe informacje o zapisach można znaleźć na stronie internetowej drohiczyńskich Benedyktynek.