sobota, 20 grudnia 2014

Płock: tradycyjne roraty w seminarium duchownym

"Roratuj się kto może" - takie hasło w tym roku propaguje jeden z zakonów. Klerycy płockiego WSD rozszerzyli to hasło na "roratuj się kto może i jak może" i 18 grudnia uczestniczyli w Mszy roratniej sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, którą odprawił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wykładowca liturgiki w seminarium. Dnia poprzedniego wygłosił także katechezę o formie nadzwyczajnej liturgii.

Zdjęcia z Mszy, jak także z przygotowań do niej, można zobaczyć na profilu płockiego seminarium na Facebooku