piątek, 13 marca 2015

Tradycyjne rekolekcje w ośrodku Zgromadzenia Braci Albertynów

W dniach 9-11 marca bieżącego roku w Przytulisku Braci Albertynów w Krakowie przy ul. Skawińskiej odbyły się rekolekcje w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Mszę Świętą odprawiał i nauki głosił ks. Marcin Kostka FSSP. W rekolekcjach uczestniczyło ponad pięćdziesięciu bezdomnych pozostających pod opieką Braci Albertynów. O piękną oprawę liturgii zadbali ministranci z duszpasterstwa Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra w Krakowie. 

Bracia Albertyni nieprzerwanie od czasów św. Brata Alberta pełnią w tym miejscu posługę wśród najuboższych. Aktualnie w klasztorze przebywa 11 braci, którzy prowadzą przytulisko dla bezdomnych dla 60 osób, zimową noclegownię dla kolejnych 40 i jadłodajnię, w której codziennie oprócz sobót wydawane jest 150 - 200 litrów ciepłej zupy. 
Źródło: albertyniprzytulisko.pl