czwartek, 12 marca 2015

Druga Msza św. "trydencka" w Nowym Targu

W IV Niedzielę Wielkiego Postu (Niedziela "Laetare") 15 marca, o godzinie 15:00 zostanie odprawiona Msza święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego ("Msza trydencka") w Kościele św. Anny w Nowym Targu (na cmentarzu).

Celebransem Mszy św. będzie ks. Kacper Nawrot z Krakowa.

Dla wiernych zostaną przygotowane teksty mszalne w układzie łacińsko-polskim, ułatwiające śledzenie przebiegu Liturgii.

Chętnych do pomocy w śpiewie zapraszamy do kontaktu nowytarg@staramsza.pl.

Bieżące informacje o Mszach w Nowym Targu można znaleźć na nowopowstałej stronie - facebook.com/mszatrydenckanowytarg