czwartek, 26 lutego 2015

Kraków: warsztaty nauki rytu trydenckiego dla kapłanów

Kapłańskie Bractwo św. Piotra zaprasza księży chętnych do nauki celebracji Mszy św. w rycie trydenckim na tygodniowe warsztaty, które odbędą się w siedzibie Bractwa w domu św. Jana Kantego przy parafii św. Antoniego Padewskiego w Krakowie - Bronowicach w terminie 19-25 lipca 2015 roku.

Zajęcia obejmować będą: 
- instruktaż celebracji prowadzony według Ritus Servandus Missale Romanum 1962 wraz z warsztatami praktycznymi, 
- wykłady dotyczące posoborowej historii rytu i statusu prawnego rytu w chwili obecnej, 
- zajęcia ze śpiewu liturgicznego (zapis chorałowy, wykonawstwo, przepisy liturgiczne), 
- konferencja duchowa, 
- dla chętnych również możliowść wykładów z filozofii i teologii tomistycznej, 
- wspólny śpiew łacińskiego oficjum, 
- możliwość prywatnej celebracji, 
- w ciągu dnia jedna celebra uroczysta (konwentualna) z asystą diakona i subdiakona, 
- adoracja Najświęszego Sakramentu, 
- integracyjne spotkania przy grillu.

Więcej informacji, także na temat sposobu zapisu na warsztaty, można znaleźć na stronie organizatorów.