czwartek, 18 grudnia 2014

Przyjaciele dobra: zamiast narzekania - konkretne działania. Bóg zapłać Dobrodziejom przyszłych księży. Akcja trwa!


Czwarta edycja naszej akcji "Tradycyjna Paczka dla Kleryka" jest w toku. Jej dotychczasowe rezultaty pokazują, że stale rośnie grupa ludzi, którzy, mimo bardzo trudnej sytuacji w Kościele,  nie pogrążają się w malkontenctwie, narzekaniu, osądzaniu i krytykowaniu wszystkiego dokoła. Zamiast tych postaw, wybierają realistyczny osąd i działanie, które jest jego konsekwencją. Takim działaniem jest udział w formacji przyszłych księży, a także pomoc kapłanom w zdobyciu odpowiedniej lektury. W naszej akcji udało się dotąd zebrać 2 315 zł i 33 grosze. To pozwala na przygotowanie paczek dla 20 spośród juz ponad stu kleryków, którzy na nią oczekują. Serdeczne Bóg zapłać! Za konkretną, realną pomoc, za zrozumienie i wielkoduszność, dziękujemy między innymi następującym osobom:

Maciej z Zamkowej - 80 zł
Marcin z Gdańska 105 zł
Edward z Bydgoszczy 105 zł
Aleksander z Warszawy - 210 zł
Mateusz z Pobiedzisk - 5 zł
Piotr z Lublina - 10 zł
Mateusz z Rawy Mazowieckiej - 10 zł
Dominik z Łodzi - 35 zł
Radosław z Warszawy - 10 zł
Paweł z Lublina - 10 zł
Łukasz z Gdyni - 50 zł
Mateusz z Łęcznej - 5 zł
Andrzej z Oławy - 105 zł
Jerzy z Jaworzynki - 20 zł
Kamil z Wołomina 200 zł
Firma Drew-Met z Korczyny - 200 zł
Przemysław z Łodzi 33,33 zł
Maciej z Krakowa - 20 zł
Marcin z Dobrzyc - 200 zł
Jarosław z Bełchatowa - 20 zł
Paweł z Warszawy - 25 zł
Adam z Nieporętu -105
Henryka z Wrocławia - 15 zł
Michał z Łodzi - 90 zł
Marek i Violetta ze Szczecina - 210 zł
Jerzy z Łodzi - 25 zł
Aleksandra z Płocka - 40 zł

Przed nami wciąż wiele do zrobiena. Na swoje paczki czeka ponad 80 kleryków. Dodatkowo, postanowiliśy wyposażyć w nowy Mszał ołtarzowy jedno z miejsc stałej celebracji Mszy św.; dotychczas używany jest szacownym zabytkiem, zupełnie niefunkcjonalnym. Na pewno pośród nas są jeszcze osoby szlachetne, które wobec kryzysu, jaki dotyka katolicyzm, zechcą podjąć mozliwe choćby skromne działania naprawcze. Takim konkretnym bardzo dobrem jest wsunięcie do ręki młodym kapłanom pożytecznej lektury, która ukształtuje ich myślenie po katolicku, rozpali ich serca gorliwą troską o dusze. W naszej paczce takie własnie lektury sie znajdują. Oto one:
Bł. Antoni Nowowiejski: Ceremoniał Parafialny


Koszt paczki podstawowej, razem z kosztami wysyłki, to 105 zł.  Chcielibyśmy obdarować przynajmniej 90 kleryków, którzy dotąd nie otrzymali tej cennej pozycji. Trzeba też pamiętać, że wciąż przybywają nowi.

By wesprzeć naszą akcję Tradycyjna Paczka dla Kleryka,wystarczy wpłacić na nasz rachunek dowolną kwotę, a jako tytuł wpłaty wpisać: „tradycyjna paczka 2015.”. Potwierdzeniem przyjęcia wpłaty będzie przesłany na początku nowego roku egzemplarz kolejnego numeru Nova et Vetera, poświęconego ostatniemu synodowi i przyszłości Tradycji. Zbiórkę środków prowadzimy do 5 stycznia 2015 roku.
Oto numer rachunku:
Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683,
05-091 Ząbki, ul. Powstańców 26/20
Nr konta:  75 2030 0045 1110 0000 0386 6630

Za każdą kwotę już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać! Przypominamy, za naszych Dobrodziejów w każdym miesiącu są odprawiane przynajmniej dwie Msze św. Obdarowani klerycy obiecują swoją modlitwę za swych Dobroczyńców i ich rodziny.